Sedmidoli (Szpindlerowy Młyn)

Źródliskowy obszar Łaby wcięty pomiędzy Śląski i Czeski Grzbiet Karkonoszy. Na obu krańcach wschodnim i zachodnim znajdują się dwa rozległe zrównania grzbietowe (tzw. płaniny) – Białej i Czarciej Łąki z jednej oraz Panczawskiej i Łabskiej Łąki z drugiej strony. Obszar Siedmiu dolin tworzy tak naprawdę ponad 10 potoków, jednak nie wszystkie z nich wyżłobiły wyraźne doliny. W XV-XVI wieku, we wschodniej części tego terenu, w rejonie Kozich Grzbietów rozwinęło się górnictwo, głównie miedzi i srebra, a następnie także ołowiu i arsenu. Prace prowadzono w kopalniach o tak oryginalnych nazwach jak: „Duch Święty pod Kozimi Grzbietami”, „Błogosławieństwo Boże na Stogu”, „Złote Doły pod Kozią Szyją”, „Święty Paweł”, „Święty Maciej pod Krkonoszem”, “Święty Duch,” “Św. Wacław”, “Pomoc Boża pod Kozimi Grzbietami”, “Trzej Królowie pod Stohem”, “Św. Piotr”, “Św. Zygmunt na Hrażenym potoku”.

Doliny Białej Łaby i Łaby z punktu widokowego na Krakonoszu
Przy wspomnianych kopalniach powstała osada gwarecka Svaty Petr, gdzie istniała kaplica górnicza pod wezwaniem świętego patrona, którego imię otrzymał także spływający z gór do Łaby potok. Obok gwareckich osiedli w okolicy powstawały budy drwali, kurzaków i pasterzy. W XVII wieku rejon Siedmiu Dolin był przedmiotem sporu między właścicielami ziemskimi tj. śląskimi Schaffgotschami oraz Wallensteinem o granicę ich dóbr, co przekładało się na przebieg granicy między Czechami a Śląskiem. Przygasły na czas wojny 30-letniej spór, do którego przystępowali kolejni zainteresowani, zakończono dopiero na początku XVIII wieku, kiedy to panowie śląscy zgodzili się odstąpić od roszczeń do Sedmidoli za ziemie między Izerą a Mielnicą po Harrachov. W międzyczasie złoża rud wyczerpały się, choć jeszcze pod koniec XVIII w. i na początku XX wieku podejmowano próby wznowienia eksploatacji.

Vyhlidka near Vyrovka

Sedmidoli z okolic Vyrovki

Z rozproszonych w malowniczych terenach osiedli powstał Szpindlerowy Młyn – dziś centrum turystyczne Siedmiu Dolin. Sama nazwa miasteczka pochodzi od XVIII-wiecznego młynarza Szpindlera, w którego młynie spotykali się miejscowi drwale i pasterze, ustalając wysłanie do cesarza Józefa II supliki aby zezwolił im na wzniesienie kościółka w Svatym Petrze, w miejsce starej kapliczki. Petycja nie wpasowała się w oświecone czasy i zgody udzielił dopiero cesarz Franciszek II w roku 1793, kiedy to we Francji szalał terror rewolucyjny, więc w innych krajach ponownie sięgano po tradycyjne religijne symbole.  A ponieważ opisaną petycję sporządzono w Szpindlerovym młynie taką też nazwę umieszczono na cesarskim patencie jako nazwę osady, która się potem przyjęła.

Grzbiet Krkonosza ze szlaku żółtego
Sedmidoli – widok z drogi do doliny Białej Łaby

Do najbardziej urokliwych z Siedmiu Dolin należy położona na północny-wschód od Szpindlerowego Młyna, między Śląskim Grzbietem Karkonoszy a Żelaznych Wierchem i Kozimi Grzbietami, opadająca z Białej Łąki dolina Białej Łaby. Skaliste koryto rzeczne białawej barwy tworzy malownicze progi kilkumetrowej wysokości oraz niewielkie baseny. Niestety poprowadzenie szlaku niebieskiego Spindleruv Mlyn – Bila Louka szosą na skarpie powyżej oraz bujna wegetacja utrudniają podziwianie w pełni piękna doliny. Górna część doliny jest wąska i skalista, opadają w nią pokryte rumowiskami zbocza Małego Szyszaka oraz urwiste stoki wspomnianych Kozich Grzbietów. Interesująca jest również boczna dolinka Czarciej Strugi, w której urządzono ścieżkę przyrodniczą.

W dolinie Białej Łaby

W dolinie Białej Łaby

Dolina Łaby właściwej jest mniej ciekawa jeśli chodzi o wodne kaskady, choć i tu spotka się ładne wodospady, w tym najwyższy w Karkonoszach – Panczawy, opadający z krawędzi płaskowyżu Łabskiej Łąki. Biegnie nią również szlak niebieski do Labskiej boudy, który spadziste ściany płaskowyżu pokonuje efektownymi zakosami. Na brzegach doliny wznoszą się punkty widokowe na skałkach Pevnosti oraz Medvedinie, na który prowadzi wyciąg kanapowy ze Szpindlerowego Młyna.

W dolinie Łaby

Mały Łabski Wodospad

Na deser turyście zostaje malownicza dolina Świętopietrskiego potoku, wypreparowana w skalistych urwiskach Luczni hory i Kozich Grzbietów – z jednej strony oraz Zadniej Płaniny, Stoha i Płani – po przeciwnej jej stronie. Dwa ostatnie masywy przecinają stoki narciarskie, zaś na Przednią Płaninę prowadzi z osiedla Svaty Petr kolejna kolej linowa. Rejon Siedmiu Dolin oplata sieć szlaków turystycznych, tras narciarskich i spacerowych, zbiegających się w Szpindlerowym Młynie.

W dolinie potoku Świętego Piotra

mapa (uwaga – informacje o aktualnych opłatach parkingowych są dostępne po kliknięciu na ikonę danego parkingu)
Najdete nás na mapy.cz

PROPOZYCJE WYCIECZEK (Szpindlerovy Młyn):
NA ŁABSKĄ ŁĄKĘ
NA BIAŁĄ ŁĄKĘ
DOLINĄ BIAŁEJ ŁABY
DOLINA ŚWIĘTEGO PIOTRA

DODATKOWA GALERIA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *