Srebrna Góra

Położona w wąskiej, spadzistej dolinie u podnóży Przełęczy Srebrnej wieś, jedna z sudeckich miejscowości o miejskiej przeszłości. Jej powstanie jest ściśle związane z górnictwem ołowiu i srebra. Pierwsza wzmianka wspomina o „górze srebra” znajdującej się na terenie sąsiedniego Budzowa, który w 1331 r. książę Bolko II Mały sprzedał wraz ze złożem, wydając przywilej górniczy dla Srebrnej Góry. Pod koniec XIV wieku powstała tu spora osada gwarków przybyłych ze Złotego Stoku i Miśni. W 1419 roku tereny leśne koło Srebrnej Góry wraz z przywilejem na roboty górnicze nabył klasztor cystersów z Henrykowa, ale wybuch wojen husyckich spowodował upadek tutejszego górnictwa, a sama osada została zniszczona. Przez dłuższy czas osada i dawne sztolnie stały opuszczone.

Former town square in Srebrna Góra

Centrum Srebrnej Góry

Ponowne próby eksploatacji podjęto dopiero w 1454 r. Roboty górnicze rozwijały się pomyślnie, a ich apogeum przypadło na 1-szą połowę XVI wieku. Mimo wydobycia rudy nigdy nie doszło do jej przerobu na miejscu. Najbliższą hutą wytapiającą srebrnogórską rudę był Złoty Stok. Pomyślny rozwój miasta i górnictwa przerwała wojna 30-letnia. Srebrna Góra została poważnie zniszczona, szczególnie w 1633 r., gdy na Przełęczy Srebrnej książę Albrecht Wallenstein założył obóz warowny. W następnych latach jeszcze kilkakrotnie wojska walczących stron łupiły miasto. Przyczyniło się to do upadku górnictwa srebra.

Okolice Srebrnej Góry

Po zakończeniu wojny 30-letniej miasto było zrujnowane. pozostało zaledwie 6 górników – górnictwo już nigdy w pełni nie odrodziło się, a jego ostateczny kres przyniosły wojny śląskie, po których Srebrna Góra została ściśle związana z górującą nad nią twierdzą. Dopiero, gdy twierdza straciła znaczenie i w roku 1903 doprowadzono do miasta linię kolejową z Dzierżoniowa (zamknięta) i w roku 1908 z Ząbkowic Śląskich (zamknięta) coś drgnęło.


Srebrna Góra w 1 połowie XVIII wieku na rycinie F. Wernera

Otwarta następnie kolej sowiogórska przez Przełęcz Srebrną na krótko ożywiła jednak miasto, a jej górskie odcinki zostały w wyniku kryzysu zamknięte. Obecnie Srebrna Góra to senna miejscowość ulokowana na pochyłym zboczu z dawnym ryneczkiem i kamieniczkami oraz przypominającymi o przeszłości figurami XIX-wiecznych żołnierzy przy drodze na Warowną Górę, na którą prowadzi z centrum żółty szlak turystyczny.

Srebrna Góra z szosy do Żdanowa

 

MAPA

PROPOZYCJE WYCIECZEK

NA WAROWNĄ GÓRĘ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *