Gorczańska pocztówka

wsi łańcuchy tu moszczą się czule
w gór objęciach przychylnych, przemożnych,
a wiatr ciska dmuchawców wciąż kule
w białe kręgle kapliczek przydrożnych
Jaworzyna Kamienicka glade

Bulandowa kapliczka

bystre krople wydarte potokom
schną na kartach smreczyńskiej powieści
traw tłum giętki wygraża obłokom
z boku świata, gdzie Turbacz się gnieździ
Turbacz glade

Pod Turbaczem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *