Dolina Janówki

Janowice Wielkie – zielony – Bolczów – czarny – Skalne Bramy – niebieski – Rozdroże pod Jańską Górą – zielony i żółty – Janowice Wielkie. 9 km. Suma podejść ok. 400 metrów.

Wtulone w skalne bloki ruiny Bolczowa, wszystkie skały doliny Janówki z Głaziskami, Skalnymi Bramami, Skalnym Mostem i Piecem, wreszcie miasteczkiem Starościńskich Skał, położonym u ich podnóża Piekiełkiem, czy też Piekliskiem oraz wpatrującą się w grzbiet Karkonoszy Fajką.

Samochód można zostawić albo w centrum Janowic Wielkich, co oznacza dołożenie do trasy ok. 3 km przez niezbyt ciekawą zabudowę miejscowości albo szukać miejsca u wylotu szlaku zielonego lub żółtego na końcu wsi, które są niestety zatłoczone w cieplejsze dni. Poniżej opisana jest trasa przy założeniu początku przy szlaku zielonym. Idziemy nim prosto, przekraczając na małej polance Hutniczy Potok w dolnej części Żużlowej Doliny. Szlak wznosi się monotonnie, przeważnie świerkowym lasem.

One of clearings near Janowice Wlk. Forest in Janowice Wielkie

Polanka nad Hutniczym Potokiem / Las na stokach Zamkowego Grzbietu

Gdy na grzbiecie powyżej zaczynają pojawiać się skalne blokowiska, a leśna droga zakręca w prawo, znak to że zbliżamy się do starych murów Bolczowa, przycupniętych w skalnym kręgu na krańcu Zamkowego Grzbietu. Do ruin wchodzimy przez mostek na suchej fosie, przekraczając barbakan.

Bolczow castle Gate of the castle

Ruiny zamku Bolczów / Barbakan bolczowski

W bolczowskim barbakanie

Wewnętrzny dziedziniec warowni otaczają potężne bloki skalne, w które śmiało wpasowano całość obronnego założenia. Można wejść po schodkach na mury zamkowe by obejrzeć dziedziniec z góry.

Ruins of Bolczow Rocky walls of the castle

Skały na Bolczowie

Skały Bolczowa

Schodki po drugiej stronie prowadzą na tzw. Kapelanię i koronę muru obwodowego, skąd roztacza się widok na zamek…

Chaplain's house Kapelania

Bolczowska Kapelania

… pobliskie Sokole Góry oraz wystającą zza lesistego grzbietu Lwiej Góry Śnieżkę.

Sniezka from Bolczow castle Sokole Gory from Bolczow

Śnieżka z murów Bolczowa / Widok na Góry Sokole

Opuszczamy zamek i za znakami czarnymi kierujemy się wzdłuż Zamkowego Grzbietu, po obu stronach mając skałki – Głaziska Janowickie.

Przy Głaziskach Janowickich

Ze skał na prawo od ścieżki platforma widokowa daje ograniczony wgląd w otoczenie doliny Janówki. Wycinka drzew na Zamkowym Grzbiecie przerzedziła las, odsłaniając formacje.

Straznica (Guard Tower) Black trail from Bolczow

Strażnica koło Bolczowa / Szlak czarny przez Zamkowy Grzbiet

Głaziska Janowickie / Rozdroże pod Miedzianymi Skałami
Po kilkunastu minutach dochodzimy do skrzyżowania ze szlakiem niebieskim przy wyraźnej stokówce – po lewej w lesie widać Miedziane Skały. Skręcamy za znakami niebieskimi w prawo, rozpoczynając zejście w dolinę Janówki.

Zima na Zamkowym Grzbiecie / Nad Skalnymi Bramami

Jednak przerywamy zejście, gdy pojawi się ścieżka prawo ku widocznej na spłaszczeniu stokowym Zamkowego Grzbietu grupie Skalnych Bram.

Rocks on the edge of the Janowka valley Skalne Bramy (Rocky Gates)

Granitowa kolumna przy Skalnych Bramach / Przejście w Skalnych Bramach

W Skalnych Bramach

Przy skałach skręcamy w lewo, w zarastającą ścieżkę prowadzącą przez kamienną bramkę w kotlinkę otoczoną malowniczymi skałkami. Skalne Bramy – leżące na uboczu od szlaku i nieco zapomniane warto odwiedzać wczesną wiosną, zanim bujne drzewka i krzewy nie zasłonią zupełnie efektownego masywu. Opuszczamy w lewo kotlinkę i wracamy do szlaku niebieskiego. Ścieżka stromo schodzi w dolinę Janówki, aż nad sam potok.

Dolina Janowki Janowka stream

Zejście w dolinę Janówki / Potok Janówka pod Skalnymi Bramami

Przekraczamy po kamieniach bystry strumień i wychodzimy na szlak żółty biegnący dnem doliny Janówki, nieco powyżej grupy skalnej Ścianki.

Falls of Janowka Near the crossroads under Skalny Most

Przeprawa przez Janówkę / Przy rozdrożu pod Skalnym Mostem

Szlak niebieski prowadzi prosto, pod górę, asfaltowym duktem, koło okazałej grupy Skalny Most.

Skalny Most in winter Another view of Stone Bridge

Skalny Most zimą

Pod Skalnym Mostem

Za Skalnym Mostem droga przechodzi obok Pieca, który od strony szlaku prezentuje się niezbyt efektownie, choć uwagę przykuwa choineczka na skalnym występie.

Stop of the education path near Piec Piec

Skała Piec

Piec / Zapiecek

Prawdziwe swe oblicze Piec ukazuje dopiero po obejściu skały, to jest zejściu ze skarpy, którą prowadzi szlak. Z podnóża widać charakterystyczny okap, któremu formacja zawdzięcza swą nazwę.

  View down the walls of Piec

Piec od strony szlaku / Na Piecu

Od strony szlaku łatwo dostępna jest platforma widokowa na szczycie Pieca z drewnianą ławeczką i widokami na dolinę Janówki i masyw Lwiej Góry. Już za Piecem, idąc szlakiem warto się obejrzeć by zobaczyć jak malowniczo droga przewija się między skałami. Szlak doprowadza nad potok o rdzawej wodzie i podchodzi zakosami by na łuku głównej drogi opuścić ją, skręcając w lewo.

Lwia Gora (719 m) from Piec Zapiecek

Lwia Góra z Pieca / Zapiecek

Brzeziniakiem wśród rozsianych głazów rozpoczynamy podejście na Lwią Górę. Za poprzecznym duktem szlak zagłębia się w ciemny, wysokopienny las, który się ciągnie aż po samo miasteczko skalne na szczycie Lwiej Góry – Starościńskie Skały. Od podnóży skał można wejść na ich szczyt albo na tzw. krechę – widoczną w skalnym murze wyrwą (bardziej stromą), albo prowadzącą u podnóży “grodu” ścieżką, która łagodnie okrąża cały masyw.

Pod Starościńskimi Skałami

Ścieżka ta doprowadzi nas do opadającej na południowy-zachód kotlinki, nad którą wznosi się występ skalny ze śladami starego napisu “Skały Marianny”.

Early spring on Lwia Gora W Starościńskich Skałach

Skała Marianny

Pod Skałą Marianny

Szczerbą na prawo od skały podchodzimy na górną krawędź Starościńskich Skał – w tyle otwiera się widok na Karkonosze z Pogórzem. Teraz możemy spokojnie rozejrzeć się po niewielkim labiryncie. Napotkamy tu wąskie przejścia, skalne bramki i, oczywiście – widoki z krawędzi masywu.

Staroscinskie Skaly Karkonosze from the north-east

Kotlinka w Starościńskich Skałach / Widok na Karkonosze

W Starościńskich Skałach – poziom górny

Szczególną uwagę przykuwa oczywiście efektowny grzyb skalny przypominający wyrośniętą hubę.

Zimowe Starościńskie Rudawy Janowickie

“Huba” w Starościńskich Skałach

Z tej strony mamy widoki na główny grzbiet Rudaw Janowickich od Wołka przez Dziczą Górę po Skalnik.

Skalnik - view from Starościńskie Dzicza Gora (891 m) from Staroscinskie Skaly

Za “Hubą” / Widoki ze Starościńskich Skał na Rudawy Janowickie

Przechodzimy przez skalną bramę i stajemy pod najwyższą skałą miasteczka. Po prawej widać dwie skały rozdzielone głęboką szczeliną, niczym nieszczęśliwych kochanków.

Na Starościńskich Skałach Rocky lovers

Kamienny Lew / Kochankowie

Ciągiem schodków w skale wchodzimy na szczytowy głaz, zabezpieczony żelazną barierką.

Lookout from the scenic platform  Starościńskie Skały

Starościńskie Skały ze szczytowego głazu / Platforma widokowa na szczycie Lwiej Góry

Panorama stąd obejmuje oczywiście Rudawy Janowickie…

Dzicza Góra - view from Starościńskie Skalnik (945 m) from Staroscinskie skaly

Dzicza Góra i Skalnik z Lwiej Góry

… Karkonosze, Góry Izerskie, a bliżej – Góry Sokole. Na północy horyzont zamykają Góry Kaczawskie.

Slaski Grzbiet from Staroscinskie Skaly View towards Gory Sokole

Śląski Grzbiet Karkonoszy ze Starościńskich Skał / Widok na Krzyżną Górę i Sokolik

Góry Kaczawskie i dolina Bobru / Widok na Śnieżkę

Ze skał schodzimy zakosami, mijając skalną bramkę prowadzącą do kolejnej, oddalonej nieco granitowej grupy w gęstym brzeziniaku.

Zejście ze Starościńskich Skał

Od Starościńskich Skał szlak niebieski sprowadza krótko do poprzecznej drogi. Tu zbaczamy z niego i wąską ścieżką prosto wychodzimy na krawędź Piekiełka (Piekliska) z ograniczonymi widokami na Karkonosze. Idziemy, zachowując ostrożność w lewo i na krańcu Piekiełka odnajdujemy leśną drogę, która opada dość stromo w prawo.

Piekiełko Piekielko II

Na krawędzi Piekiełka

Nad Piekliskiem

W dole, w wyrobisku dawnego kamieniołomu widać niewielkie jeziorka, w których dość długo utrzymuje się lód. Droga ta, zwana Strużnicką rynną, zakręcając w prawo opada na skalną groblę w Piekiełku. Zanim na nią jednak wejdziemy, warto w miejscu gdzie droga rozpoczyna zejście w prawo przespacerować się jeszcze niecały kilometr prosto, zarastającą ścieżką wzdłuż grzbietu wśród skałek Świniej Góry, wychodząc na rozległą przesiekę z Diabelskim Zborem (ok. 1,5 km w obie strony).

Górna część Piekliska

Schodzimy Strużnicką rynną na groblę w Piekiełku. Możemy teraz podziwiać z dołu ściany dawnego kamieniołomu.

Easter ice in Piekiełko Walls of Piekiełko
W Piekiełku

Za Piekiełkiem droga zakręca w lewo i zakosami opada do prostopadłego duktu trawersującego południowe zbocza Lwiej Góry. Idziemy nim w prawo, wychodząc po chwili na rozległą przecinkę z widokami na Skalnik…

Another view of Skalnik Skalnik (945 m) from slopes of Lwia Gora

Skalnik ze zboczy Lwiej Góry

… i Karkonosze.

Karkonosze from slopes of Lwia Gora Kociol Lomniczki - view from Lwia Gora

Wał Karkonoszy ze zboczach Lwiej Góry

Dukt doprowadza nas z powrotem do szlaku niebieskiego, który wiedzie łagodnie stokami grzbietu Lwiej Góry, mijając zgrupowanie Strużnickich Skał. Stok i dróżka zakręcają w prawo, dochodząc do podnóży Fajki.

Strużnickie Skały Fajka

Strużnickie Skały / U podnóży Fajki

Stąd, albo mijając Fajkę idziemy prosto do rozdroża pod Jańską Górą z ograniczonymi widokami na Góry Sokole i następnie, w prawo pod górę za znakami zielonymi (ostatnio wskutek pożaru przerzedził się las na stokach Jańskiej Góry).

Rozdroże pod Jańską Górą Sokole Góry z okolic Fajki

Rozdroże pod Jańską Górą

Innym wariantem jest podejście ku Fajce stromą ścieżką – u stóp skalnego masywu odnajdujemy grzbietową ścieżkę w lewo, która przez nieco podmokły świerkowy las dochodzi do szerokiego traktu z widokiem na wystające z lasu Fajkę i sąsiedni Rylec. Traktem w lewo dojdziemy po ok. 150 metrach do wspomnianego wyżej szlaku zielonego nad Rozdrożem pod Jańską Górą.

Glade under Janska Gora Fajka

Polana z Fajką i Rylcem

Szlak zielony prowadzi w dół przez mieszany las, obniżając się w dolinę Janówki, którą osiąga w jej najwęższym odcinku pod skałami Bolczowa. Stąd kierujemy się za znakami żółtymi w lewo, asfaltową drogą wiodącą dnem doliny.

Footbridge in Dolina Janowki One of wayside rocks in Dolina Janowki

Granite rocks on slopes of Dolina Janowki Rocks near the Janowka stream

Mostek na Janówce / Przełom Janówki pod Bolczowem

Za najwęższym odcinkiem szlaki się rozdzielają – zielony odbija w lewo na zamek Bolczów, my zaś prosto schodzimy wygodną drogą wzdłuż potoku. W dolnej części doliny wędrówka staje się nieco monotonna, jednak wreszcie dochodzimy do zielonego szlabanu na końcu Janowic Wielkich. Aby wrócić do szlaku zielonego i zamknąć pętlę wycieczki należy skręcić w leśny dukt w prawo, wzdłuż ogrodzenia ośrodka wypoczynkowego (jeszcze ok. 1 km).

Winter afternoon in the Janowka valley Lower parts of Dolina Janowki

W dolinie Janówki

MAPA TRASY

na mapy.cz

INNE TRASY W REJONIE – SPRAWDŹ INDEKS TRAS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *