Sudecka księga pielgrzymia (2) – suplement

Na ziemi kłodzkiej pojawił się w tym roku nowy odcinek tzw. drogi św. Jakuba. Szlak poprowadzono z Międzygórza (które, przypomnijmy, powstało w XVI-XVII w.) przez Igliczną, Marianówkę i Pławnicę (ciąg szlaku żółtego) do Bystrzycy Kłodzkiej, potem do Gorzanowa, przez Wapniarkę do Żelazna, przez Krosnowice do Kłodzka, następnie przez Ścinawkę i Raszków do Wambierzyc.

Przy trasie znajdują się m.in. kościoły św. Jakuba w Krosnowicach (z obronnym murem, początkowo z XIV wieku, zbarokizowany w XVII i XVIII stuleciu) oraz Ścinawce Dolnej (oryginalny średniowieczny kościół, a właściwie jego prezbiterium, bo resztę rozebrano przy budowie na początku XX wieku nowej, neoromańskiej świątyni, znajdujący się nieco na południe od niej, nosi dziś wezwanie św. Stanisława Kostki). Także w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kłodzku znajdziemy późnogotycką kaplicę św. Jakuba (zob. galerię zdjęć na stronach miłośników Kłodzka), w której joannici odprawiali nabożeństwa katolickie także w okresie, gdy kościół przejęli protestanci (koniec XVI i początek XVII wieku) .

FOLDER Z CZĘŚCIĄ TRASY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *