Proboszczów

Wieś została założona podczas XIII-wiecznej kolonizacji okolic Złotoryi. W 2 połowie XVI wieku stała się osadą skrajnej sekty protestanckiej założonej przez Kaspara Schwenkfelda wyznającej tzw. anabaptyzm. Pierwsza wzmianka o budowli sakralnej w miejscu dzisiejszego kościoła św. Trójcy pochodzi z roku 1217 (z tej pierwszej świątyni zachował się wczesnogotycki portal, obecnie w elewacji południowej). W XV wieku na jej miejscu dobudowano gotycką kaplicę (obecna zakrystia). Od XVI wieku pełniła ona funkcję zboru protestanckiego. Obecna bryła kościoła jest barokowa, typowa dla świątyń protestanckich (empory z malowidłami) i pochodzi z lat 1701-1702, w roku 1726 przebudowano wspomnianą zakrystię.

Kościół św. Trójcy w Proboszczowie

Na północ od kościoła znajduje się barokowa kaplica rodziny von Redern – właścicieli wsi w XVII i XVIII wieku. Znajdziemy tu także dawny, pseudoklasyczny pałac z 1 połowy XIX stulecia. Przez Proboszczów przebiega żółto znakowany szlak wygasłych wulkanów Pogórza Kaczawskiego – od Sędziszowej na położony w pobliżu wsi najwyższy punkt tego pasma – Ostrzycę, dumnie wystającą z pól powulkanicznym nekiem.

Ostrzyca z pól koło Proboszczowa

MAPA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *