Stawy Milickie: walka o rybę

Ryby świąteczne już z większości akwenów odłowione i przetransportowane do zbiorników, gdzie mają się oczyszczać. Do części stawów znów spłynęła woda. Ptakom zostaje teraz walka o ryby, stąd tworzą się spore gromady bielików konkurujące o pokarm (na Stawie Słonecznym Górnym zaobserwowaliśmy 31.10 – 10 sztuk, na stawie w rejonie Żeleźnik – 9). Przez cały poranek było mgliście stąd gorsza przejrzystość na zdjęciach (w przypadku dalszych planów zastosowano korektę kontrastu). Wklejam także dwa fragmenty filmów z udziałem bielików konkurujących o jedną rybę w tempie zwolnionym o połowę w stosunku do czasu rzeczywistego. Jednemu z grupy, liczącej w kulminacyjnym momencie aż 9 sztuk, w końcu udało się przechytrzyć resztę.

FILM 1

FILM 2

FILM3

GALERIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *