Igliczna (845 m n.p.m.)

Igliczna to charakterystyczny stożek, wyróżniający się w panoramach Masywu Śnieżnika oglądanych od strony doliny Nysy Kłodzkiej. Same zbocza góry są dość strome, gdzieniegdzie…

Posted On

Śnieżna Polana

Rozległa, częściowo zarośnięta łąka na południowych stokach bocznego grzbietu Masywu Śnieżnika między Jaworową Kopą a Lesieńcem na wysokości 680-760 m n.p.m. Na polanie…

Posted On

Mały Śnieżnik (1337 m n.p.m.)

Druga co do wysokości kulminacja Masywu Śnieżnika w postaci podłużnego, spłaszczonego grzbietu zbudowanego z gnejsów i łupków łyszczykowych, o dwóch słabo zaznaczonych wierzchołkach…

Posted On

Trójmorski Wierch (1145 m n.p.m.)

Pierwszy z „jednotysięczników” Masywu Śnieżnika, licząc od strony położonej ponad 600 metrów niżej Przełęczy Międzyleskiej. Szczyt prezentuje się wyniośle z międzyleskich równin, z…

Posted On

Jodłów

Jodłów jest niejako zawieszony nad Kotliną Kłodzką – najwyższe zabudowania wspinają się wysoko na grzbiet Kamiennego Garbu – ponad 800 m n.p.m. I…

Posted On

Puszcza Jaworowa

Zwana też Puszczą Śnieżnej Białki (taką nazwę nosi utworzony tu w 1963 roku rezerwat przyrody). Pozostałość puszczy pokrywającej niegdyś Sudety, położona w otoczeniu…

Posted On

Czernica (1084 m n.p.m.)

Góra w północnej części Gór Bialskich tworzący zwarty masyw zbudowany z granitognejsów i łupków, o spłaszczonym wierzchołku porośniętym szpilkowym lasem. W roku 2014…

Posted On

Bystrzyca Kłodzka

Miasto (10,5 tys. mieszkańców) położone na terasie nad Nysą Kłodzką, między Górami Bystrzyckimi a Masywem Śnieżnika. Najpierw, w X stuleciu była tu strażnica…

Posted On

Międzygórze

Wieś letniskowa u podnóży Śnieżnika w dolinie Wilczki na dawnej porębie drwalskiej. Historia właściwej osady rozpoczyna się po wojnie trzydziestoletniej kiedy to austriackie…

Posted On

Przełęcz Puchaczówka (848 m n.p.m.)

Siodło w północnej części Masywu Śnieżnika między Czarną Górą a pasmem Krowiarek, od północy podcięte głęboką doliną Konradowskiego Potoku. W dawnych czasach znajdował…

Posted On

Rogóżka

Zanikająca wieś w Krowiarkach nad Konradowskim Potokiem.  Rogóżka powstała mniej więcej w tym samym okresie co Marcinków – wzmiankowano ją w roku 1346….

Posted On

Skowronia Góra (840 m n.p.m.)

Niezbyt wybitne wzniesienie w wyrównanym grzbiecie Krowiarek – północnej części Masywu Śnieżnika nad wsią Marcinków. Rozległy, pokryty łanami traw grzbiet, wiosną siedlisko kwilących…

Posted On

Śnieżnik (1425 m n.p.m.)

Najwyższy szczyt Masywu Śnieżnika tworzy zwornik, z którego wychodzą we wszystkie strony świata w formie rozrogu górskie grzbiety. Wierzchołek zajmują alpejskie murawy i…

Posted On

Żmijowiec (1153 m n.p.m.)

Wydłużony grzbiet łączący Śnieżnik z Czarną Górą o kilku niewybitnych kulminacjach, z których najwyższa osiąga wysokość 1153 m n.p.m. W północnej części grzbietu,…

Posted On

Pasterskie Skały

Grupa skalna zbudowana z górnokredowych zlepieńców, położona na zalesionym grzbiecie ponad Idzikowem. Skały kilkumetrowej wysokości są dość charakterystyczne w formie – wyrastają pionowo…

Posted On