Góry Bialskie na skróty

Pomiędzy grzbiety masywu Suszycy i Czernicy w G. Bialskich w głęboką dolinę wcisnął się Młynowiec. Kilka domostw przy rowerowym szlaku i wytyczonej za…

Posted On

Vetrov (918 m n.p.m.)

Wiatrów to szczyt w bocznym ramieniu Trawnej Góry, wybiegającym przez Pałasz (1027) ku Staremu Miastu pod Śnieżnikiem. Napisano tak by uniknąć starego dylematu…

Posted On

Stary Gierałtów

Wieś łańcuchowa (ok. 4,5 km) w rozszerzeniu doliny Białej Lądeckiej, pomiędzy Górami Złotymi (Kłóbka, Królówka, Karpiak i Czernik) i Bialskimi (Gołogrzbiet i Łysiec),…

Posted On

Smok z Łysej Góry

Stara Morawa – bez znaków – Młynowiec – Młyńska Droga –  Przełęcz Dział (922) –  znaki niebieskie – Trzy Siostry –  znaki niebieskie…

Posted On

Bialski wór

Bielice (750 m) – bez znaków – Granica Państwa/znaki zielone – Iwinka (1076 m) – bez znaków – Przeł U Trzech Granic (1111…

Posted On

Bielice

Wieś (ok. 700-750 m n.p.m.) położona w wąskiej dolinie Białej Lądeckiej, tuż poniżej jej źródeł, na granicy Gór Bialskich i Złotych. Nad wsią…

Posted On

Travna hora (1125 m n.p.m.)

Kiedyś, z bliźniaczą Postawną (kulminacja północna) uważana za najwyższy szczyt Gór Bialskich. Niedawno, według nowych czeskich pomiarów (1128 m n.p.m.), awansowała na najwyższą…

Posted On

Rudawiec (1112 m n.p.m)

Biorąc pod uwagę najbardziej oczywistą granicę między Górami Złotymi i Bialskimi – grzbietem Działu nad źródłami Białej Lądeckiej, jest to najwyższe wzniesienie Gór…

Posted On

Łysiec (964 m n.p.m.)

Szczyt w Górach Bialskich od wschodu górujący nad Stroniem Śląskim. Na wierzchołku znajduje się niewielkie skalne gołoborze z blokowiskami o wysokości do 10…

Posted On

Trzy Siostry

Grupa skał zbudowanych z gnejsów serii gierałtowskiej o wysokości do 20 metrów położona na spiętrzeniu grzbietowym na północnym stoku Gołogóry w Górach Bialskich….

Posted On

Bolesławów

Wieś – dawne miasteczko górnicze u spływu Kamienicy do Morawki, na granicy Gór Bialskich i Masywu Śnieżnika. Prawa miejskie posiadało w latach 1581-1891….

Posted On

Stara Morawa

Wieś na pograniczu Gór Bialskich i Masywu Śnieżnika, w dolinie Morawki, wzmiankowana w roku 1346. Należała do dóbr z ośrodkiem w Karpieniu, w…

Posted On

Puszcza Jaworowa

Zwana też Puszczą Śnieżnej Białki (taką nazwę nosi utworzony tu w 1963 roku rezerwat przyrody). Pozostałość puszczy pokrywającej niegdyś Sudety, położona w otoczeniu…

Posted On

Czernica (1084 m n.p.m.)

Góra w północnej części Gór Bialskich tworzący zwarty masyw zbudowany z granitognejsów i łupków, o spłaszczonym wierzchołku porośniętym szpilkowym lasem. W roku 2014…

Posted On