Szczytnik (589 m n.p.m.)

Oddzielony masyw na południowo-wschodnim krańcu Gór Stołowych ponad Szczytną. Płaskowyż opada tu stromymi urwiskami na zachód i południe tworząc wysokie na ponad 30…

Posted On

Adrszpaskie Skalne Miasto

Położone parę kilometrów od polskiej granicy tworzy potężny piaskowcowy masyw środkowej części Gór Stołowych. Wiatr i woda, które od mezozoicznej kredy niszczyły skalną…

Posted On

Pstrążna

Dawna wieś (500-590 m n.p.m.) położona na stokach Gór Stołowych opadających z grzbietu Skalniaka i Błędnych Skał, obecnie dzielnica Kudowy-Zdroju, zagubiona w opadającej…

Posted On

Skalniak (915 m n.p.m.)

Drugie co do wysokości wzniesienie Gór Stołowych w postaci wyrównanego grzbietu o niewybitnych wierzchołkach, podcięte od południa urwiskami opadającymi ku Drodze Stu Zakrętów….

Posted On

Krzyżowy Wierch (667 m n.p.m.)

Szczyt o urwistych, zalesionych stokach górujących od północy nad Górnym Adrszpachem. Jego wierzchołek tworzy zgrupowanie piaskowcowych skałek ustawionych piętrowo na zboczach. W skałach…

Posted On

Łężyckie Skałki

Zgrupowanie niewielkich piaskowcowych skałek na spłaszczonym, odsłoniętym wierzchołku Rogowej Kopy (780 m n.p.m.) o wysokości kilku metrów. Skałki rozsiane są w terenie wśród…

Posted On

Skały Puchacza

Ciąg malowniczych urwisk na krawędzi płaskowyżu Gór Stołowych ponad wsią Łężyce – teren dawnego wydobycia piaskowca. Kamieniołom działał tu aż do II wojny…

Posted On

Błędne Skały (852 m n.p.m.)

Skalny labirynt zajmujący spiętrzenie na północno-zachodnim krańcu grzbietu Skalniaka (915 m n.p.m.) w Górach Stołowych. Nazywany był dawniej Dziką Jamą i w przewodniku…

Posted On

Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.)

Najwyższe wzniesienie Gór Stołowych wyróżniające się charakterystycznym płaskowyżem w panoramach z Broumowskich Ścian, Gór Sowich, Złotych czy Masywu Śnieżnika. Najefektowniej chyba prezentuje się…

Posted On

Skalne Wrota (dolina Pośny)

Piaskowcowe wieżyce w dawnej doliny potoku Pośna, na krawędzi płaskowyżu Gór Stołowych ponad Radkowem. Przed zbudowaniem ujęcia wody dla Radkowa potok tworzył tu…

Posted On

Biała Skała

Spiętrzenie (721 m n.p.m.) i jednocześnie zgrupowanie piaskowcowych skał na krawędzi wierzchowiny Gór Stołowych ponad miejscowością Radków. Skały przyjmują tu formę kilkudziesięciometrowych wieżyc…

Posted On

Radkowskie Skały

Grupa piaskowcowych skał położona na krawędzi płaskowyżu środkowego stopnia Gór Stołowych, stromo opadającego ku Obniżeniu Radkowa. Wysokość ścian skalnych sięga tu kilkudziesięciu metrów,…

Posted On

Skalne Grzyby

Rozległy ciąg piaskowcowych skałek na krawędzi środkowego stopnia Gór Stołowych, między Batorówkiem a Radkowem, na wysokości 680-710 m n.p.m. Stoliwo opada tu na…

Posted On

Signal (709 m n.p.m.)

Wzniesienie w południowej części Broumovskich Sten, na którego grzbiecie znajduje się skupisko piaskowcowych skał, tworzących labirynt (Bludiste). Występują tu oryginalne formy skalne takie…

Posted On

Bożanowski Szczyt (778 m n.p.m.)

Szczyt w południowej części Broumovskich Sten od północy górujący nad granicznych siodłem Machowskiego Krzyża. Wyrównany wierzchołek zajmuje skalny zwierzyniec, w którym znajdziemy m.in….

Posted On

Koruna (769 m n.p.m.)

Korona to kulminacja długiego grzbietu w południowej części Broumowskich Ścian. Szczególnie efektownie prezentuje się od strony Radkowa – jako wyniosły szczyt o urwistych…

Posted On

Velka kupa (708 m n.p.m.)

Wielka Kopa stanowi spiętrzenie wierzchowiny Gór Stołowych w południowej części Broumovskich Sten zajęte przez niewielki labirynt skalny o ścianach osiągających nawet kilkadziesiąt metrów…

Posted On

Kamienne Grzyby

Czeskie Kamienne Grzyby, zwane też Slavnovskimi hrzibami to zgrupowanie skał ciągnące się wzdłuż skraju stoliwa Brumowskich Ścian, na północ od wsi Slavny. Występują…

Posted On

Supi hnizdo (702 m n.p.m.)

Sępie Gniazdo to najwyższe spiętrzenie w środkowej części Broumovskich Sten, zajęte przez piaskowcową grupę skalną kilkunastometrowej wysokości. Na szczycie skał znajduje się udostępniona…

Posted On

Hvezda

Węzeł szlaków turystycznych w środkowej części Broumovskich Ścian. Znajduje się tu na skalnym cyplu (670 m n.p.m.), na krawędzi wierzchowiny barokowa kaplica Hvezda,…

Posted On

Ostasz (700 m n.p.m.)

Izolowana góra stołowa w środkowej części Gór Stołowych, od północy wznosząca się na Policami n/Metują. Pod szczytem znajduje się zespół domków letniskowych i…

Posted On

Teplickie Skalne Miasto

Dyskusja o tym, które skalne miasto jest ładniejsze – w Teplicach czy Adrszpachu przypomina nieco przysłowiową dysputę o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad…

Posted On

Chełmsko Śląskie

Wieś w dolinie pomiędzy Górami Kruczymi a północnym krańcem Gór Stołowych – Zaworami. Istniała już na początku XIII stulecia jako czeska osada i…

Posted On

Gorzeszowskie Skałki

Zwany też Głazami Krasnoludków (538 m n.p.m.)  ciąg piaskowcowych skał tworzących mur skalny o długości ponad 1 kilometra i wysokości od kilku do…

Posted On

Gorzeszów

Wieś w dolinie Kochanówki pomiędzy grzbietem Zaworów a wzniesieniami Wzgórz Krzeszowskich wzmiankowana w 1292 roku. Do 1810 roku stanowiła własność krzeszowskich cystersów. Podczas…

Posted On

Narożnik (851 m n.p.m.)

Kulminacja na krawędzi  płaskowyżu środkowego stopnia Gór Stołowych położona tuż ponad Przełęczą Lisią, przez którą przebiega Droga Stu Zakrętów (parkingi). Południowe zbocza tworzą…

Posted On

Białe Skały (Góry Stołowe)

Rozległe zgrupowanie piaskowcowych skał o długości ok. 1 km położona na północnych zboczach Narożnika w Górach Stołowych. Barwa piaskowca jest tu niezwykle jasna,…

Posted On

Cap (786 m n.p.m.)

Najwyższy punkt w Teplicko–Adrspasskich Skałach, położony w południowo-zachodniej ich części, w postaci stromego, zalesionego stożka. Wierzchołek góry tworzy popękana piaskowcowa płyta – naturalna…

Posted On

Jiraskove Skaly

Osiedle w niewielkiej dolince między skałami, na południowy zachód od Teplic nad Metują z barokowym dawnym pałacykiem biskupów z Hradca Kralove zwanym Bischofstein…

Posted On