Z Trzech Strug na Jeleniec

Trzy Strugi (530) – bez znaków  – Gomólnik Mały (807) – bez znaków – siodło nad Grzmiącą (750) – czarny szlak rowerowy –…

Posted On

Kostrzyna (906 m n.p.m.)

Trzecie co do wysokości wzniesienie Gór Suchych i całych Gór Kamiennych, położone w bocznym ich grzbiecie, odchodzącym na zach. od Waligóry, o stożkowatym…

Posted On

Góry Suche

Sokołowsko – znaki zielone – rozdroże pod Radosnem – znaki żółte – Rozdroże pod Suchawą – bez znaków – Czerwone Skałki – znaki…

Posted On

Ruprechcicki Szpiczak (881 m n.p.m.)

Szczyt w granicznym paśmie Gór Kamiennych, o stromych zalesionych zboczach (najwyższy punkt czeskich Javorich hor). Na kopulastym wierzchołku zajętym przez śródleśną, rozległą polanę…

Posted On

Sokołowsko

Wieś w głębokiej dolinie Sokołowca, między wyniosłymi grzbietami Gór Suchych. Położenie osady, mimo dość niskiej wysokości tj. niecałe 600 m n.p.m., powoduje istnienie…

Posted On

Radosno

Ruiny zameczku na spiętrzeniu bocznego, skalistego ramienia Suchawy (ok. 750 m n.p.m.) w postaci cylindrycznej wieży z bloków czerwonawego melafiru. Początki warowni nie…

Posted On

Suchawa (928 m n.p.m.)

Drugi co do wysokości szczyt Gór Suchych i całych Gór Kamiennych, zbudowany ze skał wylewnych, o rozległej kopule górującej nad doliną Sokołowca. Ze…

Posted On

Waligóra (934 m n.p.m.)

Najwyższe wzniesienie Gór Suchych i zarazem całego pasma Gór Kamiennych, zbudowany z kwarcowych porfirów. Bardzo strome północne stoki opadają na Przełęcz Trzech Dolin,…

Posted On

Skalna Brama

Skalna formacja o kilkunastometrowej wysokości wrzynająca się od wschodu wąskie, północne ramię Jeleńca, tworząca mały wąwóz. Znajduje się tu tablica z napisem „Tym…

Posted On