Wąwóz Szczawnika

Sąsiedni wąwóz do wąwozu Pełcznicy na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego oferuje dwie ścieżki spacerowe wiodące z Pełcznicy jego skarpami wysokimi na kilkadziesiąt metrów….

Posted On

Wokół Książa

Dla chętnych by obejść zamek Książ wokół przy okazji zwiedzenia podaję przykładowy wariant – od strony Świebodzic (długość ok. 9 km, suma podejść…

Posted On

Zamek Książ

Między Szczawienkiem a Pełcznicą – dzisiejszymi osiedlami odpowiednio Wałbrzycha i Świebodzic, rzeka Pełcznica pokonuje pas wzniesień Pogórza Wałbrzyskiego, tworząc malowniczy przełom o długości…

Posted On