Sudecka księga pielgrzymia (10)

Szdrawa Maria, miloszci pyszna Historyczny Śląsk jest kojarzony z najstarszymi, XIII-wiecznymi zabytkami języka polskiego, takimi jak Księga Henrykowska czy słynne, przekazane przez Długosza…

Posted On