Krzyżna Góra (654 m n.p.m.)

Jedna z zalesionych „piersi” Sokolich Gór na północno-zachodnim krańcu pasma Rudaw Janowickich, nieco wyższa od sąsiedniego, oddzielonego urwiskiem Husyckich Skał – Sokolika. Wierzchołek…

Posted On

Jezioro Bukówka

Jeden z najwyżej położonych zbiorników w Sudetach (ok. 520 m n.p.m.) utworzony na górnym odcinku Bóbr między tzw. Wzgórzami Bramy Lubawskiej z Zadzierną…

Posted On

Zamek Bolczów

Na zalesionym wzniesieniu (ok. 520 m n.p.m.) nad uroczą doliną Janówki, zagradzającym strumieniowi drogę na północ, na północnym skraju Rudaw Janowickich, znajdują się…

Posted On

Fajka

30-metrowa skała stojąca na grzbiecie Rudaw Janowickich, w ich północnej części, ponad Rozdrożem pod Jańską Górą. Cybuch ma wetknięty w ziemię, główka wpatrzona…

Posted On

Dolina Janówki

Malownicza dolina potoku Janówka, spływającego z północnych zboczy Wołka o długości ok. 5 km, głęboko wcięta pomiędzy stoki głównego i Zamkowego Grzbietu Rudaw…

Posted On

Głaziska Janowickie

Ciąg granitowych skałek o kilkunastometrowej wysokości wzdłuż bocznego grzbietu Rudaw Janowickich, zwanego Zamkowym Grzbietem, ciągnących się od ruin zamku Bolczów po obu stronach…

Posted On

Skalny Most

Potężna granitowa skała o wysokości ok. 30 metrów położona na południowym skłonie Doliny Janówki. Północny filar oddzielony jest od pozostałej części masywu naturalnym…

Posted On

Skalne Bramy

Zgrupowanie granitowych skał na północnym zboczu doliny Janówki o kilkunastometrowej wysokości, tworzących skalne korony i naturalne przejścia skalne, niestety ostatnio coraz bardziej zarastające….

Posted On

Wołek (878 m n.p.m.)

Trzeci co do wysokości szczyt Rudaw Janowickich, położony w środkowej ich części, zbudowany z granitów i hornfelsów. Na szczycie znajduje się drewniany krzyż…

Posted On

Przełęcz Rędzińska (727 m n.p.m.)

Siodło w środkowej części Rudaw Janowickich, oddzielające główny ich grzbiet od bocznego ramienia Wielkiej Kopy. Sama przełęcz jest mało uczęszczana, choć przebiega przez…

Posted On

Pieklisko

Dawny kamieniołom granitu położony na krawędzi grzbietu Rudaw Janowickich, tuż poniżej Starościńskich Skał, na południe od szlaku niebieskiego ze Szwajcarki na Wołek. Dół…

Posted On

Piec

Skała granitowa położona w Dolinie Janówki w Rudawach Janowickich o dwóch obliczach. Od strony szlaku niebieskiego Szwajcarka – Wołek prezentuje się jako 10-metrowe…

Posted On

Starościńskie Skały

Skalny gród na szczycie Lwiej Góry (718 m n.p.m.) w głównym grzbiecie Rudaw Janowickich, otoczony niemal szczelnym naturalnym „obwarowaniem” o wysokości ok. 20…

Posted On

Skalnik (945 m n.p.m.)

Najwyższa kulminacja Rudaw Janowickich złożona z dwóch oddzielonych od siebie wierzchołków. Wyższy północny,  otoczony od góry ciemnym, niszczejącym borem świerkowym, od dołu gęstym…

Posted On

Kolorowe Jeziorka

Zespół niewielki stawków powstałych na terenie dawnej kopalni łupków w Rudawach Janowickich, koło Wieściszowic. Geneza ich powstania jest prosta. Łupki zawierały piryt, a…

Posted On