Hala pod Łabskim Szczytem

Rozległa łąka górska powstała w części w naturalnym piętrze subalpejskim ponad granicą lasu, w części zaś poprzez wykarczowanie górnoreglowego boru, na północnych stokach…

Posted On

Hala Szrenicka

Górska łąka położona w obniżeniu pomiędzy Kamiennikiem a Szrenicą ponad górną granicą lasu na wysokości 1120-1250 m n.p.m., zwana dalej Łąką Graniczną. Już…

Posted On