Velka Desztna (1115 m n.p.m.)

Najwyższa kulminacja Gór Orlickich i zarazem całych Sudetów Środkowych położona w południkowym wale, na zachód od granicznej rzeki Dzika Orlica. Wierzchołek Wielkiej Deszcznej…

Posted On

Krucza Kopa (721 m n.p.m.)

Zalesiona kopa, niepozornie wyglądająca wśród sąsiednich wzniesień Gór Stołowych, o stromych wschodnich zboczach opadających w dolinę Darnkowa. Pod szczytem granitowe urwisko kilkudziesięciometrowej wysokości,…

Posted On

Szczytnik (589 m n.p.m.)

Oddzielony masyw na południowo-wschodnim krańcu Gór Stołowych ponad Szczytną. Płaskowyż opada tu stromymi urwiskami na zachód i południe tworząc wysokie na ponad 30…

Posted On

Skalniak (915 m n.p.m.)

Drugie co do wysokości wzniesienie Gór Stołowych w postaci wyrównanego grzbietu o niewybitnych wierzchołkach, podcięte od południa urwiskami opadającymi ku Drodze Stu Zakrętów….

Posted On

Wieżyca (415 m n.p.m.)

Wzniesienie w północnym ramieniu Ślęży o stromych, zalesionych stokach zbudowane ze skał amfibolitowych. W partiach szczytowych występuje tu karłowata dębina świetlista, zachowały się…

Posted On

Wołek (878 m n.p.m.)

Trzeci co do wysokości szczyt Rudaw Janowickich, położony w środkowej ich części, zbudowany z granitów i hornfelsów. Na szczycie znajduje się drewniany krzyż…

Posted On

Włodarz (811 m n.p.m.)

Rozległy, lesisty masyw w bocznym ramieniu Gór Sowich porośnięty gęstym lasem, znany głównie z podziemnych sztolni i chodników kompleksu Riese. Przez szczyt przebiega…

Posted On

Bożanowski Szczyt (778 m n.p.m.)

Szczyt w południowej części Broumovskich Sten od północy górujący nad granicznych siodłem Machowskiego Krzyża. Wyrównany wierzchołek zajmuje skalny zwierzyniec, w którym znajdziemy m.in….

Posted On

Trojak (766 m n.p.m.)

Zalesione wzniesienie w północnej części Gór Złotych o spłaszczonym wierzchołku, górujące od wschodu nad Lądkiem-Zdrojem. Południowym zboczem biegnie dawny trakt z Czech do…

Posted On

Borówkowa (900 m n.p.m.)

Najwyższa kulminacja północnej części Gór Złotych w postaci spłaszczonej, zbudowanej z gnejsów i porośniętej przeważnie świerkowym lasem kopuły. Na południowym zboczu tryska źródło…

Posted On

Zwalisko (1047 m n.p.m.)

Spłaszczone wzniesienie w Wysokim Grzbiecie Gór Izerskich. Szczyt zajmują hornfelsowe skałki o nazwach Skarbki, Wieczorny Zamek i Skalna Brama związane z dawnymi legendami…

Posted On

Ruprechcicki Szpiczak (881 m n.p.m.)

Szczyt w granicznym paśmie Gór Kamiennych, o stromych zalesionych zboczach (najwyższy punkt czeskich Javorich hor). Na kopulastym wierzchołku zajętym przez śródleśną, rozległą polanę…

Posted On

Borowa (853 m n.p.m.)

Najwyższe wzniesienie Gór Czarnych i jednocześnie całych Gór Wałbrzyskich, porośnięte gęstym lasem. Od strony Wałbrzycha- Podgórza i Jedliny Zdroju opada stromymi zboczami, efektownie…

Posted On

Waligóra (934 m n.p.m.)

Najwyższe wzniesienie Gór Suchych i zarazem całego pasma Gór Kamiennych, zbudowany z kwarcowych porfirów. Bardzo strome północne stoki opadają na Przełęcz Trzech Dolin,…

Posted On

Narożnik (851 m n.p.m.)

Kulminacja na krawędzi  płaskowyżu środkowego stopnia Gór Stołowych położona tuż ponad Przełęczą Lisią, przez którą przebiega Droga Stu Zakrętów (parkingi). Południowe zbocza tworzą…

Posted On

Szerak (1351 m n.p.m.)

Szczyt w masywie Keprnika w Wysokim Jesioniku o stromych północnych i zachodnich zboczach oraz spłaszczonym, porośniętym świerkowym lasem i borówczyskami wierzchołku, wieńczący od…

Posted On

Vysoka hole (1464 m n.p.m.)

Druga co do wysokości kulminacja w Wysokim Jesioniku o rozległej, spłaszczonej wierzchowinie, porośniętej wysokogórskimi murawami. Południowo-wschodnie zbocza podcina kocioł polodowcowy Velka kotlina z…

Posted On

Pradziad (1492 m n.p.m.)

Praděd. Najwyższe wzniesienie Hrubego Jesenika oraz całych Sudetów Wschodnich, położone na granicy Moraw oraz czeskiego Śląska, doskonale widoczne nawet z kilkudziesięciu kilometrów (np….

Posted On

Śnieżka (1603 m n.p.m.)

Najwyższy szczyt Karkonoszy, Sudetów i Republiki Czeskiej wyrasta 200 metrów ponad główny grzbiet Karkonoszy okazałą piramidą zbudowaną z odpornych na wietrzenie skał metamorficznych…

Posted On

Wielki Szyszak (1509 m n.p.m.)

Najwyższy szczyt Śląskiego Grzbietu Karkonoszy, położony w jego zachodniej części. Północne zbocza Wielkiego Szyszaka są podcięte urwiskami Dużego Śnieżnego Kotła, południowe – stromo…

Posted On

Szrenica (1362 m n.p.m.)

“Patrzaj, góra widoczna z mego okna, która swój granitowy szczyt ku chmurom wznosi (…) a zwie się Szrenica. Skał, które kto wie jakie…

Posted On

Śląskie Kamienie (1414 m n.p.m.)

Kulminacja w zachodniej części Śląskiego Grzbietu Karkonoszy ponad Przełęczą Karkonoską. Na płaskim wierzchołku znajduje się grupa granitowych skałek o wysokości do 8 metrów,…

Posted On

Skalny Stół (1281 m n.p.m.)

Najwyższe wniesienie Kowarskiego Grzbietu zwieńczone silnie zwietrzałą płytą zbudowaną z prekambryjskich łupków. Na jednym z kamieni XVII-wieczny znak graniczny rozdzielający dawne posiadłości kowarskie…

Posted On

Studniczni hora (1554 m n.p.m.)

Źródlana Góra to drugi, według nowszych pomiarów – trzeci co do wysokości szczyt Karkonoszy. Posiada dwa całkowicie odmienne oblicza. Od północy i zachodu…

Posted On