Ścieżka pod Skałami

Zrywka i wyrąb na Ślęży osiągnął już granicę rezerwatu „Góra Ślęża”, gdzie zryto dotąd nie ruszane ścieżki – z jednej strony część Ścieżki…

Posted On

Hrebenovka

Czervenohorske Siodło (1013 m) – szlak rowerowy – Rozdroże pod Szyndzielną (1100 m) – znaki zielone – Vreszova studzienka (1250 m) – znaki…

Posted On

Dobre Źródło

Karpacz Biały Jar – znaki czerwone – rozdroże pod Grabowcem (650 m n.p.m.) – znaki niebieskie – Dobre Źródło (650 m n.p.m.) –…

Posted On

Źródło Beyera

Okresowo wysychające źródełko położone na południowym stoku Ślęży przy Ścieżce pod Skałami. Nosi imię Alberta Beyera – miłośnika okolic Masywu Ślęży, autora obrazów,…

Posted On

Grabowiec (784 m n.p.m.)

Kopulaste wzniesienie we wschodniej części Pogórza Karkonoskiego, górujące nad Sosnówką i Miłkowem. Wierzchołek porośnięty mieszanym lasem zajmują granitowe skałki:  najwyższa, przypominająca iglicę Ostra…

Posted On