Głaziska Janowickie

Ciąg granitowych skałek o kilkunastometrowej wysokości wzdłuż bocznego grzbietu Rudaw Janowickich, zwanego Zamkowym Grzbietem, ciągnących się od ruin zamku Bolczów po obu stronach…

Posted On

Skalne Bramy

Zgrupowanie granitowych skał na północnym zboczu doliny Janówki o kilkunastometrowej wysokości, tworzących skalne korony i naturalne przejścia skalne, niestety ostatnio coraz bardziej zarastające….

Posted On