Trasy: Rudawy Janowickie

Skalnik

Od strony Wojkowa na najwyższy szczyt Rudaw Janowickich

Bolczów, Głaziska Janowickie, Skalne Bramy, Skalny Most, Piec, Starościńskie Skały, Fajka

Malowniczy spacer przez grupy skalne otoczenia Doliny Janówki

Krzyżna Góra, Sokolik

Krótka trasa po skałkach Sokolich Gór

Miedzianka, Kolorowe Jeziorka

Dłuższa trasa po terenach dawnego górnictwa Rudaw

Diabelski Zbór, Pieklisko, Starościńskie Skały, Wołek

Z Przeł. Rędzińskiej w skalne grupy ramienia Dziczej Góry

Janowickie Garby, Fajka, Starościńskie Skały, Pieklisko, Diabelski Zbór, Bloki, Głaziska Janowickie, Bolczów

Alternatywny wariant przejścia wokół Doliny Janówki

Szare Skały, Skalnik

Na Skalnik pd. wschodnim ramieniem

Wojanów, Browarówka, Sokolik, Krzyżna Góra, Karpnickie Stawy

Na Krzyżną Górę i Sokolik od zachodniej strony

Karpnickie Stawy, Bukowiec

Spacerowa trasa z panoramami na Karkonosze i Rudawy Janowickie

Skalnik, Bielec

Dojście od Przeł. Rędzińskiej na górny skraj gołoborza

Wilcza Turnia, Leśna Igła, Bloki

Trudniejsza orientacyjnie trasa po mało znanych grupach skalnych Doliny Janówki

Zadzierna, Bukówka, Pańska Góra

Przez Wzgórza Bramy Lubawskiej i Szczepanowski Grzbiet

 

List   

Information
Click following button or element on the map to see information about it.
Lf Hiker | E.Pointal contributor