Brama w Sudety

IKatedra św. Jana Chrzciciela

II Kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku

III Kościół św. Krzyża

IV  Opactwo ołbińskie

V Wrocław 1945-2015

VI  – Zakony żebracze we Wrocławiu

VIIZakon z czerwoną gwiazdą i kościół św. Elżbiety

VIIIUlica Świdnicka

IX Kościół pokutnic

X Dwie wieże czyli Wrocław z góry

XINajstarszy kościół Wrocławia

XII Botanika i polityka

XIII Anioł ze Śląska

XIV Ołtarz św. Barbary

XVOłtarz biskupa Jerina

XVI Diecezja i miasto św. Jana Chrzciciela

suplementy: dawne panoramy Wrocławia

I

II 

III

zaplanuj wycieczkę po średniowiecznym Wrocławiu z mapą Weihnera