Trasy: Góry Bardzkie i Sowie

Propozycje wycieczek w Góry Bardzkie i Sowie

Bardo, Obryw Skalny, Bardzka Góra

Krótka trasa wokół bardzkiego sanktuarium

Wiadukt żdanowski, Twierdza Srebrnogórska

Łatwa trasa szlakiem dawnej kolejki zębatej oraz krawędzią fortyfikacji srebrnogórskich

Siedem Sówek, Wielka Sowa

Przejście z Kamionek na Wielką Sowę

Lisie Skały, Wielka Sowa

Trasa wokół masywu Wlk. Sowy, miejscami ładne widoki

Włodarz, Soboń, Osówka

Ścieżkami wokół kompleksu "Riese"

Kalenica

Przejście z rejonu Bielawy n grzbiet Gór Sowich

Kłodzka Góra, Kłodzko

Przez najwyższe partie Gór Bardzkich

Przeł. Walimska, Wlk. Sowa

Widokowy rejon Przeł. Walimskiej i Glinna

Góra Włodzicka

Trasa wokół Ludwikowic Kłodzkich

Przeł. Walimska, Michałkowski Dział

Spacer po pn. części Gór Sowich

Żmij, Kalenica

Grzbietowa wycieczka przez środkową część G. Sowich

G. Wszystkich Świętych, Góra Św. Anny

Dwie wieże widokowe we Wzgórzach Włodzickich

Zamek Grodno, Jezioro Bystrzyckie

Trasa wokół zbiornika na Bystrzycy, z dwoma mozolnymi podejściami

Włodarz, Osówka, Soboń

Obejście pasma Włodarza od strony Jugowic

 

List   

Information
Click following button or element on the map to see information about it.
Lf Hiker | E.Pointal contributor