Trasy: Góry Izerskie

Hala Izerska

Z Jakuszyc przez Orle na Halę Izerską

Zbójeckie Skały, Wysoki Kamień, Zwalisko, Chybotek, Złoty Widok

Wokół Szklarskiej Poręby przez Góry Izerskie

Smrek (CZ), Hala Izerska

Przejście z wykorzystaniem kolei gondolowej na Stogu Izerskim

Bobrowe Skały

Wyprawa w otoczenie doliny Małej Kamiennej

Torfowiska Izerki, Pytlackie Kamienie (CZ)

Torfowiska i grupy skalne rejonu Jizerki

Jizera, Na Czyhadle, Śnieżne Wieżyczki (CZ)

Atrakcje płaskowyżu rejonu Smedawy

Hejnice, Orzesznik, Południowe Kamienie, Frydlancki Bastion (CZ)

Najładniejsze grupy skalne rejonu Hejnic

skałki Krogulec i Pelikan

Z Jakuszyc w masyw Cichej Równi

 

List   

Information
Click following button or element on the map to see information about it.
Lf Hiker | E.Pointal contributor