Trasy: Góry i Pogórze Wałbrzyskie

Trójgarb, Jagodnik

Na Trójgarb ze Starych Bogaczowic

Książ, Stary Książ, Wąwóz Pełcznicy

Spacerowa trasa po Książańskim Parku Krajobrazowym

Jeziorko Daisy

Przez Pogórze Wałbrzyskie do Zielonego Jeziorka

Trójgarb, Jagodnik

Na Trójgarb z Nowych Bogaczowic

Wołowiec, Borowa

Pętla przez Góry Czarne

Trójgarb

Inny wariant przejścia na Trójgarb ze Starych Bogaczowic

Krąglak, Łysica

Przez widokowe łąki rejonu Gostkowa i Sędzisławia

Zamek Książ, Wąwóz Szczawnika

Przez wąwozy Książańskiego Parku Krajobrazowego

Zamek Świny, Skałki na Popielowej i Schodach

Spacer po Pogórzu Bolkowskim okolic Świn

Jedlina-Zdrój, wieża na Borowej, Kazikowa Skała, Rybnicki Grzbiet

Wędrówka przez najwyższe wzniesienia okolic Jedliny-Zdroju

 

List   

Information
Click following button or element on the map to see information about it.
Lf Hiker | E.Pointal contributor