Trasy: Góry i Pogórze Wałbrzyskie

Trójgarb, Jagodnik

Na Trójgarb ze Starych Bogaczowic

Książ, Stary Książ, Wąwóz Pełcznicy

Spacerowa trasa po Książańskim Parku Krajobrazowym

Jeziorko Daisy

Przez Pogórze Wałbrzyskie do Zielonego Jeziorka

Trójgarb, Jagodnik

Na Trójgarb z Nowych Bogaczowic

Wołowiec, Borowa

Pętla przez Góry Czarne

Trójgarb

Inny wariant przejścia na Trójgarb ze Starych Bogaczowic

Krąglak, Łysica

Przez widokowe łąki rejonu Gostkowa i Sędzisławia

 

List   

Information
Click following button or element on the map to see information about it.
Lf Hiker | E.Pointal contributor