Rychorskie babie lato

Bystrzice (570) – bez znaków – Szklenarowice (640) – bez znaków – rozdroże pod Kutną (950) – znaki niebieskie – Rychorski Krzyż (960) – znaki żółte – Rychorska bouda (1021) – znaki zielone – Słoneczna Strań (650) – bez znaków – Bartów las (740) – znaki niebieskie – Bystrzice. Długość: 14,5 km. Suma podejść: 600 metrów.

Do parkingu nad Bystrzycami dojeżdżamy boczną drogą od stacji w Młodych Bukach (kierunek: Antoninovo udoli). Na krzyżówce na skraju lasu jedziemy prosto, wąską drogą po ok. 1,5 km docierając do małego, bezpłatnego parkingu przy tablicy informacyjnej KRNAP na łuku drogi. Idziemy stąd gruntową drogą pod górę po ok. 300 metrów dochodząc do średniowiecznego kamiennego mostku na Złotym Potoku. Przy mostku stoi stylizowana, nowa dzwonnica.

Szklenarovice - średniowieczny most Szklenarovice - średniowieczny most

Most średniowieczny w Szklenarovicach

Szlak niebieski skręca tu w lewo, my zaś kierujemy się prosto wspominaną drogą, która wiedzie skarpą, mijając ślady kamiennych konstrukcji. Po kilkuset metrach mijamy pomnik poległych w I wojnie światowej mieszkańców Szklenarovic.

Dzwonnica przy średniowiecznym moście Szklenarovice - krzyż w dawnej wsi

Dzwonnica przy kamiennym moście / Przydrożny krzyż w Szklenarovicach

Ze wzmiankowanej w pocz. XV wieku wsi oprócz wspomnianego, o 100 lat starszego mostu, starego krzyża oraz obelisku niewiele pozostało. Nazwa świadczy o średniowiecznej szklarskiej przeszłości. W lutym 1655 osada zapisała się w dziejach Karkonoszy jako miejsce pierwszej udokumentowanej lawiny śnieżnej, która pochłonęła 8 osób. Pod koniec XIX stulecia mieszkało tu 220 osób, istniała szkoła, młyn, dwie karczmy i wodociąg. Wieś wysiedlono w roku 1946, a pod koniec lat 50-tych XX wieku zabudowania zburzono. Droga prowadzi lekko pod górę, przewijając się na lewy, a potem ponownie na prawy brzeg strumienia.

Szklenarovice - dawne pastwiska Nad Szklenarovicami

W Szklenarovicach

Teraz rozpoczynamy zdecydowane podejście przez rozległe łąki, droga zwęża się, lecz jej ślad wiedzie wciąż prosto pod górę. W miarę zyskiwania wysokości w tyle otwierają się ładne widoki na Szklenarovicki Wierch i dolinę Złotego Potoku, a także pas pogórzy na południe od Trutnova. Przekraczamy ponownie potoczek i wznosimy się ledwo widoczną tu ścieżką ku granicy lasu w zwieńczeniu malowniczej doliny.

Nad Szklenarovicami Nad Szklenarovicami

Łąki nad Szklenarovicami

Gdy zaczynają się pojawiać kamienne usypiska – kierujemy się, wciąż pod górę, w stronę zwieńczenia klina łąki po lewej stronie. Po prawej zostawiamy drewniany krzyż i płaski stąd grzbiet Dworskiego Lasu.

Nad Szklenarovicami Dworski Las znad Szklenarovic

Górna część łąk nad Szklenarovicami / Dworski Las znad Szklenarovic

W narożniku łąki odnajdujemy porosłą mchem ścieżkę i podchodzimy nią już łagodnie na boczne, południowo-zachodnie ramię Dworskiego lasu, gdzie z lewej dołącza nieznakowana ścieżka.

Nad Szklenarovicami Zielona ścieżka

Narożnik lasu nad Szklenarovicami / Zielona ścieżka

Cały czas prosto, coraz szerszym duktem dochodzimy do poprzecznej drogi z Sokolskiej boudy i nią w lewo po. ok. 200 metrach do szlaku niebieskiego z Bystrzic przy granicy II strefy KRNAP. Szlak niebieski wznosi się lekko na bliski już grzbiet Rychor, który osiągamy na krzyżówce między Kutną a Dworskim Lasem.

Szlak niebieski do Rychor

Szlak niebieski w Rychorach
Wprawdzie teraz nasza trasa biegnie w lewo za znakami żółtymi i zielonymi, ale wcześniej warto, dorzucając 1,5 km, idąc w prawo zahaczyć o Rychorski Krzyż. Nagrodą będą piękne panoramy Karkonoszy i Sudetów Środkowych. Najpierw z łąki po lewej oglądamy Karkonosze.

Widoki znad Rychorskiego Krzyża Widoki znad Rychorskiego Krzyża

Widoki znad Rychorskiego Krzyża Widoki znad Rychorskiego Krzyża

Karkonosze z drogi do Rychorskiego Krzyża

Na łąkach nad Rychorskim Krzyżem – między Kutną a Mravenecznikiem pasie się górskie bydło rasy szkockiej.

Widoki znad Rychorskiego Krzyża Widoki znad Rychorskiego Krzyża

Kutna i pd. Karkonosze znad Rychorskiego Krzyża

Rychorskie bydło Rychorskie bydło

Bydło przy Rychorskim Krzyżu

Z siodła, na którym znajduje się Rychorski Krzyż opada na prawo rozległa łąka z panoramą Gór Wałbrzyskich i Kamiennych.

Widoki spod Rychorskiego Krzyża Widoki spod Rychorskiego Krzyża

Rozdroże przy Rychorskim Krzyżu

Widoki spod Rychorskiego Krzyża Widoki spod Rychorskiego Krzyża

Góry Wałbrzyskie i Kamienne spod Rychorskiego Krzyża

Po odpoczynku na ławeczkach przy krzyżu wracamy obok pastwisk z powrotem do rozdroża między Dworskim Lasem a Kutną.

Widoki spod Rychorskiego Krzyża Rychorski Krzyż

Widok na Góry Krucze / Rychorski Krzyż

Rychorskie bydło Widoki znad Rychorskiego Krzyża

Po prawej ponownie przesuwają nam się Karkonosze.

Widoki znad Rychorskiego Krzyża Widoki znad Rychorskiego Krzyża

Powrót do krzyżówki pod Kutną

Z krzyżówki pod Kutną maszerujemy w prawo, po 400 metrach dochodząc do polany z Rychorską boudą na spłaszczonym wierzchołku Kutnej. Tu ponownie możemy podziwiać widoki i odpocząć przy schronisku.

Droga na Kutną Droga na Kutną

Droga na Kutną

Na Kutnej Na Kutnej

Przy Rychorskiej boudzie

Panorama stąd na Karkonosze jest ograniczona przez położone niżej drzewa, niemniej widać stożek Śnieżki, Grzbiet Lasocki i wyłaniające się na horyzoncie najwyższe partie Rudaw Janowickich.

Na Kutnej Na Kutnej

Karkonosze z Kutnej

Na północy zza lesistego Mravenecznika i siodła na Rychorskim Krzyżu wystają Góry Wałbrzyskie.

Na Kutnej Na Kutnej

Widok z Kutnej na rejon Rychorskiego Krzyża

Przy schronisku wybieramy szlak zielony, który okrąża od wschodu boudę i schodzi po schodkach (uwaga na znaki) na słabo widoczną ścieżkę wiodącą w dół wykaszanej górskiej łąki. Po kilkuset metrach szlak skręca lekko w prawo, mijając źródełko Rychorska Studzienka z ograniczonym widokiem na Czerną horę.

Na Kutnej Czerna hora z Rychorskiej Studzienki

Szlak zielony pod Kutną / Czerna hora z Rychorskiej Studanki

Teraz czeka nas odcinek jednostajnego zejścia w dół gęstym lasem pozbawionym niemal zupełnie widoków. Dochodzimy do poprzecznego traktu i teren się wyrównuje. Szlak wędruje traktem w lewo, wciąż lasem do asfaltowej drogi. Nią w lewo, znów lekko w dół.

Szlak zielony do Górnego Marszowa Czerna hora ze zboczy Kutnej

Rychorski las przy szlaku zielonym

Gdy po prawej w odległości ok. 100 metrów od szlaku pojawi się brzeg łąki warto na nią zejść przez suchy świerkowy las by podziwiać widoki na Czerną horę i Svetlą oraz Studniczni horę i Śnieżkę. Skrajem łąki w lewo wracamy na szlak.

Łąki nad Hornym Marszovem Łąki nad Hornym Marszovem

Łąki nad Hornym Marszovem Łąki nad Hornym Marszovem

Widoki znad Hornego Marszova: Czerna hora, Svetla, Studniczni hora, Śnieżka

Kontynuujemy monotonne zejście lasem, w którym zaczynają pojawiać się drzewa liściaste. Znak to że jesteśmy już dość nisko i oto za czerwonym szlabanem wychodzimy na rozdroże z ławeczkami i skrzyżowaniem szlaków na brzegu tzw. Słonecznej Strani (Stoku).

Słoneczna Strań Słoneczna Strań

Na Słonecznej Strani

Słoneczna Strań to dawniej wypasane łąki na spłaszczeniu stokowym nad Hornym Marszovem, chronione jako pomnik przyrody z cennymi ok. 130 gatunkami roślin naczyniowych w tym m.in. storczykami, goryczkami, arniką i różą alpejską. Ze Strani roztacza się widok na Czerną horę i Svetlą.

Słoneczna Strań Słoneczna Strań

Widok na Czerną horę i Svetlą ze Slunecznej strani

Od krzyżówki idziemy asfaltem w dół – od rozwidlenia duktów na ostrym łuku szosy w lewo możliwe są dwa warianty. Albo asfaltem w dół, obok kapliczki do Antoninowej doliny i przy drewnianym drogowskazie w lewo tzw. Złotą Ścieżką do szlaku niebieskiego (dłuższy o ok. 1 km, większa różnica wzniesień). Albo na wspomnianym rozwidleniu w lewo, przez niewielki potok i zaraz za nim w prawo – w podchodzący wądołem, nieznakowany dukt, który zakosami wznosi się na boczne ramię Rychor dość stromo, kończąc na płaskiej stokówce okalającej zachodnie stoki Bartowego Lasu. Nią w prawo lekko w dół po ok. kilometrze dochodzimy do szlaku niebieskiego z Rychorskiego Krzyża i nim w prawo po dalszych 300 metrach asfaltem do krzyżówki ze Złotą Ścieżką.

Szlak niebieski nad Bartuv lasem Bartuv les

Szlak niebieski nad Bartuv lasem / Bartuv Les

Znajdujemy się na skraju Złotych Dołów – zawalonych sztolni i wyrobisk dawnych, XVI-wiecznych kopalni złota. Pobliska Swoboda nad Upą posiadała wówczas prawa miasta górniczego. Rychorskie złoto występujące w postaci drobnych płatków posiadało unikalny skład – z domieszką srebra i palladu. Okres XVI-wiecznej gorączki złota spowodował całkowite wylesienie zboczy Rychorów. Dzisiejszy gęsto zadrzewiony obszar Bartuv lasu zalesiono ponownie dopiero w XVIII stuleciu, kiedy to z powodu wyczerpania złóż miejscowe górnictwo upadło. Co ciekawe, jak podają Czesi na informacyjnych tabliczkach początki górnictwa złota i srebra w okolicy Swobody nad Upą sięgają aż roku 1009, a zatem czasów zwierzchnictwa Bolesława Chrobrego nad południową stroną Sudetów.

Złote doły Złote Doły

Wyrobiska Złotych Dołów w Bartowym Lesie

Cały czas schodząc okrążamy zarośnięte odkrywki Złotych Dołów. Na łuku drogi mijamy stary kamienny krzyż.

Krzyż w Bartuv lesie Skałki w Bartuv lesie

Krzyż w Bartuv lesie / Skałki w Bartuv lesie

Szlak obniża się aż do kamiennego mostu na Złotym Potoku, który przekraczamy, wychodząc na skraj przecinki, gdzie zostawiliśmy samochód.

Szklenarovice - most Szklenarovice - most

Powrót przez szklenarovicki most

P.S. Już po zamknięciu opisu tej trasy, pod koniec września 2012 r. portale czeskie podały o zaobserwowaniu grupy pięciu wilków w niższych partiach wschodniej części Karkonoszy. Obstawiam Lasocki Grzbiet albo Rychory. Wilki przywędrowały prawdopodobnie z niemieckich Łużyc. W Rychorach pojawiają się również incydentalnie rysie.

Najdete nás na mapy.cz
INNE TRASY W REJONIE – SPRAWDŹ INDEKS TRAS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *