Wysoka Droga

Przeł. Łaszczowa (592) – żółty szlak rowerowy – Nad Wojciechowicami (380) – bez znaków – Wojciechowice (350) – żółty szlak rowerowy – Kukułka (430) – znaki żółte – Kłodzka Góra (765 m) – znaki niebieskie – Przeł. Łaszczowa. 14,5 km. 500 metrów różnicy wzniesień.

[update: sierpień 2020]

Na Przeł. Łaszczową dojeżdżamy od strony Kłodzka lub Laskówki (jadąc od Ząbkowic Śl., należy zjechać za kamieniołomem na Przyłęk, w Przyłęku na Ożary zaś w Dzbanowie na Laskówkę, ostatnie 5 km przed przełęczą droga jest dość dziurawa). Parkujemy na jednym z placyków na siodle i kierujemy się szosą w stronę Kłodzka. Ok. 200 metrów od parkingu, w miejscu gdzie szosa zawija w lewo wybieramy dukt prosto, którym prowadzi żółty szlak rowerowy.

Przełęcz Łaszczowa Widok znad Przeł. Łaszczowej
Na Przeł. Łaszczowej / Widok znad Przeł. Łaszczowej na szosę z Laskówki Wysoki Kamień

Szlak i Wysoka Droga – dawny trakt łączący Kłodzko z Ząbkowicami Śląskimi łagodnie obniżają się stokami Mysiej (611), wychodząc na pas łąk przy siodle oddzielającym Mysią od znacznie wylesionego Kłapacza (573). Po lewej ładnie widać najwyższe partie Gór Bardzkich z dominującą Ostrą Górą (751), najwyższą, co można było już dawno stwierdzić – organoleptycznie (wystarczyło stanąć na siodle poniżej) – Szeroką Górą (766) i niepozorną Kłodzką Górą (757), rozpoznawalną dzięki 30-metrowej wieży widokowej.

Ostra Góra z Wysokiej Drogi
Ostra Góra i Kłodzka Góra z Wysokiej Drogi

Na prawo widnieje północna część Gór Bardzkich, oddzielona od nas doliną Nysy Kłodzkiej. Nasza trasa znów zagłębia się w las i kontynuuje zejście, mijając wierzchołek Kłapacza, który wspomniane wyżej wylesienia uczyniły dobrym punktem widokowym.

Obszerna, Kostra i Kłapacz / Pn. część Gór Bardzkich spod Mysiej

Wysoka Droga wychodzi z lasu na kolejne zajęte przez łąki płytkie siodło – z prawej dołączają tu czerwone znaki ścieżki spacerowej “Wokół Kłodzka”. Po prawej oglądamy rejon Przełęczy Bardzkiej (433) oraz Grzbiet Zachodni Gór Bardzkich, po lewej wyłaniające się zza Kłapacza czubki Ostrej i Kłodzkiej Góry.

Rozdroże pod Kłapaczem, w tle Grzbiet Zachodni Gór Bardzkich / Widok na Grzbiet Wschodni

Mijamy niewielki garb i kontynuujemy zejście wygodnym duktem – z następnej przecinki oglądając Góry Bystrzyckie od Jagodnej po Wolarz i wystające zza nich Góry Orlickie. Tu szlak prowadzi prosto, teren się wypłaszcza i przekraczamy kolejne pasemko lasu.

Widok na Góry Bystrzyckie z Wysokiej Drogi

Wychodzimy z niego i jeszcze jeden niewielki garb oddziela nas od rozległego pasa widokowych łąk i pól opadających aż po Kłodzko, którego centrum ukryte jest za Owczą Górą (361).

Wyjście na widokowe łąki nad Kłodzkiem, w tle Góry Bystrzyckie

W miarę posuwania się ku miastu panorama jeszcze się rozszerza – na wprost wyrasta Szczeliniec Wielki i rejon Broumowskich Ścian.

Łąki nad Wojciechowicami – widoki na Góry Bystrzyckie i Stołowe

Wkrótce po prawej pojawiają Góry Bardzkie – Grzbiet Zachodni i Sowie oraz Wzgórza Włodzickie a w głębi, przy dobrej widzialności można nawet dostrzec Karkonosze. Grzbiet i droga zawija w lewo – w tyle znów odsłania się gniazdo Kłodzkiej Góry.

Widok w stronę Gór Sowich i Bardzkich / Gniazdo Kłodzkiej Góry

Najbardziej imponująco przedstawia się stąd jednak wyrównany wał Gór Bystrzyckich – od Jagodnej po Kamienną Górę nad Polanicą-Zdrojem.

Góry Bystrzyckie znad Kłodzka

Góry Bystrzyckie, Kłodzko, Góry Stołowe i dolina Ścinawki znad Wojciechowic

Grzbiet wraz z Wysoką Drogą znów przyjmuje kierunek zachodni, prosto na widniejącą kilkaset metrów dalej białą kapliczkę.

Nad Wojciechowicami

W tym miejscu odchodzi w lewo wyraźna droga, którą wygodnie można zejść do Wojciechowic. My postanowiliśmy podejść jeszcze ok. 200 metrów prosto do wspomnianej już kapliczki.

Rejon krzyżówki z drogą do Wojciechowic

Miejsce to malownicze – z jednej strony Góry Bystrzyckie i Stołowe…

… z drugiej Góry Bardzkie z Kłodzką Górą.

Wysoka Droga

Podziwiamy widoki i wracamy do wspomnianej już krzyżówki z drogą do Wojciechowic

Przy kapliczce

Sprowadza ona wśród łąk pod płot gospodarstwa, gdzie zamienia się asfalt, dość stromo choć krótko schodzący do głównej ulicy wsi w dolinie Jodłownika. Osada powstała przypuszczalnie pod koniec XIII wieku, w XIV wieku powstał tu kościół i piec wapienny. W 1 połowie XVII wieku właścicielami części wsi stali się kłodzcy jezuici, na początku XVIII stulecia na Mariańskiej Górce zbudowano kaplicę, która stała się miejscem pielgrzymkowym. W XIX w. istniały tu kalwaria, gospoda ze stawem, gospoda przy browarze, szkoła, trzy młyny, olejarnia, gorzelnie i wytwórnie potażu. We wsi zachował się kościół św. Michała, pierwotnie gotycki, zbarokizowany w XVII wieku, barokowy nepomuk z roku 1754 oraz dawny dwór renesansowy z XVI w. (wszystko powyżej naszej trasy).

Wracamy / Krzyżówka z drogą do Wojciechowic

Po wyjściu na szosę idziemy nią ok. 150 metrów w prawo do skrzyżowania z boczną drogą do Jaszkowej, którą wiedzie znajomy żółty szlak rowerowy. Kierujemy się nią pod górę i wkrótce wychodzimy na łąki na zboczach Kostrej z widokami na gniazdo Ostrej i Kłodzkiej Góry.

Widok znad Wojciechowic na G. Bardzkie

Widoki znad Wojciechowic na Ostrą, Szeroką i Kłodzką Górę

W miarę zyskiwania wysokości rozszerza się nam panorama – ponownie pojawiają się nam w niej Góry Stołowe ze Szczelińcem, dolina Ścinawki i Grzbiet Zachodni Gór Bardzkich.

Widoki z drogi do dawnego schroniska “Kukułka”

Droga wznosi się zakosami, przekraczając boczne ramię Kostrej (503).

Na drodze do “Kukułki”

Gdy za lesistą kopą Szyndzielni (430) z prawej dołączają znaki żółte z Kłodzka znak to że zbliżamy się do dawnego schroniska.

Pod Kostrą

Zanim jednak przekroczymy kolejne ramię Kostrej warto się obejrzeć – przy dobrej widzialności na pn. zachodzie dostrzeżemy zarysy Karkonoszy. Nam nie dopisała – jednak po retuszu zdjęcia okazało się że są na swoim miejscu.

Na grzbiecie Kostrej – Karkonosze / Kotlina Kłodzka

Po drugiej stronie owego ramienia, spod “Kukułki” otwiera nam się z kolei panorama Masywu Śnieżnika i otoczenia Rowu Górnej Nysy.

Masyw Śnieżnika spod “Kukułki”

Bieg Nysy Kłodzkiej możemy stąd prześledzić aż po samo Kłodzko. Tym razem jednak w panoramie wyszły nieplanowane akcenty.

Góry Bystrzyckie i Stołowe spod “Kukułki”

Szlak żółty opuszcza tu szosę i prowadzi w lewo, pod górę kamienistą drogą, między drzewami prześwituje Jagodna.

Zajazd Kukułka

Dawny zajazd “Kukułka” / Widok na Czerniec, Jagodną i Wapniarkę

Droga, cały czas się wznosząc, przewija się pod szczytem Kostrej na jej północne zbocze, skąd znów oglądamy Ostrą i Kłodzką Górę.

 Droga na Kostrej

Czarna Góra i Mały Śnieżnik spod Kostrej / Ostra Góra i Szeroka Góra spod Kostrej

Szlak żółty odbija jednak zaraz w prawo od głównego traktu i wznosi się krótko na grzbiet Obszernej (573).

Ostra i Kłodzka Góra spod Obszernej / Masyw Śnieżnika z grzbietu Obszernej

Grzbiet ów jest obecnie w znacznej części wylesiony, co daje nam nieco widoków na Góry Bardzkie, Sowie i Masyw Śnieżnika.

Na Obszernej

Grzbiet Zachodni Gór Bardzkich i G. Sowie z Obszernej / Ostra Góra z Obszernej

Następny odcinek trasy wygląda tak że to podchodzimy, to obniżamy się na płytkie przełączki grzbietu. Bardziej konkretne podejście prowadzi na Jedlak (657), po drodze z wylesień ponownie oglądamy cel naszej wędrówki.

Kłodzka Góra z grzbietu Jedlaka

Z Jedlaka ładnie prezentuje się też skrót pasma Gór Sowich – od Sokoła, przez Wielką Sowę, Kalenicę, Malinową po Warowną Górę z Twierdzą Srebrnogórską.

Góry Sowie i Bardzkie (Grzbiet Zachodni) z Jedlaka, na pierwszym planie Kłapacz / Ostra i Kłodzka Góra spod Jedlaka

Za szczytem szlak krótko, lecz stromo obniża się na ostatnie już siodło, z którego widać kopę Grodziska (734), Jawornik Wlk. i Ptasznik w Górach Złotych oraz Masyw Śnieżnika. Za przełączką rozpoczyna się właściwe, dość mozolne podejście na Kłodzką Górę.

Widoki z siodła między Jedlakiem a Kłodzką Górą

Kiedy teren się wypłaszczy po raz drugi należy uważać na znaki – szlak prowadzi łukiem w lewo, w stronę bliskiego już wierzchołka Kłodzkiej Góry, choć samą wieżę widokową dostrzeżemy wśród drzew dopiero tuż przed samym szczytem.

Śnieżnik i Czarna Góra z podejścia na Kłodzką Górę

Wreszcie stajemy pod okazałą, 30-metrową metalową wieżą widokową postawioną w 2020 roku na szczycie Kłodzkiej Góry. Jak sama nazwa wskazuje widać stąd m.in. Kłodzko, ale nie tylko.

Wieża widokowa na Kłodzkiej Górze / Twierdza kłodzka z Kłodzkiej Góry

Ze szczytu szlak bardzo krótko schodzi na siodło między Kłodzką a Szeroką Górą, gdzie napotykamy szlak niebieski z Przełęczy Kłodzkiej, który będzie nas odtąd prowadził. Grzbietem, przez gęsty las bukowy, zmierzamy w stronę Gajnika (747) będącego przedwierzchołkiem Ostrej Góry.

Szlak z Ostrej G. na Kłodzką G. Na szczycie Ostrej Góry

Buczyna między Gajnikiem a Kłodzką Górą / Okazały buk na szczycie Ostrej Góry

Za Gajnikiem krótko schodzimy na grzbietowe siodło – las na moment nam się otwiera i oglądamy stożkowaty szczyt Ostrej Góry oraz, po prawej, dolinę Nysy Kłodzkiej. Z wierzchołka Ostrej Góry (751) czeka nas dość strome zejście, kłopotliwe zwłaszcza po deszczu. Ostatni kilometr przed Przeł. Łaszczową to jednak wygodna, łagodnie obniżająca się droga leśna, którą dochodzimy do punktu wyjścia.

Ostra Góra spod Gajnika / Widok na rejon Przeł. Srebrnej z zejścia na Przeł. Łaszczową

 

MAPA TRASY W MAPY.CZ

 

List   

Information
Click following button or element on the map to see information about it.
Lf Hiker | E.Pointal contributor

Wysoka Droga   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *