Dolina Baryczy: kompleks Ruda Sułowska

Trasę o długości ok. 4,5 km wokół stawów Trześniówka można rozpocząć zarówno w Rudzie Sułowskiej (do parkingu dojeżdżamy jadąc prosto przy mostku na kanale, gdzie główna droga z Milicza skręca w lewo), jak i na parkingu przy szosie Sułów – Żmigród, za wsią Łąki (przy samej szosie). Jeśli idziemy od Rudy Sułowskiej warto również zajrzeć do położonej na prawo “wioski bocianiej” przy starym młynie. Jeśli idziemy od strony szosy żmigrodzkiej, mijamy kolejno:

  • Staw Przydrożny – szybko zarastający sitowiem i trzcinami, lubią gnieździć się tu łyski, a na akwenie i otaczających drzewach, także iglastych pojawiają się czaple białe i siwe,
  • Staw Trześniówka Górna – mały akwen, gdzie obok łysek i kaczek gnieżdżą się łabędzie nieme,
  • Stawy Bliźniacze (na lewo) – chętnie przebywają tu różne gatunki kaczek: krzyżówki, krakwy, głowienki, hełmiatki, czernice, podgorzałki, a także perkozy i łyski, całości dopełniają łabędzie nieme,
  • Staw Trójkątny (na lewo) – niewielki cofnięty staw, zwykle mało tu ptactwa, czasem pojawią się czaple,
  • Stawy Trześniówka Dolna (na prawo) – spore stawy z różnymi gatunkami kaczek, perkozów i łabędzi,
  • Staw Płytki – jak sama nazwa wskazuje z niskim poziomem wody, stąd chętnie zakładają tu gniazda łyski, kaczki i łabędzie, czasem pojawią się przelatujące ze znajdujących się na zachód podmokłych łąk bieliki i błotniaki stawowe,
  • Stawy Żabiniec Duży (na lewo od ścieżki) – zajmują je głównie kaczki, mewy, łabędzie, łyski i perkozy, przy niskim poziomie wody także czaple, pojawiają się gęgawy i bieliki, groble przy Rudzie Sułowskiej czasem penetrują bociany,
  • Staw Trześniówka Średnia – mocno zarośnięty z niskim poziomem wody, miejsce gniazdowania łysek i kaczek, co czyni go atrakcyjnym dla łowów błotniaka, a także zwierząt lądowych – na groblach można spotkać kuny, lisy i jenoty.

MAPA

GALERIA ZDJĘĆ ZE STAWÓW MILICKICH

Czernice w Rudzie Sułowskiej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *