Dolina Baryczy: kompleks Stawno

Samochód można zostawić w Stawnie na krzyżówce albo w Nowym Grodzisku przy drewnianej wiacie. Udostępniona trasa wokół stawów Słonecznego Górnego, Wilczego Dużego, Polnego i Wilczego Małego ma ok. 5 km. W razie parkowania w Nowym Grodzisku – w pobliżu znajduje się Staw Gadzinowy Duży. Można nań dojść również, wykonując pętelkę (dodatkowo ok. 3 km) – najpierw od mostku wałem wzdłuż Baryczy (znaki niebieskie), potem wyraźną drogą w prawo, która wychodzi nad Staw Gadzinowy Mały. Tu w prawo dochodzimy do ławeczek i ścieżki dydaktycznej przy Stawie Gadzinowym Dużym i wracamy nią do mostu na Baryczy, ostatnie ok. 0,5 km pokonując szosą. Niestety, szlak niebieski na wale nad Baryczą nie jest wykaszany, więc lepiej pokonywać go jesienią, zimą lub wczesną wiosną, później trzeba się przedzierać w rosnących na ponad metr chaszczach. Jeżeli jedziemy od strony Rudy Milickiej, warto zahaczyć o czatownię nad Stawem Słupickim Starym, położoną tuż przy szosie Milicz – Ruda Milicka. Sytuacja na stawach jest dynamiczna i to nie tylko w związku z rytmem pór roku, ale również miejscowej gospodarki. Innymi prawami rządzą się okresy przelotów, innymi czas, gdy woda w stawach jest spuszczona.

Ciekawsze miejsca:

 • Staw Słupicki Stary (Czatownia pod Rdzawoszyim) – jak sama nazwa wskazuje występują tu perkozy rdzawoszyje, oprócz tego powszechne na Stawach Milickich perkozy dwuczube, a także perkozki; liczne są kaczki – oprócz krzyżówek i krakw pojawiają się głowienki, hełmiatki i czernice, a także łyski i gągoły, okresowo przebywają gęsi gęgawy, czaple siwe i białe, oraz oczywiście łabędzie – nieme i krzykliwe. Nad staw zalatują drapieżniki – głównie bieliki i błotniaki stawowe, a w porze bardziej suchej także np. myszołowy i sokoły,
 • Staw Wilczy Mały (na prawo przy wejściu na groblę od Stawna) – jeden z mniejszych akwenów przy trasie, stąd spotkamy tu głównie różne gatunki kaczek, łyski, perkozy, pojedyncze łabędzie i czaple, czasem pojawia się bocian czarny; nad wodami można obserwować przeloty gęsi i żurawi oraz patrole błotniaka stawowego, który w pobliżu posiada gniazdo (od strony Dymin) i oczywiście bielików, czasem odezwie się bąk, ale trudno go wypatrzyć,
 • Staw Słoneczny Górny (na lewo od grobli, patrząc od Stawna) – największy i najciekawszy zbiornik przy trasie, najlepiej obserwować go, gdy poziom wody jest mniejszy i grupy ptaków odpoczywają na tworzących się łachach lub zimą, gdy jest częściowo skuty lodem; można wtedy zauważyć m.in. grupy bielików, liczące nawet po kilkanaście sztuk, którym towarzyszą mniejsze ptaki; bieliki chętnie go odwiedzają, łatwo tu też zauważyć ich polowanie na ryby – drapieżniki lubią przesiadywać na drzewach rosnących na wysepkach u na grobli przed Stawem Słonecznym Dolnym; liczne są kaczki, gęsi gęgawy, perkozy dwuczube, łabędzie nieme, czaple (w roku 2015 z uwagi na ciepłe lato istny zalew czapli białych), mewy śmieszki i srebrzyste oraz kormorany, pojawiają się łabędzie krzykliwe, bekasy, kuliki i czajki,
 • Staw Wilczy Duży (na prawo od grobli za Stawem Wilczym Małym) – zwykle mniej tłoczny niż sąsiednie akweny z uwagi na wyższy poziom wody, ale spotkamy tu różne gatunki kaczek, łabędzie krzykliwe i nieme, zaś w linii drzew na groblach także czaple białe i siwe,
 • wał nad Baryczą – można stąd obserwować krzątające się między stawami bieliki i błotniaki oraz preferujące podmokłe łąki bociany, gęgawy i żurawie; na przelotach w lutych i marcu oraz jesienią pojawiają się liczące nawet po kilkaset sztuk stada gęsi – białoczelnych, zbożowych i gęgaw, w krzakach i wśród drzew można spotkać sójki, wilgi, szpaki, kosy i dziwonie,
 • Staw Gadzinowy Mały (pierwszy od zejścia z wału) – niewielki zbiornik, stąd spotkamy tu nieliczne czaple i łabędzie oraz liczniejsze kaczki, perkozy oraz gęsi gęgawy,
 • Staw Gadzinowy Duży – posiada dwa punkty obserwacyjne przy ławeczkach obok Stawu Gadzinowego Małego oraz drewnianą czatownię od strony Nowego Grodziska (niestety widok z tej ostatniej w lecie jest mocno ograniczony rozprzestrzeniającymi się trzcinami) – obok często pojawiających się tu błotniaków stawowych, taflę wody zajmują głównie łabędzie, gęsi gęgawy, mewy, perkozy i różne gatunki kaczek,
 • Stawy Bolko II i I (na lewo od ścieżki za wiatą przy mostku na Baryczy, można obserwować je z łuku drogi do Dymin) – z uwagi na niski poziom wody na pierwszym stawie często pojawiają się tu czaple i gęsi, na drugim kaczki i łabędzie,
 • Staw Słowian – niewielki zbiornik, na którym natężenie ptaków jest mocno zmienne – w lepszych okresach, licznie pojawiają się tu kaczki, perkozy, czaple, czasem żurawie,
 • Staw Golica – jeden z większych stawów, niestety ptactwo (żurawie, gęsi, czaple) gromadzi się głównie po przeciwnej jego stronie,
 • Staw Grabownica – duży staw położony na pd. wsch. od Golicy, przy wsi o tej samej nazwie; na jego zachodnim brzegu znajduje się drewniana wieża obserwacyjna; możliwości obserwacji są uzależnione od poziomu wody – przy niskim, tworzą się mielizny, na których czatują bieliki, przechadzają się czaple i żurawie; z trzcin nierzadko wychodzi na staw, brodząc w wodzie większa zwierzyna – jelenie i sarny,
 • Staw Polny – znajduje się tu czatownia, z której, oprócz zwyczajowo zajmujących tafle i trzciny stawów gatunków możemy obserwować łowy błotniaka stawowego,
 • łąki na odcinku między Stawem Polnym a Stawnem – należy uważać, gdyż nierzadko przesiadują tu żurawie, bieliki i błotniaki.

MAPA

GALERIA ZDJĘĆ ZE STAWÓW MILICKICH

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *