W dolinie Jezierzycy

Oprócz Stawów Milickich obszar między Odrą a Baryczą zawiera również mniejsze zbiorniki położone na pograniczu Gór Kocich (Wału Trzebnickiego) i Niziny Śląskiej, w rejonie doliny rzeki Jezierzycy. W roku 1994 utworzony tu park krajobrazowy o powierzchni ok. 7953 ha, do którego należy m.in. rezerwat Uroczysko Wrzosy o powierzchni 576 ha, obejmujące olsy i łęgi. Skrajem rezerwatu prowadzą szlaki turystyczne – żółty, niebieski i zielony. Liczne są płazy i gady – oprócz różnych gatunków żab i jaszczurek, spotkamy tu m.in. lubiącego wodę zaskrońca zwyczajnego, ale i wygrzewającą się na duktach żmiję, stąd obserwując to co w górze, warto patrzeć pod nogi. Natomiast w górze i na wodzie możemy wypatrzeć ponad 100 gatunków ptaków – na trzęsawiskach żurawie i bociany czarne, nad stawami gęsi, kaczki, bąki, perkozy, kanie, bieliki, błotniaki. Ze ssaków, oprócz jeleni, saren i danieli, pojawiają się tu borsuki i piżmaki.

Samochód można zostawić na grobli, przy przepuście między Stawem Górnym i Dolnym. Ten drugi okrążają szlaki turystyczne, choć najciekawszy (bo najmniej zarośnięty) jest jego południowy i zachodni brzeg. Do Stawu Górnego wśród bagnisk wpływa rzeczka Juszka, wypływając w kolejne moczary poniżej Stawu Dolnego. Na Stawie Dolnym zastaliśmy gęsie przedszkole (ponad 20 gąsiąt) wyprowadzane na spacer przez parę gęgaw, czujnie obserwujących wszystko dookoła i w górze. Oprócz tego sporo łabędzi niemych, trochę naprawdę krzykliwych, łyski, perkozy i kaczki.
Prowadzący zachodnim brzegiem stawu szlak niebieski oferuje sporo punktów obserwacyjnych nad samą wodą, osłoniętych drzewami przed ptakami. W miejscu, gdzie Juszka wypływa z jeziora znajduje się pomost i mostek, chętnie zajmowany przez fotografów i ornitologów. W pewnym momencie  nad stawem pojawiło się sześć majestatycznie sunących bielików, przybyłych z gniazd w okolicznych lasach. Dalsza część szlaku nie jest niestety atrakcyjna, gdyż północny brzeg Stawu Dolnego jest zarośnięty, a szlak niebieski doprowadza do ceglanej wsi Wrzosy, skąd wiodącą szosą groblą dojdziemy do mostku między stawami.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *