Zabytki Wzgórz Trzebnickich i Sycowskich

Góry Kocie z otoczeniem – wycieczka samochodowa. Całkowita długość trasy – 174 km, szczegóły poniżej.

Wrocław  >

Oleśnica

> Dobroszycka, Wrocławska > parking pod zamkiem

Samochód najlepiej zaparkować przy ul. Wałowej (obok Biedronki), tuż pod oleśnickim zamkiem. Renesansowe założenie postawiono na zrębach średniowiecznego zamku z końca XIII wieku. XIII-wieczna wieża obronna została wówczas nadbudowana, ozdobiona dekoracją sgrafittową, potem dodano jej hełm. Na dziedzińcu znajdują się krużganki. Zamek był do XIX wieku rezydencją książąt oleśnickich – obecnie czeka na właściwego gospodarza (do zwiedzania udostępniany jest jedynie okazjonalnie). Obok zamku znajduje się bazylika mniejsza św. Jana Apostoła – rozbudowana z XIII-wiecznego kościoła zamkowego w XV i XVI wieku. W 1620 roku wieża otrzymała barokowy hełm. Wyposażenie świątyni pochodzi z różnych epok architektonicznych – od gotyku po barok. Bazylika sąsiaduje z rynkiem, na którym znajdziemy XV-wieczny budynek ratusza. W Oleśnicy napotkamy ponadto gotycki kościół św. Salwatora oraz, idąc od rynku ul. Wrocławską – XIV-wieczną wieżę dawnej Bramy Wrocławskiej w zachowanym ciągu miejskich murów obronnych.

Zamek książąt oleśnickichWieża zamku w Oleśnicy

Dawny zamek książąt oleśnickich

Zamkowa brama w Oleśnicy
Barokowa brama na teren zamkowy
Bazylika mniejsza w Oleśnicy
Ścieżka w stronę bazyliki św. Jana Apostoła
Oleśnicka bazylikaPółnocna fasada oleśnickiej bazyliki
Bazylika mniejsza św. Jana Apostoła
Rynek w OleśnicyNa rynku w Oleśnicy
Oleśnicki rynek – w tle wieże kościoła św. Salwatora i bazyliki św. Jana
Ratusz w Oleśnicy
Oleśnicki ratusz
Brama Wrocławska w Oleśnicy
Wieża Bramy Wrocławskiej

> Rzemieślnicza, Matejki, Wojska Polskiego, zjazd – Bierutów (451), Wileńska (pierwsze rondo, kierunek: Bogusławice), Wyszogród, Wszechświęte, Zarzysko, Smółczyce >

Stronia

Kamienna romańska rotunda Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, kryta gontem, przy skrzyżowaniu dróg w centrum wsi powstała w połowie XIII wieku. Do świątyni dostawiono potem gotycką wieżę, a całość przebudowano w XVII wieku. We wnętrzu zachowała się m.in. późnogotycka chrzcielnica z 1517 roku. Jedna z najładniejszych rotund na obszarze Polski.

Rotunda w StroniPóźnoromańska rotunda - Stronia

Kamienna rotunda romańska w Stroni

Kościół w Stroni

Kamienna część romańska

Dobudowana wieża kościółka w Stroni

Gotycka przybudówka z wieżą

 

Wnętrze kościółka w Stroni – prezbiterium

> Wabienice (kierunek: Gutków), Jemielna, Gutków, Poniatowice, Ligota Polska (kierunek: Szczodrów) >

Szczodrów

Drewniany kościół św. Andrzeja Apostoła konstrukcji zrębowej z roku 1585. Spadzisty dach kryty jest gontem. Od frontu do nawy przylega prosta, niższa od dachu wieża. We wnętrzu znajdziemy wyposażenie barokowe oraz belkę tęczową z krucyfiksem. Późnogotycki drewniany tryptyk pochodzi z roku 1491. Kościół znajduje się tuż przy szosie (na prawo, jadąc od Ligoty Polskiej), przy jej łuku w prawo. Trudno go przeoczyć.

Szczodrowski kościół Kościół w Szczodrowie

Kościół św. Andrzeja w Szczodrowie / Kościół w Szczodrowie – wieża oraz korpus

> Zawada (kierunek: Syców), Wojciechowo, Działosza (kierunek: Biskupice), Biskupice (kierunek: Syców)

opcja: Leśne ArboretumStradomia Wierzchnia

Święty Marek

Drewniany kościół św. Marka z 1660 roku, rozbudowany w XVIII wieku z dodaniem sygnaturki na gontowym dachu. Kościół stoi na malowniczym wzniesieniu w paśmie Wzgórz Sycowskich, na lewo od szosy do Sycowa. Poniżej znajduje się studnia św. Marka. Na wyposażeniu świątyni znajdziemy późnogotyckie rzeźby, a także późnorenesansowe ołtarz główny i ambonę ze wcześniejszej budowli. Z Sycowa prowadzą tu stacje drogi krzyżowej.

Wzgórze w Świętym MarkuŚwięty Marek

Północna fasada w Św. Marku

W świętym Marku

> Biskupice (kierunek: Dziesławice) >

Dziesławice

Drewniany kościół św. Trójcy z 2 połowy XVII wieku o konstrukcji zrębowej, na podmurówce. Dach kryty jest gontem, podobnie jak hełm prostopadłościennej wieży z latarnią. Wyposażenie późnobarokowe i rokokowe – z XVIII wieku. Kościół stoi w kępie drzew na prawo od szosy, po której przeciwnej stronie znajduje się staw.

Kościół w DziesławicachDziesławice - kościół drewniany

Kościół św. Trójcy w Dziesławicach

> DK 25 (kierunek: Wrocław), Drołtowice (DW 446, kierunek: Milicz), Chełstówek (kierunek: Ostrowina)

Po drodze lasy twardogórskie – można zatrzymać się na odpoczynek.

Chełstów

Drewniany kościół św. Idziego z 2 połowy XVII stulecia, konstrukcji zrębowej, o dachu kryty gontem. Urokliwe wrażenie starej świątyni burzy niestety podmurówka z “wyeksponowaną” zaprawą. Do nawy przylega wieża konstrukcji słupowej. Sklepienie i ściany wnętrza wyłożono boazerią. Wyposażenie, głównie barokowe – z końca XVIII wieku. Kościół położony jest na wzniesieniu, na prawo od szosy z Twardogóry, poniżej znajduje się park z niewielkim stawem.

Chełstów - kościółKościółek w Chełstowie

Kościół św. Idziego w Chełstowie

Chełstów - kościół drewnianyKościelne wzgórze w Chełstowie

Wieża kościoła w Chełstowie

> Chełstówek (DW 446, kierunek: Twardogóra) >

Twardogóra

Dawny kościół ewangelicki, obecnie kościół św. Trójcy z 2 połowy XIX wieku, postawiony na zrębach poprzedniej świątyni, po której pozostałością jest m.in. krypta dawnych właścicieli Twardogóry – von Kockritzów. Świątynia przypomina szachulcowe kościoły w Świdnicy i Jaworze w miniaturce. Również tu znajdziemy we wnętrzu drewniane empory. Obecnie kościół jest po remoncie. Kościół znajduje się na skarpie, niedaleko od rynku (należy iść ul. Krzywoustego w stronę północną).

Twardogóra - dawny kościół protestanckiKościółek w Twardogórze

Dawny zbór ewangelicki w Twardogórze

> (kierunek: Bukowice), Leśne Domy >

Grabowno Małe

Drewniany kościół Podwyższenia Krzyża Świętego stoi tuż przy głównej ulicy Grabowna Małego, obok przystanku autobusowego (po prawej, jadąc od Twardogóry). Wzniesiono go w roku 1655, na początku XX stulecia dobudowano zakrystię i kruchtę. Świątynia konstrukcji zrębowej kryta jest gontem, posiada wieżę konstrukcji słupowej oraz wieżyczkę na sygnaturkę ponad nawą.

Kościół w Grabownie MałymGrabowno Małe - kościół drewniany

Kościół Podwyższenia Krzyża Św. w Grabownie Małym

> Bukowice (kierunek: Kuźniczysko, potem kierunek: Wrocław Zakrzów) >

Uwaga! Po drodze można zatrzymać się w lasach między Bukowicami a Złotowem.

Złotów

Drewniany kościół poewangelicki św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny z połowy XVIII wieku. Konstrukcji zrębowej, z drewna modrzewiowego, budowany bez użycia gwoździ. Dach kryty jest blaszany, także na barokowym hełmie z latarnią wieńczącym kwadratową wieżę. Wyposażenie barokowe i rokokowe. Świątynia jest po remoncie, znajduje się kilkadziesiąt metrów na prawo do skrzyżowania dróg w Złotowie (za świetlicą wiejską).

Kościół św. Józefa w ZłotowieZłotów - kościół drewniany

Kościół św. Józefa w Złotowie

> Ludgierzowice (DW 340, kierunek: Trzebnica) >

Trzebnica

Bazylika Św. Jadwigi, dawniej kościół św. Bartłomieja i NMP, rozwinęła się z późnoromańskiej świątyni z początku XIII wieku. Klasztor cysterek ufundował książę Henryk Brodaty w roku 1202, sprowadzając mniszki z niemieckiego Bambergu. Kościół konsekrowano w roku 1219, pięć lat wcześniejsza jest krypta. Śladami stylu romańskiego są przede wszystkim portale przedstawiające adorację Najświętszej Marii Panny (transept pn.) oraz króla Dawida (dawna fasada zachodnia, obecnie schowany przy wejściu do świątyni), a także wspomniana krypta św. Bartłomieja pod prezbiterium z dawnym ołtarzem oraz zgromadzonymi w lapidarium rzeźbami. Trzebnickie portale są wyjątkowe w skali Europy, zważywszy na cysterski charakter kościoła – zakon, stosownie do wskazań św. Bernarda z Clairvaux preferował bowiem prostą, ubogą w zdobienia architekturę. Pozostałością gotyku jest przede wszystkim polska Sainte Chapelle czyli kaplica św. Jadwigi z 2 połowy XIII stulecia ze sklepieniami krzyżowo-żebrowymi. Jej przebudowę zaczęto w 1268 roku, rok po kanonizacji księżnej. Reszta obecnej bryły świątyni to głównie barok (2 połowa XVII wieku) i rokoko (połowa XVIII wieku), choć zarówno w nawie głównej, jak i w nawach bocznych widać sklepienia żebrowe oraz romańskie bazy filarów. W nawie południowej, podobnie jak w krypcie, zastosowano wiszące zworniki. Z pierwszego okresu pochodzi m.in. marmurowy sarkofag św. Jadwigi kryty baldachimem, dłuta krakowskiego mistrza Marcina Bielawskiego, z drugiego – alabastrowa rzeźba świętej na sarkofagu. Wieżę zachodnią ukończono w roku 1785. relikwiarzu spoczywającym przy sarkofagu znajduje się czaszka świętej. Do bazyliki przylega barokowy klasztor z przełomu XVII i XVIII stulecia. W roku 1810 zakon cysterek, podobnie jak inne zakony w Prusach, został skasowany. Przy wjeździe do Trzebnicy od strony Oleśnicy znajduje się tzw. Rotunda Pięciu Stołów – murowany krąg z cegieł i rudy darniowej na fundamencie z brył granitowych, z XIII wieku, wiązany z charytatywną działalnością św. Jadwigi Śląskiej. Warto odwiedzić też kaplicę w Bukowym Lesie – zaparkować można nad stawem poniżej.

Rotunda Pięciu Stołów w Trzebnicy

Tzw. Rotunda Pięciu Stołów

Bazylika w Trzebnicy

Trzebnicka bazylika – widok na nawę i wieżę

Trzebnicka bazylika

Korpus kościoła św. Jadwigi

Na dziedzińcu kościoła w Trzebnicy

Barokowa wieża bazyliki trzebnickiej

Portal romański w Trzebnicy
Romański portal: król Dawid i Betszeba
Sarkofag św. Jadwigi śląskiej
Barokowy sarkofag św. Jadwigi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Konfesja św. Jadwigi
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Barokowy portal budynku klasztornego

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Gotycki krucyfiks
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Gotycka kaplica św. Jadwigi
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Relikwiarz św. Jadwigi
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
Barokowy ołtarz w kaplicy św. Jadwigi
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Krypta trzebnickiej bazyliki
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
Romańskie relikty w krypcie bazyliki św. Jadwigi
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Prezbiterium trzebnickiej bazyliki
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ambona w nawie głównej
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Uszkodzony portal romański pn. transeptu – Adoracja NMP

MAPA TRASY

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *