Kaczawskie drogi i bezdroża

Podgórki (470) – bez znaków – Kobyła (671) – znaki niebieskie i bez znaków – Łysa Góra (708) – znaki niebieskie i żółte  – Okole (722) – znaki żółte i bez znaków  – Podgórki. Długość: 16 km. Suma podejść: 450 metrów.

Startujemy w Podgórkach – wsi starej, z ciekawą platformą widokową wykorzystującą wieżę dawnego kościoła (możliwość zaparkowania przy remizie albo placu zabaw powyżej kościoła).

Podgórki - ruina kościoła Podgórki - ruina kościoła

Podgórki - ruina kościoła Podgórki - ruina kościoła

Dawny kościół cmentarny w Podgórkach

Idziemy kawałek w stronę Widoku i przed białą chałupą skręcamy w lewo, przekraczając potok i wychodząc z zabudowań na łąki na północnych zboczach wzniesienia zwanego Kobyłą.

Pod Kobyłą Pod Kobyłą

Łąki nad Podgórkami – w tle Widok i Krzyżowa

W momencie, gdy droga wykonuje łuk w lewo, w stronę nowego zabudowania należy przejść lekko w prawo, na drogę równoległą, która wyprowadzi nas na siodło oddzielające Pod Księżyce od Kobyły. W tyle rozciągają się coraz szersze widoki na Łysą Górę i Okole.

Pod Kobyłą Pod Kobyłą

Widok znad Podgórek na Łysą Górę i Okole

Cały czas prosto wspomnianą wyżej drogą, która pod koniec lekko zawija w lewo pochodzimy na siodło między Pod Księżycem a Kobyłą. Na przełęczy znajduje się skrzyżowanie dróg i przebiega szlak niebieski z Radomierza.

Na Grzbiecie Południowym Pod Kobyłą

Przełęcz pod Kobyłą – widok na Rudawy Janowickie i rejon Przeł. Widok

Z łąk pod Ogierem (ok. 200 m na lewo od szlaku) piękne widoki na Rudawy Janowickie i Karkonosze, przy czym aby je w pełni podziwiać należy być tutaj albo wcześnie rano, albo późnym popołudniem (dość krótki jesienny dzień jest tu zatem optymalny), gdyż Karkonosze znajdują się dokładnie na południe co oznacza, że panoramę ogląda się zwykle pod “słońce”.

Na Grzbiecie Południowym Na Grzbiecie Południowym

Widok z siodła pod Kobyłą na Karkonosze

Na Grzbiecie Południowym Na Grzbiecie Południowym

Widok z przełęczy pod Kobyłą na Góry Sokole i Okole

Z przełęczy idziemy  w prawo za znakami niebieskimi południowymi stokami Kobyłej (671 m n.p.m.), z przecinek oglądając pogrążone w słońcu Karkonosze.

Na Grzbiecie Południowym Na Grzbiecie Południowym

Przecinka przy szlaku niebieskim – widok na Rudawy Janowickie i Karkonosze

Szlak wije się nieco, to obniżając, to podchodząc i wyprowadza wreszcie na szczytowe łąki między Kobyłą a Źrebakiem z coraz szerszą panoramą Karkonoszy.

Na Grzbiecie Południowym Na Grzbiecie Południowym

Na Grzbiecie Południowym Na Grzbiecie Południowym
Widok ze szczytowych łąk Kobyły na Karkonosze

Znaki niebieskie prowadzą skrajem lasku, na końcu łąki, zakręcając w prawo i krótko schodząc między drzewami na rozległe siodło Przełęczy Widok. Wiosną i latem można oglądać rosnące tu storczyki. Jesienią pozostaje do podziwiania coraz szersza w miarę podejścia panorama Karkonoszy, Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich oraz Grzbietu Południowego Gór Kaczawskich.

Rejon Przełęczy Widok Rejon Przełęczy Widok

Rejon Przełęczy Widok Rejon Przełęczy Widok

Panorama z Przeł. Widok – Karkonosze, Łysa Góra, Krzyżowa, Maślak

Na przełęczy szlak skręca w lewo i kieruje ku szosie Jelenia Góra – Świerzawa, którą osiąga poniżej wzniesienia Widok (616 m n.p.m.).

Rejon Przełęczy Widok Rejon Przełęczy Widok

Szlak niebieski nad Przeł. Widok / Skopiec i Maślak ze zboczy Widoku

Zostawiamy po prawej wzniesienie Widoku z zarastającym kamieniołomem i przekraczamy szosę, obniżając się krótko do górnych zabudowań Dziwiszowa.

Rejon Przełęczy Widok Rejon Przełęczy Widok

Kamieniołom nad Przeł. Widok

Szlak niebieski przecina je i znów zakręca w prawo, podchodząc łąkami na grzbiet Łysej Góry – w tyle ponownie otwierają się widoki na Karkonosze.

W drodze na Łysą Górę W drodze na Łysą Górę

Pod Łysa Górą – widoki na szczyt i Karkonosze

Przekraczamy siodełko z parkingiem – po prawej pojawia się widok na dolinę Lipki i oddzielony nią grzbiet Okola.

W drodze na Łysą Górę W drodze na Łysą Górę

Rejon siodła pod Łysą Górą – widoki na Okole i Karkonosze wschodnie

Aby wejść na sam szczyt Łysej Góry należy tu odbić do szlaku ok. 1 km w lewo, najpierw asfaltową, potem gruntową drogą. Jeśli zrezygnujemy z tego podejścia oszczędzamy dwa kilometry drogi.

W drodze na Łysą Górę W drodze na Łysą Górę

Widoki z podejścia na Łysą Górę – Okole / Przeł. Chrośnicka

Na skraju lasu mijamy drewnianą figurę Madonny Łysogórskiej i cały czas się wznosząc przecinamy kolejną polankę, wychodząc na znaczony masztami telekomunikacyjnymi wierzchołek Łysej Góry.

W drodze na Łysą Górę W drodze na Łysą Górę

Na wschodnich stokach Łysej Góry

Z wierzchołka Łysej Góry roztacza się widok na Karkonosze, Góry Izerskie oraz zachodnią część Gór Kaczawskich – na północy prześwituje charakterystyczny stożek Ostrzycy. Wracamy do siodła między Łysą Górą a Widokiem z parkingiem ośrodka narciarskiego, gdzie zostawiliśmy szlak niebieski.

Na Łysej Górze Na Łysej Górze

Zejście z Łysej Góry

Kierujemy się teraz za znakami niebieskimi w lewo, rozpoczynając zejście w dolinę między Łysą Górą a Okolem. Rozłożyła się w niej wieś Chrośnica, którą dość stromo, schodząc szlak osiąga w górnej części.

Nad Chrośnicą Nad Chrośnicą

Nad Chrośnicą – w tle Leśniak

Znaki niebieskie prowadzą teraz kawałek w prawo szosą i przy jej zakręcie odbijają w lewo na stok Okola.

W Chrośnicy Chrośnickie Kopy znad Chrośnicy

Kościół w Chrośnicy / Chrośnickie Kopy z łąk nad Chrośnicą

Teraz czeka nas dość strome lecz krótkie podejście do stokówki na południowych zboczach Okola. Stąd możemy przedłużyć sobie wycieczkę, idąc duktem w lewo na siodło między Leśniakiem a Okolem, gdzie znów napotkamy szlak niebieski. Po drodze można liczyć na widoki na rejon Chrośnicy. Potem z siodła w prawo szlakiem niebieskim wracamy na Okole.

Na grzbiecie Okola Na grzbiecie Okola

Klęśniak na Leśniaku / Obelisk przy siodle między Leśniakiem a Okolem

Natomiast najkrótsza trasa na Okole prowadzi dalej szlakiem niebieskim, który podchodzi krótko do kolejnej stokówki i krzyżówki ze szlakiem żółtym. Tu zostawiamy szlak niebieski, skręcamy w lewo za znakami żółtymi i… po około 200 metrach wracamy na szlak niebieski schodzący z Okola.

Na grzbiecie Okola Na grzbiecie Okola

Las i skałki na grzbiecie Okola

Kierujemy się w prawo, podejmując krótkie, ale strome podejście przez gęsty świerkowy bór na szczyt Okola. Ostatni odcinek pokonujemy po malowniczych łupkowych skałkach. Ze skalistego szczytu Okola mimo otaczającego wianuszka drzewa roztacza się ładna panorama Karkonoszy i Łysej Góry.

Na szczycie Okola Na szczycie Okola

Na Okolu

Przekraczamy skalny grzebień i obniżamy się na siodełko pod kolejną skałką z platformą widokową.
Na szczycie Okola Na szczycie Okola
Dawna platforma widokowa na Okolu

Również stąd widok jest dość malowniczy, choć lepiej tu przybyć wczesnym rankiem lub późnym popołudniem, gdy słońce nie ogranicza widoczności w stronę Karkonoszy.
Na szczycie Okola Na szczycie Okola
Na Okolu
Na szczycie Okola Na szczycie Okola
Panorama z Okola – Grzbiet Południowy i Karkonosze

Szlak żółty zakosami sprowadza nas z wierzchołka Okola przez gęsty las do szosy Lubiechowa – Przeł. Chrośnicka (leśny parking).

Na szczycie Okola Rozdroże pod Okolem

Zejście z Okola / Rozdroże przy drodze z Lubiechowej

Od rozdroża przy szosie dalsza trasa wiedzie w prawo, ok. kilometr asfaltem na Przełęcz Chrośnicką. Z polanki po drodze ładnie widać Połom i masyw Skopca. Aby nie iść asfaltem należy odbić na krzyżówce duktów na stoku Okola powyżej szosy w prawo, a potem po osiągnięciu południowo-wschodniego ramienia góry skręcić w lewo, wychodząc na szosę tuż przed przełęczą.

Okolice Przeł. Chrośnickiej Okolice Przeł. Chrośnickiej

Okolice Przeł. Chrośnickiej – widok na Miłek, Połom, Skopiec i Maślak

Na Przełęczy Chrośnickiej napotykamy ponownie ruchliwą szosę jeleniogórską. Musimy nią przejść ok. 150 metrów prosto, odbijając w pierwszą drogę w lewo. Wije się ona między zaroślami, lekko podchodząc na boczny, opadający z Widoku grzbiet. Po lewej możemy podziwiać masyw Okola.

Okolice Przeł. Chrośnickiej Droga do Podgórek

Okole znad Przeł. Chrośnickiej

Na końcu wspomnianej drogi kierujemy się w lewo, wychodząc na rozległy grzbiet ponad wierzchołkiem Krzyżowej (584 m n.p.m.). Ładnie stąd widać Grzbiet Południowy Gór Kaczawskich.

Droga do Podgórek Droga do Podgórek

Łąki w okolicy Krzyżowej – w tle Grzbiet Wschodni oraz Maślak

Droga do Podgórek Droga do Podgórek

Łąki w okolicy Krzyżowej – w tle rejon Kobylej

Droga prowadzi miedzą do poprzecznej drogi wiodącej od Krzyżowej na Widok i tu na przekór mapie się kończy.

Droga do Podgórek Droga do Podgórek

Październikowy wypas owiec nad Podgórkami

Czeka nas teraz miejscami strome zejście prosto zarastającą miedzą prosto do Podgórek, które osiągamy ok. 300 metrów powyżej kościoła. Można również alternatywnie, jak wskazuje google maps iść w lewo grzbietową drogą, okrążając szczyt Krzyżowej i zejść łukiem do Podgórek przy kościele (należy doliczyć ok. 1 km, wariantu nie sprawdzałem w terenie).

Droga do Podgórek Droga do Podgórek

Wierzchołek Krzyżowej
Uwaga! powyższy opis zmieniono w celu uwzględnienia zmian sieci szlaków turystycznych w rejonie aby ułatwić orientację w terenie:

Trasa w mapy.cz

List   

Information
Click following button or element on the map to see information about it.
Lf Hiker | E.Pointal contributorNO NAMED GPX   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

INNE TRASY W REJONIE – SPRAWDŹ INDEKS TRAS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *