Karkonoska Płań

Strażne (Jezerni Domki – 760) – bez znaków i znaki zielone – Krasna Płań (975) – znaki niebieskie – Przednia Płanina (1180) – znaki zielone – Chata Na Rozdrożu (1350 m) – znaki czerwoey – Strażne (Jezerni Domki). 13,5 km. Suma podejść: 650 metrów.

Darmowy w lecie parking mieści się powyżej zakola drogi Dolni Dvur – Strażne za mostkiem na potoku Mała Łaba. Strażne jest miejscowością znaną już w średniowieczu – tu idący od Vrchlabi prastary szlak Śląskiej Ścieżki rozpoczynał podejście na grzbiet Karkonoszy. Od parkingu idziemy szosą w górę potoku – przekraczamy most na nim i napotykamy znaki zielone. Kierujemy się nimi w lewo, obok wyrastającej na przeciwnym brzegu strumienia Skały Gronostaja. Na “naszym” brzegu, na stoku powyżej widać natomiast dość okazały grzebień Hnedych Skał. Zaraz też szlak odbija w lewo od doliny potoku i rozpoczyna strome podejście lasem, a potem skrajem polany malowniczo zawieszonej nad Klinovym Dulem.

Hnide Skaly Podejście na Krasną Płań

Hnede Skaly / Polana nad Klinovym dulem

Stromo wznosimy się na górny kraniec polany, po przeciwnej stronie oglądając grzbiet Svetlego vrchu. W lesie powyżej szlak zakręca w lewo i męczące podejście doprowadza do drewnianej wiaty i ławeczek przy krzyżówce szlaków na tzw. Krasnej Płani.

Grzbiet Jasnego Wierchu Nad doliną Klinowego Potoku

Grzbiet Jasnego Wierchu

Tu skręcamy w prawo na szlak niebieski, w asfaltową drogę podchodzącą jednostajnie prosto przez świerkowy bór (uwaga na pojazdy zaopatrzeniowe do bud powyżej). Na spłaszczeniu trakt zakręca w lewo i już łagodnie prowadzi do skrzyżowania, na którym opuszczamy asfalt i podchodzimy kamienistą dróżką przez ciemny las do poprzecznego duktu. Szlak niebieski biegnie nim do pierwszej z bud na Przedniej Płaninie, gdzie z lewej dochodzą znaki zielone ze Szpindlerovego Młyna i górnej stacji lanovki. Oba szlaki biegną w prawo przez pasemko lasu na następną z polan zajętą przez boudę na Płani z piękną panoramą gniazda Luczni  i Studniczni hory, Zadniej Płaniny i Svetlego vrchu.

Przy boudzie na Płani Luczni hora z Boudy na Płani

Bouda na Płani w otoczeniu Karkonoszy / Luczni i Studniczni hora od boudy na Płani

Przy drewnianym drogowskazie nad boudą wybieramy znaki zielone i idziemy nimi prosto, mijając schronisko, ku granicy lasu.

Zadni Planina z boudy na Płani Svetly vrch od boudy na Płani

Przy boudzie na Płani – Zadnia Płanina i Svetly vrch

Szlak zielony obniża się lasem w głęboką dolinę bocznego potoku Małej Łaby wciętą w rozległym grzbiecie Płani. Po wyjściu z gęstego lasu świerkowego ponownie otwierają się widoki na Zadnią Płaninę i Jasny Wierch.

Szlak zielony z Płani na Klinove boudy Szlak zielony z Płani na Klinove boudy

Na szlaku zielonym z Przedniej na Zadnią Płań

Przekraczamy ciągiem kładek potok i nieznacznie podchodzimy na południowe ramię Stohu (1324 m n.p.m.). W tyle mamy widok na Predni (1035 m n.p.m.) i Zadni Żaly (1036 m n.p.m.) górujące na Vrchlabi oraz Przednią Płaninę (1198 m n.p.m.) z boudą na Płani, którą niedawno mijaliśmy.

Szlak zielony z Płani na Klinove boudy Szlak zielony z Płani na Klinove boudy

Na bocznym grzbiecie Płani

Zaraz za wspomnianym ramieniem otwiera się przepiękna łąka górska z panoramą Zadniej Płaniny, pod którą rozciąga się hala Klinovych boud oraz oddzielonego Klinovym Dołem – Svetlego vrchu.

Szlak zielony z Płani na Klinove boudy Zadni Planina ze szlaku na Klinove boudy

Szlak na Klinove boudy – widok na Zadnią Płaninę i Svetly vrch

Na ogrodzonych siatką pastwiskach pasą się owce merynosy. Mijamy zabudowania boudy Klasterka i obniżamy się do świerkowego lasu.

Szlak zielony z Płani na Klinove boudy Klasterka

Polana pod Stohem

Przekraczamy kładkę na wyschniętym strumyku i krótko podchodzimy na rozległą łąkę Klinovych boud – dawnej osady założonej w 2 połowie XVII wieku, w miejscu dawnego szałasu, w którym chronili się transportujący urobek z “dołów” w Sedmidoli do Dolnego Dworu. W XIX stuleciu była to już spora kolonia, która posiadała nawet szkołę. Dziś boudy pełnią funkcje letniskowe. Za nami otwiera się widok na Klinovy dul zamknięty masywem Predni i Zadni Żaly.

Szlak zielony z Płani na Klinove boudy Żaly z Klinovych boud

Widok na dolinę Małej Laby, w tle Predni i Zadni Żaly

Mijamy kolejne “boudy” oraz krzyż ustawiony w miejscu XIX-wiecznego tragicznego wypadku – śmiertelnego porażenia mieszkającej tu kobiety przez piorun.

Krzyż przy Klinovych boudach Klinove boudy

Krzyż przy Klinovych boudach

W miarę podejścia rozszerza się panorama Klinovego Dołu.

Klinove boudy Klinove boudy

Klinove boudy Klinove boudy

Predni i Zadni Żaly, Klinovy dul, Prednia Planina i Płań z Klinovych boud

Wciąż nieznacznie podchodząc, mijamy Nową Klinovą Boudę – czynne schronisko. W tyle ponad płaskim grzbietem Płani wyłaniają się Kotel i Krkonosz.

Klinove boudy Klinove boudy - widok na Kotel

Nad Nową Klinovą boudą, w tle Kotel i Krkonosz

Szlak żółty nad Klinovymi boudami / Klinove boudy

Dochodzimy do krzyżówki ze szlakiem niebieskim oraz żółtym i zakosami, wciąż z malowniczą panoramą, wznosimy się do rozdroża Nad Klinovymi boudami na granicy pasa kosodrzewiny porastającego szczytowe partie Zadniej Płaniny (1422 m n.p.m.).

Klinove boudy Klinove boudy

Klinove boudy Klinove boudy

Okolice Klinovki / Dojście do rozdroża Nad Klinovymi boudami

Cały czas prosto za znakami zielonymi kierujemy się na Rozczesti.

Nad Klinovymi boudami

Rozdroże pod Zadnią Płaniną Szczyt Zadniej Płaniny

Rozdroże nad Klinovymi boudami / Wierzchołek Zadniej Płaniny

KRNAP zamknął w ostatnich latach szlak niebieski, który przekraczał spłaszczenie południowego ramienia Zadniej Płaniny z panoramą Luczni i Studniczni hory, Śnieżki i grzbietu Rużovej hory. Idziemy zatem prosto ku Rozdrożu za znakami zielonymi – na tym odcinku bez widoków.

Widok spod Zadniej Płaniny Widok spod Zadniej Płaniny

Widoki spod szczytu Zadniej Płaniny (dawny szlak niebieski)

Widok spod Zadniej Płaniny Widok spod Zadniej Płaniny

Szlak niebieski pod Zadnią Płaniną

Dochodzimy do bliskiej już chaty na Rozdrożu, gdzie szlak czerwony, co nietypowe w górach się rozgałęzia. Z rejonu Rozdroża mamy jedyny na trasie widok na Łąkową, Źródlaną i Śnieżkę.

Vyrovka spod chaty na Rozczesti Karkonosze spod chaty na Rozczesti

Vyrovka ze szlaku czerwonego / Panorama spod chalupy Na Rozcesti

Wybieramy wariant prosto i rozpoczynamy długaśne zejście asfaltową drogą dojazdową zboczami Svetlego vrchu (1314 m n.p.m.), którego wierzchołek wznosi się po prawej. Zamiast jednak narzekać pomyślmy, że kroczymy prastarą Śląską Ścieżką, którą być może jeszcze Krzywousty ze swymi wojami wykorzystywał, napadając w XII stuleciu na Czechy. Przed nami otwierają się rozległe łąki Dworskiej Płani z założonym pod koniec XVII stulecia osiedlem Zadni Rennerovky i widokiem na pobliski masyw Liszci hory.

Dworska Płań Liszci hora z Dworskiej Płani

Zadni Rennerovky Widok z Dworskiej Płani

Na Dworskiej Płani, w tle Liszci hora

Mijamy zabudowania Dworskiej boudy – najwyżej położonego zabudowania na hali z hodowlą kóz i owiec. W lewo odchodzi tu szlak zielony – wiodący trawersem Lisiej Góry do Wielkiej Upy.

Owce przy Dworskiej boudzie

Szlak czerwony biegnie skrajem hali, w której połowie z prawej dołączają znaki żółte z Klinovych boud, zaś w miarę zejścia zza Liszci hory po lewej wyłania się Czerna hora.

Liszci hora i Czerna hora Hala pod Jasnym Wierchem

Zadnie Rennerovky

Przy granicy lasu szlak żółty odbija w lewo, my zaś mijamy po prawej krzyż i kontynuujemy zejście asfaltem, mijając po prawej tablicę przy zarastającym punkcie widokowym na rejon Vrchlabi. Droga, którą idziemy pokrywa się z przypuszczalnym przebiegiem starego szlaku (tzw. Śląskiej Drogi) z okolic Sosnówki przez środkowe Karkonosze (rejon Bilej louki), znanego już w X wieku.

Szlak czerwony pod Jasnym Wierchem Krzyż przy szlaku czerwonym

Droga do Zadnich Rennerovek / Krzyż przy szlaku czerwonym

Poniżej, za połączeniem z drogą dojazdową do Friesowych boud zawieszonych nad Klinovym dulem rozpościerają się kolejne łąki z boudami – Prednie Rennerovky. Obok Liści hory można stąd dostrzec Czerną horę, a przy dobrej widoczności w oddali grzbiety Sudetów Środkowych.

Predni Rennerovky Predni Rennerovky

Predni Rennerovky

Droga zakręca w prawo i przez moment za znajomą nam Prednią Płaniną dostrzec można czubek Wielkiego Szyszaka – szybko jednak się chowa za skłon Jasnego Wierchu.

Pod Prednimi Rennerovkami Widok na Płań z Przednich Rennerovek

Czerna hora z Przednich Rennerovek / Przednia Płanina z Przednich Rennerovek

Poniżej łąk Przednich Rennerovek asfaltowa szosa odbija w lewo, znaki czerwone biegną zaś prosto w dół, przez kolejne pasmo lasu na następny pas łąk z Lahrovymi Boudami. W panoramie stąd dominuje Czerna hora poprzedzona Jelenim Wierchem (1024 m n.p.m.), w tle mamy Góry Stołowe i Orlickie. Z kolei na wprost oglądamy coraz okazalsze Predni i Zadni Żaly, a w dali serce Czech.

Lahrovy boudy Lahrovy boudy

Lahrovy boudy Lahrovy boudy

Panorama z Lahrovych boud

Cały czas obniżając się mijamy boudę o swojskiej nazwie Huculska i wchodzimy w zwarty las. Zejście staje się coraz bardziej strome i męczące. Mijamy po prawej tzw. Szwedzki Krzyż – według tradycji postawiony w miejscu odpoczynku szwedzkiego króla Gustawa Adolfa, który miał się tędy podczas wojny trzydziestoletniej przeprawiać do Czech.

Lahrovy boudy Szwedzki Krzyż

Czerna hora z Lahrovych boud / Szwedzki krzyż

Wreszcie dochodzimy do poprzecznego duktu, którym prowadzi szlak niebieski z Friesowych boud a nachylenie stoku maleje. Już znacznie mniej stromo wędrujemy w lewo, wychodząc wkrótce na brzeg polany z zabudowaniami osiedla Hribeczi boudy. Wychodzimy ponownie na szosę z Zadnich Rennerovek i kierujemy się nią w prawo wzdłuż górnej krawędzi wyrobiska zarośniętego i niedostępnego dla turystów dawnego kamieniołomu Strażne. Na krzyżówce z odchodzącym w lewo, w las duktem należy opuścić szlak (który za chwilę do nas powróci) i kierować się w dół do ostrego zakrętu tejże drogi przy transformatorze. Tutaj w prawo, wąską ścieżką schodzimy prosto na parking nad Małą Łabą, gdzie zaczynaliśmy wycieczkę.

Hribeczi Boudy Hribeczi Boudy

Hribeczi boudy

MAPA TRASY

Najdete nás na mapy.cz
INNE TRASY W REJONIE – SPRAWDŹ INDEKS TRAS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *