Pusty Żleb

Pusty Żleb jest dobrym przykładem jak ukryć to co widowiskowe. Ciągnąca się na długości niemal 8 kilometrów od miejscowości Słup ku Skalnemu Młynowi, przeważnie sucha (na odcinku ostatnich 2 km dnem płynie rzeka Punkwa) krasowa dolina o ścianach skalnych o wysokości dochodzącej do ok. 90 metrów mogłaby być malowniczym miejscem Morawskiego Krasu. Mogłaby, gdyby nie fakt że jest całkowicie zarośnięta drzewami – przeważnie buczyną, toteż widać jedynie ułomki skalnych ścian. Zasłonięte są również teoretyczne “vyhlidki” na górnej krawędzi kanionu, np. punkt widokowy Koński Spad oraz rejon ruin hradu Blansek. Na nieco okazalszy widok możemy liczyć jedynie w rejonie Jaskiń Słupsko-szoszuwskich oraz nad Jaskinią Punkwy. Całości dopełniają samochody grotołazów i obsługi (przebudowy) pawilonu Jaskini pędzące po wąskiej, krętej, teoretycznie zamkniętej dla ruchu pojazdów mechanicznych, prowadzącej przez teren narodowego rezerwatu “Wywierzyska Punkwy”, drodze.

W rejonie Pustego Żlebu znajduje się ponad 400 jaskiń – największy system tworzy w lewej orograficznie ścianie kanionu jaskinia Amatorska o łącznej długości korytarzy niemal 40 km. Do pozostałych jaskiń należy m.in. Jaskinia u Żyda na wschodniej ścianie, której nazwa pochodzi od ubitego tu wedle tradycji przez rabusiów Żyda. Poniżej Jaskini Punkwy znajduje się małe wywierzysko rzeki. Dnem doliny prowadzą szlaki turystyczne, które zbiegają się u Przepaści Macocha – czerwony ze Słupa, zielony z Wawrzyńcowa oraz niebieski ze Skalnego Młyna, jak również pętla ścieżki przyrodniczej ze Skalnego Młyna. Górnym skrajem wąwozu wiedzie szlak żółty ze Słupa na Przepaść Macochę. Przy Jaskini Punkwy znajduje się krótka kolejka linowa łącząca dno kanionu z górną krawędzią. Parking znajdziemy w Skalnym Młynie albo przy Przepaści Macocha (płatne), darmowe miejsca postojowe – przy łuku szosy ze Słupa do Ostrowa u Macochy.

MAPA

GALERIA

Przy wejściu do Jaskiń Słupsko-Szoszuwskich / W Pustym Żlebie

Wejście do jednej z jaskiń

Rejon Sarkofagu / Rejon Czarciej Ambony

Rejon Czarciej Ambony

Krzyżówka pod Salmovką / Podejście na Przepaść Macochy

Małe Wywierzysko Punkwy / Przy Koniu

Przy Koniu / Jaskinia Sztajgrowka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *