Przez Wzgórza Włodzickie i Wyrębińskie

Świerki (560) – znaki czerwone – Góra Włodzicka (757) – znaki zielone – Pardelówka (690) – znaki niebieskie – Ludwikowice Kłodzkie PKP (480) – znaki zielone – rozdroże pod Gruntową (620) – znaki czarne – Gontowa (660) – znaki zielone – Świerki Dolne (520) – znaki żółte – Świerki. Długość: 16 km. Suma podejść: 550 metrów

Początek trasy opisano we wcześniejszym wpisie zimowym. Samochód można zostawić na placyku przy sklepie, skąd przed mostek lekko pod górę dochodzimy po ok. 150 metrów do szlaku czerwonego i żółtego, którymi w lewo wychodzimy na rozległe łąki pod Górą Włodzicką.

Łąka nad Świerkami / Barokowy kościół w Świerkach

Wznosimy się za znakami czerwonymi łagodnie ku granicy lasu – w tyle otwierają się coraz szersze widoki na graniczny grzbiet Gór Kamiennych ze Słoneczną i Leszczyńcem, masyw Jeleńca i Rogowca, pobliską Świerkową oraz najwyższe partie Gór Sowich.

Kamieniołom nad Świerkami / Świerkowa i Góry Sowie

Skrajem lasu szlak wyprowadza na rozległy płaskowyż Wzgórz Włodzickich i skręca w lewo, wychodząc w lesie na grzbiet, gdzie napotykamy znaki zielone ze Świerków Dolnych, który idziemy w prawo, krótko, choć mozolnie, pod górę, na bliski już wierzchołek Góry Włodzickiej.

Widok na masyw Jeleńca w Górach Suchych / Widok na Małą Sowę, Sokół i Wielką Sowę

Z wieży roztaczają się niestety dość ograniczone widoki na Góry Kamienne, Borową i masyw Wielkiej Sowy. Jeśli staniemy w dobrym miejscu dojrzymy także Karkonosze ze Śnieżką.

Wieża na G. Włodzickiej / Panorama z wieży: Waligóra w G. Suchych

Widok na Góry Kamienne: Waligóra i grzbiet Jeleńca / Masyw Włodarza w G. Sowich

Widok na Góry Kamienne i masyw Włodarza / Widok na Małą Sowę, Wielką Sowę i Grabinę

Zbliżenie na Góry Sowie

Widok na Wzgórza Wyrębińskie / Widok na Karkonosze ze Śnieżką

Od wieży widokowej na szczycie obniżamy się krótko na krawędź zarośniętego kamieniołomu z krzyżem i drewnianą ławeczką, skąd również mamy ładny widok na pasmo Gór Sowich – jeszcze szerszy niż z wieży, bo obejmujący także masyw Kalenicy za Przełęczą Jugowską.

Panorama z tarasu nad kamieniołomem

Szlaki obniżają się nad kolejny taras z miejscem odpoczynku, po czym schodzą krótko, dość stromo lasem, ponownie na skraj rozległych łąk na grzbiecie Wzgórz Włodzickich.

Wielka Sowa znad kamieniołomu / Skraj lasu pod Górą Włodzicką, w tle pasmo graniczne G. Kamiennych

Teraz należy uważać na szlak, bo brak na kolejnym odcinku oznakowania – kierujemy się wydeptaną dróżką w lewo, przez środek łąk w stronę widocznego wcięcia w grzbiecie przy cyplu lasu. Dalej droga lekko podchodzi na garb Pisztyka (710) ze zniszczonym krzyżem przydrożnym pod samotnym drzewem.

Na Pisztyku

Wędrujemy dalej rozległym płaskowyżem z widokami – w tyle oddala się lesista kopa Góry Włodzickiej. Po lewej odsłaniają się znów Góry Sowie – od Sokoła przez Małą i Wielką Sowę, Grabinę po Kalenicę.

Na grzbiecie Wzgórz Włodzickich

Mijamy ścieżkę prowadzącą do pobliskich źródeł Włodzicy i znów krótko wznosimy się stokami Pardelówki (720) do drogowskazu przy drodze odchodzącej w prawo na przełęcz nad Krajanowem. Na lewo między drzewami widać wiadukt w Ludwikowicach Kłodzkich.

Widoki z rejonu rozdroża pod Pardelówką

Wzdłuż lasu trawersujemy łąki pod Pardelówką, dochodząc do kolejnego rozdroża nad jej wschodnim stokiem, skąd widać rejon Góry św. Anny oraz grzbiet Gór Sowich aż po masyw Malinowej. Tu należy skręcić w drogę w lewo, którą prowadzi szlak niebieski (uwaga! na krzyżówce brak “rogacza” i oznaczenia skrętu).

Widok na wiadukt w Ludwikowicach Kł. / Skręt szlaku niebieskiego do Ludwikowic Kł.

Dość stromo schodzimy przekraczając pasemko lasu na kolejną rozległą przestrzeń łąk, nad domkami osiedla Borek, z rozległą panoramą Gór Sowich.

Widoki na Góry Sowie znad osiedla Borek

Przecinając wspomniane łąki, coraz łagodniej szlak niebieski obniża się do poprzecznej drogi asfaltowej wiodącej do Ludwikowic Kłodzkich.

Szlak w rejonie osiedla Borek

Osiedle Borek, w tle Wzgórza Wyrębińskie / Widok na Borową i Wołowiec z osiedla Borek

Znaki niebieskie skręcają we wspomnianą drogę w prawo i kontynuują zejście do widocznych już Ludwikowic Kł.

Krzyż przydrożny w osiedlu Borek / Wyjście na drogę do Ludwikowic Kł., w tle masyw Kalenicy

Droga do Ludwikowic: Widok na Kalenicę i rejon Przeł. Woliborskiej / Gruntowa i masyw Kalenicy

Droga zawija w lewo i osiąga dolinę Włodzicy w Ludwikowicach Kłodzkich, tuż obok kościoła św. Michała Archanioła.

Przydrożny krzyż nad Ludwikowicami / Wiadukt w Ludwikowicach i barokowy hełm kościoła

Bocznymi uliczkami szlak doprowadza do szosy kłodzkiej, przekracza ją i przed ceglanym wiaduktem na drodze do Grzymkowa skręca w prawo, dochodząc do ukrytej nad wsią stacji kolejowej.

Kościół św. Michała Archanioła, w tle Góry Sowie / Nepomuk nad Włodzicą

Tu należy uważać na znaki, gdyż za zamkniętym budynkiem stacji szlak niebieski skręca w lewo, w przejście podziemne pod peronami i wychodzi na drugą stronę torów tuż obok okazałego wiaduktu w Ludwikowicach. Biegnie tędy szlak zielony, którym wędrujemy w lewo. Po chwili opuszcza on ulicę i opłotkami wychodzi na skraj lasu pod Gruntową.

Widok na Pardelówkę ze szlaku zielonego / Masyw Kalenicy nad domami osiedla Drzazgi

Szlak wznosi się stopniowo pasem drzew między łąkami. Ze skraju łąk oglądamy najpierw (w tyle) Wzgórza Włodzickie, potem – ponad domami osiedla Drzazgi – okazały masyw Kalenicy.

Widoki ze szlaku zielonego na Grabinę i Kalenicę

Zanim znaki zielone zagłębią się ostatecznie w las możemy w dole jeszcze dojrzeć tzw. Muchołapkę i inne eksponaty z epoki III Rzeszy.

Widoki ze szlaku zielonego

W lesie szlak stopniowo obniża się na siodło pod Gruntową, gdzie na rozdrożu wychodzimy na znakowaną na czarno trasę i maszerujemy nią w lewo, po kilkuset metrach dochodząc na skraj osiedla Sowina z widokami na Sokół, Przeł. Sokolą i Grabinę.

Sowina – widok na rejon Przeł. Sokolej / Schronisko Orzeł nad Przeł. Sokolą

Znaki czarne wychodzą na szosę z Ludwikowic Kł. do Sokolca, prowadzą nią kawałek w lewo i obok zwierzyńca Harenda za przystankiem autobusowym, skręcają w prawo podchodząc drogą a potem ścieżką leśną pod Gontową. Na skraju lasu dołącza do nas szlak zielony, którym będziemy teraz kierować się na Świerki Dolne.

Wejście do kompleksu Gontowa

Przy zabezpieczonym wejściu do dawnego kompleksu Riese na Gontowej szlak zielony skręca w lewo, prowadzi kilkaset metrów wygodnym duktem, po czym odbija w prawo i rozpoczyna krótkie acz mozolne podejście na kopę Gontowej (723). Krótki wysiłek wynagradza nam ograniczona panorama Gór Sowich z Grabiną i Kalenicą z leśnej przecinki.

Przecinka na Gontowej

Z Gontowej czeka nas przyjemny spacer leśnymi dróżkami a potem doliną potoku (w której dołącza z prawej szlak żółty z Sierpnicy) do Świerków Dolnych, które osiągamy przy pierwszych zabudowaniach, pod stromymi stokami znajomej Góry Włodzickiej.

Rudzik pod Gontową / Góra Włodzicka – widok z zejścia do Świerków Dolnych

Szlaki żółty i zielony biegną teraz w prawo wzdłuż szosy kłodzkiej aż na wiadukt nad Świerkami – odcinek ten można ściąć, przechodząc z zachowaniem ostrożności tory tuż przed stacją Świerki, a potem ulicą po drugiej stronie, wracając na szlaki wychodzące na stok Góry Włodzickiej. Maszerujemy z nimi w lewo, zaś na rozwidleniu nad Świerkami Dolnymi – za znakami żółtymi w prawo, lekko wznosząc się nad wieś Świerki, gdzie osiągamy szlak czerwony, którym rozpoczynaliśmy wędrówkę. Stąd jeszcze ok. 0,5 km w prawo do punktu wyjścia w centrum wsi.

Krzyż przydrożny w Świerkach Dolnych / Na szlaku żółtym nad Świerkami Dolnymi, w tle Wzgórza Wyrębińskie

MAPA TRASY

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *