Trasa: Lesista i Dzikowiec od Grzęd

Grzędy zalew (540) – bez znaków – Sucha Góra (777) – znaki czerwone – Lesista Wielka (854) – bez znaków i znaki niebieskie – Polanka (683) – znaki zielone – Dzikowiec Mały (696) – czerwony szlak rowerowy – Grzędy zalew. Długość: 15,5 km (z Wysoką: 16,5 km). Suma podejść: 650 metrów.

Samochód zostawiamy przy zalewie w Grzędach, w rozległej dolinie między Dzikowcem Wielkim a Wysoką. Jeśli nie chcecie jechać drogą gruntową można auto zostawić na dużym placu po prawej, przy końcu drogi asfaltowej (jadąc szosą z Grzęd do Kochanowa należy w nią odbić, w lewo przy łuku głównej drogi w prawo). Stąd do zalewu jest ok. 200 metrów drogą.

Wylot drogi z Grzęd

Idziemy za szlakami rowerowymi w górę doliny, mijając pozostałości dawnego campingu. Droga wykonuje łuk w prawo i w miejscu gdzie skręca w lewo i zaczynają się betonowe płyty maszerujemy prosto, mijając leśny szlaban i wkraczając w boczną dolinę między Wysoką a Suchą Górą.

Zalew w Grzędach

Dukt wznosi się powoli wzdłuż potoku, wychodząc na rozległą polanę pod Pustą (630 m n.p.m.), w głębi wyróżnia się Wysoka. Tu skręcamy w prawo i krótko wznosimy się wygodną drogą na siodło w grzbiecie po prawej, gdzie trakt skręca w lewo i rozpoczyna jednostajne choć przyjemne podejście wśród świerkowych lasów ramieniem Suchej Góry.

Polana pod Wysoką

Mijamy spiętrzenie grzbietu z widokiem na Wysoką – w ostatnim okresie (2019-2020) znacznie pozbawioną drzew.

Widok na Wysoką z ramienia Suchej Góry (2019) / Rozległe halizny na Wysokiej – widok z trawersu (2021)

Za spiętrzeniem grzbiet się spłaszcza i po prawej otwiera się panorama na Zawory i Góry Krucze oraz Karkonosze w głębi.

Przecinka w ramieniu Suchej Góry – widok na Róg i Góry Krucze

Smogornia i Kocioł Wielkiego Stawu / Studzienna Góra i Śnieżka z ramienia Suchej Góry

Wkrótce, na siodełku pod kulminacją Suchej Góry z prawej dołącza szlak czerwony z Grzęd. Stąd widok jest jeszcze szerszy i obejmuje – po lewej grzbiet od Wysokiej przez Stachoń po Lesistą Wielką, z prawej – otoczenie doliny Zadrnej i Karkonosze oraz długie pasmo Rudaw Janowickich z kopulastym Skalnikiem.

Krzyżówka ze szlakiem czerwonym / Wierzchołek Suchej Góry

Studzienna Góra / Śnieżka z rejonu krzyżówki ze szlakiem czerwonym z Grzęd

Idziemy prosto razem ze szlakiem, przekraczając płytkie siodło i dochodząc do krzyżówki duktów pod widocznym wierzchołkiem Suchej Góry. Stąd można iść szlakiem, ale proponuję łagodniejszy wariant trawersem Suchej Góry z widokami z przecinek w stronę Karkonoszy.

Widoki z krzyżówki pod Suchą Górą: Zawory i Karkonosze

Widoki z krzyżówki pod Suchą Górą: Rudawy Janowickie i Krzeszowskie Wzgórza

Na rozdrożu, na którym znaki czerwone skręcają na szczyt Suchej Góry należy iść prosto wygodnym duktem. Po lewej mijamy las świerkowy, w którym natknąć się można na liczne ptaki, w tym raniuszki i orzechówki.

Podejście na szczyt Suchej Góry / Orzechówka na Suchej Górze

Widoki z trawersu Suchej Góry: Góry Kamienne i Karkonosze

Dukt zawija w lewo i wychodzi na skraj rozległego wylesienia z widokiem na Zawory, Góry Krucze i Karkonosze. Tu skręcamy w lewo i krótko podchodzimy do szlaku czerwonego, który przecina płytką przełączkę z rozdrożem (szlak biegnie tu w prawo, odchodząc od głównej “zrywkostrady”, rozpoczynając wąską dróżką podejście na Lesistą Wielką.

Karkonosze z rejonu siodła za Suchą Górą

Dziób, rejon Czartowskich Skał i Zawory / Róg i Góry Krucze z rejonu siodła za Suchą Górą

Przy ostrym zakręcie szlaku w lewo ponownie po prawej otwiera się rozległe wylesienie z widokiem na Zawory, Góry Krucze i Karkonosze.

Widok spod Lesistej Wielkiej na Zawory / Zakręt szlaku czerwonego

Zawory i Góry Krucze z rejonu skrętu szlaku czerwonego / Góry Kamienne i Karkonosze

Droga zawija w lewo i, cały czas podchodząc, doprowadza do duktu ze szlakiem rowerowym. Stąd, już płasko dochodzimy do rozdroża i wiaty na rozległym szczycie Lesistej Wielkiej. Brakuje tu zdecydowanie wieży widokowej, dlatego musimy zadowalać się widokami z przecinek na zboczach.

Lasocki Grzbiet, Śnieżka i Czarna Kopa spod Lesistej Wlk. / Karkonosze, Zadzierna i rejon Gorzeszowa

Na wierzchołku Lesistej Wlk.

Jeden z najładniejszych widoków – na tzw. Alpy Sokołowskie czyli Góry Suche rozciągał się z wylesienia przy szlaku żółtym do Unisławia Śląskiego. Przecinka ta niemal całkowicie zarosła a jedyny, coraz bardziej ograniczony widok  roztacza się z krzyżówki szlaku żółtego z duktem okrążającym płaski wierzchołek Lesistej Wlk. już poniżej wierzchowiny (ok. 500 m na pn. od wiaty na szczycie).

Zarastający trawers wierzchowiny Lesistej Wielkiej

Waligóra z Lesistej Wielkiej / Widok na Góry Suche z rejonu krzyżówki ze szlakiem żółtym

Jeśli mimo to ktoś chciałby popodziwiać ten widok (od Wołowca w Górach Czarnych przez Borową, Stożek Wielki po Waligórę i Suchawę oraz Ruprechcicki Szpiczak) do podanej na wstępie długości trasy należy doliczyć około kilometr.

Na szlaku żółtym pod Lesistą Wlk.: Wołowiec, Stożek Wlk. i Bukowiec / Borowa, Stożek Wlk. i Bukowiec

Zbliżenie na Wołowiec i Borową

Wracamy do rozdroża na szczycie skąd możemy zejść albo duktem na północ, albo dłuższym wariantem, za znakami niebieskimi. Aby obejrzeć szczeliny wiatrowe na pierwszym rozdrożu na tym ostatnim szlaku idziemy prosto, dochodząc po kilkuset metrach do odsłoniętej największej szczeliny i tablicy informacyjnej.

Szczelina wiatrowa na Lesistej Wielkiej

Niestety przejście stąd do szlaku niebieskiego zarosło (da się przejść, zachowując ostrożność między świerkami po prawej, szlak znajduje się ok. 300 metrów, nieco niżej, biegnąc prostopadle trawersem). Przy samym szlaku znajdują się mniejsze szczeliny.

Jedna z zasypanych szczelin przy szlaku niebieskim / Widok nad Stachoń, Trójgarb i Borową.

Już na szlaku idziemy w lewo, wychodząc na ładną przecinkę z widokami na Stachoń i grzbiet Dzikowca z widoczną na niższym wierzchołku wieżą widokową.

Widoki ze szlaku niebieskiego na Stachoń i Dzikowiec

Zza Dzikowca wychylają się Chełmiec i Trójgarb, zaś przechodząc dalej, w tyle oglądamy także Wołowiec i Borową w Górach Czarnych. Nieznacznie się obniżając, dochodzimy do wspomnianego wyżej duktu z Lesistej, którym w prawo szlak schodzi krótko na siodło pod Stachoniem.

Pod Lesistą Wlk. / Zejście na siodło pod Stachoniem

Trójgarb / Chełmiec z trawersu Lesistej Wielkiej

Po lewej oglądamy sięgającą Karkonoszy panoramę. Z przełęczy czeka nas krótkie podejście traktem na Stachoń, w tyle oglądamy Lesistą Wielką, po lewej grzbiet Suchej Góry i nad nim, w oddali Karkonosze.

Karkonosze nad grzbietem Suchej Góry z rejonu siodła pod Stachoniem

Pod Stachoniem: widok na Lesistą Wielką / Widok na Wysoką i Góry Kaczawskie spod Stachonia

Ładne widoki na Karkonosze i Rudawy Janowickie roztaczają się też z szerokiej stokówki okrążającej od zachodu Stachoń i Wysoką. Można ją pójść jeśli chcemy ominąć Stachoń i Wysoką – dojdziemy nią bezpośrednio na przełęcz pod Sokółką, gdzie wyjdziemy ponownie na szlak niebieski.

Na trawersie Wysokiej – Rudawy Janowickie / Zbliżenie na Skalnik i Wielką Kopę

Na trawersie Wysokiej widok na Karkonosze

Jeśli zdecydowaliśmy się pójść szlakiem niebieskim przez Stachoń to mijamy pasmo wysokopiennego lasu na Stachoniu i grzbiet a z nim szlak zakręcają w lewo. Ponownie otwierają się widoki na Wysoką, Dzikowiec i Góry Wałbrzyskie.

Na Stachoniu: Widok na Karkonosze, Rudawy Janowickie i Wysoką / Trójgarb, Chełmiec i Dzikowiec

Sucha Góra  ze Stachonia, w tle Rudawy Janowickie i Karkonosze

Za płytkim siodełkiem podchodzimy pod Wysoką – szlak omija jednak jej wierzchołek (polecany tu wielokrotnie z uwagi na walory widokowe) i opuszcza grzbiet, rozpoczynając zejście szeroką stokówką z widokami na Góry Kamienne i Borową.

Zejście ze Stachonia: Dzikowiec Wielki, Borowa / Sokółka i Dzikowiec

Sama Wysoka uległa w ostatnich latach znacznym wylesieniom – całe południowo zachodnie zbocze zostało pozbawione lasu i wypalone.

Wylesienie pod Wysoką

Na grzbiecie Wysokiej: widok na Góry Krucze i Karkonosze / widok na Wlk. Sowę, Góry Suche i Lesistą Wlk.

Z kolei rejon samego wierzchołka nieco zarósł – na panoramę w stronę Karkonoszy można liczyć jedynie z grzbietu na opisanym wyżej wylesieniem. Ze szczytu nadal widać jednak pd. część Gór Kaczawskich, sporą część Gór Wałbrzyskich, masyw Wielkiej Sowy, Góry Suche i Lesistą Wielką.

Trójgarb i Borowa z Wysokiej

Góry Kaczawskie / Dzikowiec Wielki z Wysokiej

Szczególnie ładnie prezentują się wyspowe stożki Gór Suchych oraz Chełmiec i Trójgarb.

Chełmiec / Trójgarb z Wysokiej

Góry Sowie, Rogowiec i Jeleniec /  Góry Sowie, Rybnicki Grzbiet, Pasmo Jeleńca i Bukowiec z Wysokiej

Z Wysokiej wracamy na krzyżówkę, na której zostawiliśmy szlak niebieski i skręcamy za nim w lewo, rozpoczynając zejście z grzbietu.

Na grzbiecie Wysokiej: Góry Suche / Zawory i Góry Krucze

Na grzbiecie Wysokiej: Karkonosze

Wkrótce jednak opuszczamy dukt i w prawo wąską ścieżką schodzimy stromo, choć krótko na spłaszczenie, z którego widać sąsiednią Sokółkę (801) a potem na zarosłą już Polankę tj. siodło z rozdrożem i krzyżówką szlaków.

Karkonosze z grzbietu Wysokiej: Czarna Góra, Rychory i Lisia Góra / masyw Śnieżki, Lasocki i Kowarski Grzbiet

Sokółka znad Polanki / Wysoka ze stoków Sokółki

Możliwe jest również łagodniejsze zejście na Polankę – należy iść cały czas prosto duktem, gdy szlak niebieski odbija w prawo i na pierwszej krzyżówce (widok na Trójgarb) odbić w prawo, krótko, do wspomnianej wyżej obwodnicy Wysokiej, którą w prawo przez wysokopienny las dochodzimy do Polanki (wariant dłuższy o ok. 0,5 km).

Trójgarb z zejścia z Wysokiej, bliżej Czarny Bór / Wysokopienny las nad Polanką

Z Polanki idziemy w lewo za znakami zielonymi wygodnym duktem trawersującym Sokółkę – w przecince po lewej pojawia się znów Wysoka. W miejscu gdzie droga przecina boczne ramię Sokółki i zakręca w prawo należy ją opuścić, podchodząc owym ramieniem pod sam szczyt w rejonie którego szlaki zielony i niebieski ponownie się łączą. Schodzimy na kolejną przełączkę i mijając zapatrzoną w rejon Sokołowska samotną skałkę krótko, choć bardzo stromo podchodzimy na grzbiet Dzikowca.

Sokółka spod Dzikowca / Skałka pod Dzikowcem, w tle Stożek Wielki

Na grzbiecie szlaki kierują się w lewo, na główny, niemal zupełnie zarośnięty wierzchołek. Aby dojść do wieży widokowej (ok. 10 min. – panorama) należy odbić w prawo, grzbietem, przekraczając płytkie siodło.

Wyjście na grzbiet Dzikowca / Wieża widokowa na Dzikowcu

Wracamy na szlaki niebieski oraz zielony i wkrótce osiągamy główny szczyt Dzikowca (ograniczona panorama w stronę Boguszowa i Chełmca roztacza się z przecinki na prawo), z którego stromo schodzimy na spłaszczenie grzbietowe poniżej.

Wołowiec i Borowa z Dzikowca / Wyciąg na wschodnim Dzikowcu

Wkrótce grzbiet się zwęża i osiągamy rozległe wylesienie przy tzw. Suchym Drzewie (757) z widokami na obie strony – w stronę Gór Kruczych i Karkonoszy na lewo oraz na Trójgarb, Chełmiec, Boguszów-Gorce i Góry Czarne – na prawo.

Szlak zielony nad Suchym Drzewem / Widok w stronę Gór Kruczych i Karkonoszy

Widoki od Suchego Drzewa: Wysoka / Wołowiec, Borowa i Rybnicki Grzbiet

Po lewej oglądamy także Wysoką i grzbiet Stachonia, którym wędrowaliśmy.

Rejon Suchego Drzewa: widok na Boguszów Gorce oraz rejon Wałbrzycha

Przekraczamy pasmo lasu i mijamy bezimienną kulminację ze skałką, wychodząc na kolejną przecinkę z widokiem na Trójgarb i Chełmiec.

Widoki z grzbietu Dzikowca: Chełmiec i Boguszów Gorce / Góry Kaczawskie, masywy Trójgarbu i Chełmca

Kolejne zejście doprowadza nas na siodło pod stożkowatym szczytem Dzikowca Małego. Tu szlak zielony przewija się na północną stronę grzbietu i schodzi mieszanym lasem na rozdroże, gdzie znaki zielone odbijają w lewo. My kierujemy się prosto i lekko w lewo, za znakami szlaków rowerowych czerwonego, zielonego i niebieskiego (stare oznakowanie), okrążając stożek Dzikowca Małego i schodząc do wyraźnego duktu na południowym skłonie.

Zejście przed Dzikowcem Małym

Na krzyżówce kierujemy się prosto za znakami czerwonej trasy rowerowej. Z uwagi na słabe oznaczenie należy uważać na kolejnych dwóch rozwidleniach duktów – na pierwszym maszerujemy w lewo, na kolejnym, w prawo – już wyraźnie w dół, schodząc w dolinę potoku spływającego spomiędzy Dzikowca i Sokółki.

Pod Dzikowcem Małym / Wiosenny wawrzynek wilczełyko

Mokradła w dolinie / Pod Pustą

Na rozdrożu nad potokiem czerwona trasa rowerowa łączy się ponownie z zieloną i obie prowadzą w prawo, wychodząc na łąki pod Wysoką, powyżej zalewu.

Pod Wysoką / Dolina – widok od zalewu

Tu proponuję zostawić szlaki rowerowe, wykonujące okazały łuk w lewo po betonowych płytach i iść w prawo, mijając szlaban. Dukt lekko podchodzi zakręcając w lewo i mijając bagnistą  dolinkę. Na kolejnej krzyżówce skręcamy ostro w lewo w drogę schodzącą nad stawy, przy których rozpoczynaliśmy wędrówkę. Przechodzimy groblę między zalewami i w prawo dochodzimy do punktu wyjścia naszej wędrówki.

Stawy pod Dzikowcem

MAPA TRASY

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *