Czermna

Dawna wieś, obecnie część Kudowy-Zdroju, położona przy granicy z Czechami, w dolinie Czermnicy. Starsza siostra Kudowy wzmiankowana w połowie XIV wieku – istniała tu już wtedy parafia, musiała zatem powstać znacznie wcześniej. Czermna znajdowała się pierwotnie w dobrach nachodskich. W czasie wojen husyckich wieś została zrujnowana W roku 1477 Henryk Starszy Podiebradowicz – książę ziębicki włączył Czermną w skład hrabstwa kłodzkiego. W XVI wieku Czermna weszła w zakres przynależności Nowego Mesta nad Metują i stała się wsią protestancką. Sytuacja uległa zmianie w wyniku wojny trzydziestoletniej. Właścicielem wsi stał się głównodowodzący wojsk cesarskich w okresie konfliktu Albrecht von Wallenstein, a następnie jego szwagier hrabia Terzky z Nachodu.

Small heritage park in Czermna

W Czermnej

Po wojnach śląskich Czermna znalazła się w granicach Prus, podczas kampanii napoleońskiej roku 1813 rezydował na miejscowej plebanii król Fryderyk Wilhelm III. W latach 30-tych XX wieku wikarym w Czermnej był beatyfikowany w roku 2010 ksiądz Gerhard Hirschfelder. Pracował tu siedem lat, zajmując się duszpasterstwem młodzieży, na przekór miejscowym działaczom narodowo socjalistycznym bronił zasad prawd wiary i moralności chrześcijańskich. Podejmowano wobec niego próby zastraszenia – poprzez śledzenie jego kazań, wezwania na przesłuchania, a nawet pobicie przez bojówkę. W końcu przeniesiono go do parafii w Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie został w sierpniu roku 1941 aresztowany przez gestapo za słowa wypowiedziane podczas homilii po zbezczeszczeniu barokowej kapliczki wraz z krzyżem przy drodze do wsi Wyszki: “kto wyrywa młodzieży z serc wiarę w Chrystusa, jest zbrodniarzem“. W grudniu 1941 został bez wyroku sądowego wywieziony do Wiednia, a następnie do obozu w Dachau, gdzie przebywał w bloku wraz z polskimi księżmi. Zmarł w obozie z powodu niedożywienia i wycieńczenia w sierpniu 1942, urna z jego prochami spoczywa właśnie na cmentarzu w Czermnej.

Skulls chapel in Czermna

Kaplica Czaszek

Najcenniejszym zabytkiem Czermnej jest zespół kościelno-cmentarny złożony z kościoła św. Bartłomieja z XVI wieku (pierwotny kościół z XIV wieku zniszczono podczas wojen husyckich), przebudowany na barokowy w 2 połowie XVIII stulecia. Stoi przy nim wolnostojąca brama-dzwonnica z roku 1603 zwieńczona makowicą z hełmem oraz niepozorna z zewnątrz kaplica z roku 1776. Jej wnętrze wypełnia ok. 3000 czaszek zebranych w okolicy po ofiarach wojny trzydziestoletniej, związanych z nią epidemii cholery oraz wojen śląskich  przez miejscowego proboszcza Wenzela Tomaszka (jego czaszka znajduje się w gablocie przy ołtarzu). Kolejne ponad 20 tysięcy czaszek i piszczeli spoczywa w krypcie pod kaplicą. Ołtarze kaplicy zdobią barokowe postaci Aniołów Sądu i Śmierci. Obok kościoła stoi budynek plebanii z początku XIX wieku. Na przylegającym cmentarzu znajdują się stare czeskie nagrobki.

Czermna - clock on the belfry

Dzwonnica przy kościele św. Bartłomieja

Oprócz wspomnianego zespołu we wsi znajdziemy stare chaty z XVIII i XIX wieku, w tym także domostwa chałupniczych tkaczy, a w górnej jej części – ruchomą szopkę dzieła miejscowego artysty Frantiszka Stepana z 250 elementami z drewna lipowego, rzeźbionymi w l. 1896-1924. Artysta w latach 30-tych zbudował także organy z 270 piszczałkami. W pobliżu kościoła, po drugiej stronie potoku znajduje się niewielki skansen prezentujący ginące zawody. Stoją tu stare chaty oraz wiatrak, niestety bez skrzydeł. Przy skansenie niewielki zwierzyniec, którego najciekawszą częścią są woliery z ciekawymi okazami bażantów. Przez Czermną biegnie zielony szlak turystyczny z Kudowy-Zdroju na Błędne Skały.

Old windmill & huts in Czermna

Na tzw. Szlaku Ginących Zawodów

Najdete nás na mapy.cz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *