Jańska Góra (255 m n.p.m.)

Najwyższe wzniesienie Wzgórz Łagiewnickich o zalesionym wierzchołku, na którym znajduje się niedostępna wieża widokowa z 1869 roku, wybudowana jako element pruskiej polityki historycznej….

Posted On

Róg (715 m n.p.m.)

Najwyższe wzniesienie Zaworów – północnej części Gór Stołowych w formie spłaszczonego grzbietu zbudowanego z piaskowców, o stromych północnych i południowo-zachodnich zboczach. Z przecinek…

Posted On

Radogost (398 m n.p.m.)

Zalesione wzgórze w południowo-wschodniej części Pogórza Kaczawskiego, w obrębie Parku Krajobrazowego “Chełmy”, zbudowane ze skał bazanitowych dawnego neku (rdzenia wulKanicznego komina). W niskopiennym…

Posted On

Łański Wierch (423 m n.p.m.)

Bezleśne wzniesienie na pn. zach. od Skoroszyc koło Żulovej, ponad drogą z Javornika do Jesenika z piękną, dookolną panoramą ze szczytu, obejmującą obok…

Posted On

Smolny vrch (404 m n.p.m.)

Wzniesienie w północnej części Žulovskej pahorkatiny (Pogórza Żulowskiego, zaliczanego u nas do Przedgórza Paczkowskiego) zbudowane z granitów. Swój charakterystyczny, rozpoznawalny z dala kształt…

Posted On

Dzikowiec Wielki (836 m n.p.m.)

Szczyt w paśmie Lesistej Gór Kamiennych, górujący od południa nad Boguszowem-Gorcami w formie zalesionego grzbietu. Szczyt porasta obecnie gęsty las, stąd możemy liczyć…

Posted On

Stożek Wielki (841 m n.p.m.)

Izolowany szczyt w Górach Suchych o charakterystycznym kształcie oraz stromych zachodnich i północnych zboczach – opadających w dolinę Ścinawki, która tworzy tu na…

Posted On

Maly Ded (1364 m n.p.m.)

Dziad mniejszy to kopulasty szczyt w północnym ramieniu Pradziada w Wysokim Jesioniku o płaskim wierzchołku, porośniętym rzadkimi świerkami. Przez wierzchowinę prowadzą szlaki turystyczne…

Posted On

Medvedi vrch (1216 m n.p.m.)

Niedźwiedzi Wierch to najwyższy szczyt pasma Orlika w Wysokim Jesioniku, w postaci kopulastego, zalesionego wzniesienia. Nazwa świadczy o bytności tu niedźwiedzi, które do…

Posted On

Jelenie Łączki (1205 m n.p.m.)

Drugi co do wysokości szczyt w paśmie Orlika (Medvědská hornatina) w Wysokim Jesioniku (Sudety Wschodnie). poniżej którego przebiega szlak żółty z Videlskego sedla…

Posted On

Lyra (1088 m n.p.m.)

Dwuwierzchołkowy szczyt w bocznym ramieniu Hrubego Jesenika, górujący od pn.-wsch. nad przełęczą Kota (1004 m n.p.m.). Na północnym wierzchołku oraz zboczach znajdują się…

Posted On

Żarowy Wierch (1094 m n.p.m.)

Szczyt w zachodnim ramieniu Pradziada, rozdzielającym doliny Białej i Średniej Opawy. Płaski wierzchołek i zbocza, a także grzbiet w kierunku Płoszyny (1015 m…

Posted On

Kostrzyna (906 m n.p.m.)

Trzecie co do wysokości wzniesienie Gór Suchych i całych Gór Kamiennych, położone w bocznym ich grzbiecie, odchodzącym na zach. od Waligóry, o stożkowatym…

Posted On

Lesista Wielka (854 m n.p.m.)

Najwyższe wzniesienie pasma Lesistej w Górach Kamiennych, zbudowane ze skał wylewnych, w tym porfirów, w których powstał system szczelin o głębokości do 5…

Posted On

Rudnik (853 m n.p.m.)

Szczyt na południowym krańcu Rudaw Janowickich,  nad Przełęczą Kowarską. Sama kulminacja jest słabo zaznaczona w wyrównanym tu głównym grzbiecie prowadzącym dalej ku Bobrzakowi….

Posted On

Lisia Góra (1364 m n.p.m.)

Szczyt o rozległej wierzchowinie wystającej nieznacznie ponad Lisi Grzbiet w odnodze Czeskiego Grzbietu Karkonoszy wyciągniętej ku Czernej horze. Płaski wierzchołek porastają świerki i…

Posted On

Szczytna (466 m n.p.m.)

Najwyższy szczyt zbudowanych z serpentynitów Wzgórz Kiełczyńskich, tworzący miejscami skalisty wąski grzbiet. Pod szczytem, porośniętym świetlistą dębiną znajdują się resztki kamiennych konstrukcji przypominających…

Posted On

Ptasznik (719 m n.p.m.)

Szczyt w Górach Złotych, w ich północnej części, w formie zalesionej kopy z niewielkimi sjenitowymi i granitognejsowymi skałkami na wierzchołku, tworzącymi rumowisko opadające…

Posted On

Rybnicki Grzbiet (751 m n.p.m.)

Leżący w południowo-wschodniej części Gór Wałbrzyskich, na styku z Górami Suchymi (w Górach Kamiennych) grzbiet posiada dwa oblicza. Łagodne, zachodnie – od strony…

Posted On

Grodczyn (803 m n.p.m)

Najwyższa kulminacja Wzgórz Lewińskich położona w południowo-wschodniej części grzbietu zwanego Grodźcem. Na zalesionym szczycie znajduje się maszt telewizyjny, w jego pobliżu przebiega szlak…

Posted On

Okole (718 m n.p.m.)

“Na największym wzniesieniu za Dziwiszowem zatrzymaliśmy się celem obserwacji atrakcyjnej okolicy oraz tutejszych skał” – zapisał pod datą 31 lipca 1780 roku Adolf von…

Posted On

Łysa Góra (708 m n.p.m.)

Szczyt w zachodniej części Południowego Grzbietu Gór Kaczawskich, górujący od północy nad Jelenią Górą. Na wierzchołku znajdują się maszty telekomunikacyjne oraz rozległa opadająca…

Posted On

Mały Szyszak (1440 m n.p.m.)

Szczyt w Śląskim Grzbiecie Karkonoszy, od wschodu górujący nad Przełęczą Karkonoską, o stromych północnych i zachodnich stokach podciętych dolinami potoków. Na wierzchołku i…

Posted On

Luczni hora (1556 m n.p.m.)

Po polsku, po prostu Łąkowa albo Łączna Góra, jak widziałem w niektórych polskich opracowaniach. Na aktualnych czeskich mapach podawana wysokość tego wzniesienia jest…

Posted On

Dworski Las (1033 m n.p.m.)

Rychory to najbardziej na wschód i południe wysunięta część Karkonoszy. Tworzy ją wyrównany grzbiet Dworskiego Lasu (1033 m n.p.m.), zwanego też Dworskim Wierchem,…

Posted On

Orel (Koruna – 1101 m n.p.m.)

Druga co do wysokości kulminacja Gór Orlickich, położona w środkowej części pasma. Płaski wierzchołek porasta las świerkowy regla górnego, przechodzący w kosówkę. Z…

Posted On

Wapniarka (532 m n.p.m.)

Zalesione wzniesienie nad Przeł. Mielnicką od pn. zach. zamykające długie ramię Krowiarek w Masywie Śnieżnika, zbudowane z łupków łyszczykowych oraz wapieni krystalicznych o…

Posted On

Łysocina (1188 m n.p.m.)

Najwyższe wzniesienie Lasockiego Grzbietu Karkonoszy stanowiący kulminacyjny punkt wyrównanego południkowego wału jaki na pd. od Przełęczy Okraj tworzy wspomniany grzbiet, wyniesiony ok. 700…

Posted On

Zadzierna (724 m n.p.m.)

Najwyższe wzniesienie wzgórz Bramy Lubawskiej w formie zalesionego stożka o stromych zboczach, od wschodu wznoszącego się nad Jeziorem Bukówka. Szczyt zajmuje zlepieńcowy grzebień…

Posted On

Kamienna Góra (704 m n.p.m.)

Szczyt w północnej części Gór Bystrzyckich, od południa górujący nad Polanicą-Zdrój. Porośnięty lasem szpilkowym wierzchołek pokrywa niewielkie głazowisko złożone z piaskowcowych bloków, przypominające…

Posted On