Łomnicka Równia (899 m n.p.m.)

Najwyższe wzniesienie północnej części Gór Bystrzyckich w formie wyrównanego wału przebiegającego w linii NW – SE, stromo wznoszącego się nad Wysoczyzną Łomnicy, gdzieniegdzie…

Posted On

Kłodzka Góra (765 m n.p.m.)

Najwyższy szczyt Gór Bardzkich, w dalszych panoramach przytłaczany przez pobliską, niższą nieco Ostrą Górę. Ta druga długo uważana była za dominujący punkt w…

Posted On

Kalwaria (582 m n.p.m.)

Zwana też Bardzką Górą – zalesione wzniesienie w Grzbiecie Wschodnim Gór Bardzkich, stromo wznoszące się nad przełomem Nysy Kłodzkiej i miastem Bardo. Na…

Posted On

Skopiec (724 m n.p.m.)

Najwyższy szczyt Gór Kaczawskich (choć różnice między Skopcem, Barańcem a Maślakiem są minimalne i różne pomiary podają różne wyniki) niezbyt wyróżnia się w…

Posted On

Czartowska Skała (463 m n.p.m.)

Przy szosie Jawor – Świerzawa, w miejscu, gdzie wyprowadza ona na grzbiet Pogórza Kaczawskiego, osiągając najwyższy punkt, wyrasta wśród pól samotny powulkaniczny nek….

Posted On

Travna hora (1125 m n.p.m.)

Kiedyś, z bliźniaczą Postawną (kulminacja północna) uważana za najwyższy szczyt Gór Bialskich. Niedawno, według nowych czeskich pomiarów (1128 m n.p.m.), awansowała na najwyższą…

Posted On

Rudawiec (1112 m n.p.m)

Biorąc pod uwagę najbardziej oczywistą granicę między Górami Złotymi i Bialskimi – grzbietem Działu nad źródłami Białej Lądeckiej, jest to najwyższe wzniesienie Gór…

Posted On

Łysiec (964 m n.p.m.)

Szczyt w Górach Bialskich od wschodu górujący nad Stroniem Śląskim. Na wierzchołku znajduje się niewielkie skalne gołoborze z blokowiskami o wysokości do 10…

Posted On

Priczny vrch (975 m n.p.m.)

Najwyższy szczyt Gór Opawskich (Zlatohorskiej vrchoviny) Poprzeczny Wierch ma formę równoleżnikowego, wyrównanego wału, porośniętego gęstym świerkowym borem ze słabo zaznaczonym wierzchołkiem. Kulminacja jest…

Posted On

Biskupia Kopa (890 m n.p.m.)

Najwyższa kulminacja polskiej części Gór Opawskich w formie stromego, zalesionego stożka wyrastającego na ok. 600 metrów ponad falisty teren wokół Głuchołaz. Góra z…

Posted On

Góra Krzyżowa (354 m n.p.m.)

Górujące od północnego-zachodu nad Strzegomiem najwyższe wzniesienie w paśmie Wzgórz Strzegomskich o stromych zalesionych stokach, zwane też Kromołą. Na stożkowatym wierzchołku znajdują niewielkie…

Posted On

Sępia Góra (828 m n.p.m.)

Stożkowaty szczyt na zachodnim krańcu Kamienickiego Grzbietu Gór Izerskich od północnego-wschodu górujący nad Świeradowem-Zdrojem i doliną Kwisy. Na szczycie znajdują się granitognejsowe skałki,…

Posted On

Kamienica (973 m n.p.m.)

Najwyższy szczyt Kamienickiego Grzbietu Gór Izerskich, oddzielonego od Wysokiego Grzbietu dolinami Kwisy i Małej Kamiennej, w formie spłaszczonego, kopulastego wierzchołka. Wierzchołek jest obecnie…

Posted On

Krzyżna Góra (654 m n.p.m.)

Jedna z zalesionych “piersi” Sokolich Gór na północno-zachodnim krańcu pasma Rudaw Janowickich, nieco wyższa od sąsiedniego, oddzielonego urwiskiem Husyckich Skał – Sokolika. Wierzchołek…

Posted On

Izerskie Garby (1084 m n.p.m.)

Niewybitny szczyt w środkowej części Wysokiego Grzbietu Gór Izerskich. Wyrównany, płaski wierzchołek zajmuje nieczynna dziś kopalnia kwarcu “Stanisław” – najwyżej położony kamieniołom w…

Posted On

Wysoka Kopa (1126 m n.p.m.)

Najwyższa kulminacja Wysokiego Grzbietu i zarazem całych Gór Izerskich. Z częściowo odsłoniętej, rozległej kopuły szczytowej rozciągają się widoki na Sudety Zachodnie, w tym…

Posted On

Smrek (1124 m n.p.m.)

Kopulasty szczyt o słabo zaznaczonych dwóch wierzchołkach – wyższy (1124 m n.p.m.) jest położony tuż za granicą państwową i stanowi najwyższą kulminację Gór…

Posted On

Czarna Góra (1205 m n.p.m.)

Wybitny szczyt w północnym ramieniu Masywu Śnieżnika, w dalszych panoramach oglądanych z dna Kotliny Kłodzkiej zakrywający najwyższe wzniesienie Masywu. Wierzchołek porasta las świerkowy…

Posted On

Medvedi hora (1159 m n.p.m.)

Szczyt w Wysokim Jesioniku o płaskim, częściowo zalesionym wierzchołku o stromych północnych i wschodnich zboczach – te ostatni opadają skalnymi urwiskami w głęboką…

Posted On

Mravenecznik (1342 m n.p.m.)

Kopulasty szczyt w bocznym ramieniu Wysokiego Jesionika o stromych północnych i zachodnich zboczach górujących nad Luczną i Koutami nad Desną. Wierzchołek, który porastają…

Posted On

Červena hora (1337 m n.p.m.)

Szczyt w południowej części pasma Keprnika w Wysokim Jesioniku o spłaszczonym, odsłoniętym wierzchołku porośniętym trawami i kosówką. Wśród kęp kosodrzewiny pojawiają się niewielkie…

Posted On

Jagodna (985 m n.p.m.)

Najwyższa kulminacja Gór Bystrzyckich w formie wyrównanego, południkowego wału wznoszącego się pomiędzy doliną Dzikiej Orlicy i stromo opadającą na wschód w Rów Górnej…

Posted On

Mały Śnieżnik (1337 m n.p.m.)

Druga co do wysokości kulminacja Masywu Śnieżnika w postaci podłużnego, spłaszczonego grzbietu zbudowanego z gnejsów i łupków łyszczykowych, o dwóch słabo zaznaczonych wierzchołkach…

Posted On

Kowadło (989 m n.p.m.)

Kopulasty szczyt w granicznym grzbiecie Gór Złotych, stromo od północy wznoszący się nad Bielicami. Na szczycie i południowych stokach wyrastają niewielkie gnejsowe skałki….

Posted On

Smrek (1127 m n.p.m.)

Szczyt położony na terenie Czech, w pobliżu źródeł Białej Lądeckiej. Obecnie uważany za najwyższy szczyt Gór Złotych, choć wg niektórych czeskich pomiarów pobliska…

Posted On

Czernica (1084 m n.p.m.)

Góra w północnej części Gór Bialskich tworzący zwarty masyw zbudowany z granitognejsów i łupków, o spłaszczonym wierzchołku porośniętym szpilkowym lasem. W roku 2014…

Posted On

Wielka Sowa (1015 m n.p.m.)

Najwyższy szczyt Gór Sowich w postaci spłaszczonego wału ze skał metamorficznych, z którego wyrasta podłużny wierzchołek. Na szczycie stoi kamienna wieża widokowa, mająca…

Posted On

Góra Parkowa (455 m n.p.m.)

Zalesione wzniesienie we Wzgórzach Bielawskich od wschodu górujące nad centrum Bielawy. Na szczycie znajduje się stalowa wieża widokowa, z której roztacza się ładna…

Posted On

Kalenica (964 m n.p.m.)

Trzeci co do wysokości szczyt w Górach Sowich, wraz z bliźniaczą Słoneczną tworzący wyraźny, wyrastający z górotworu pomiędzy przełęczą Jugowską i Bielawską masyw….

Posted On

Orlica (1084 m n.p.m.)

Teoretycznie najwyższe wzniesienie polskiej części Gór Orlickich, teoretycznie – bo wierzchołek znajduje się parę metrów za czeską granicą. Szczyt jest spłaszczony i zalesiony,…

Posted On