Góry Krucze

Lubawka stadion – znaki zielone – Krzyżówka BHP – znaki czerwone – Przeł. Wiązowa – znaki żółte – Długa Dolina (660) – bez znaków – Kralovecky Szpiczak (880 m n.p.m.) – znaki niebieskie – Łomy nad Kralovcem – bez znaków – Granica Państwa – bez znaków – dolina Raby – znaki niebieskie – Lubawka stadion. 14 km. 500 metrów różnicy wzniesień.

Samochód parkujemy albo przy zakładzie Lubatex przy ul. Mickiewicza za stadionem w Lubawce, albo w Ulanowicach przy drodze do Chełmska Śl., albo na granicy polsko-czeskiej (w tym ostatnim wypadku należy nieco “przesunąć” trasę). Przy pierwszym wariancie odnajdujemy szlaki niebieski i zielony, które wiodą prosto przez pola ku granicy lasu. W tyle otwiera się panorama Lubawki oraz wzniesień Bramy Lubawskiej z Zadzierną na czele z Lasockim i Kowarskim Grzbietem Karkonoszy w tle. Po lewej, nad szosą do Chełmska Śląskiego wyrasta Święta Góra, znaczona ciągiem kapliczek na zboczach.

Brama Lubawska (Gate of Lubawka) Święta Góra z Lubawki

Widok Lasocki Grzbiet ze skraju lasu pod Kruczą Skałą / Święta Góra – widok znad Lubawki

Po prawej otwiera się natomiast między Kruczą Skałą a Polską Górą malownicza dolina Raby z odgałęziającą się ku południowi boczną Doliną Miłości. Przy skraju lasu szlak niebieski odbija w prawo, właśnie w dolinę Raby, my zaś idziemy za znakami zielonymi prosto, stromo podchodząc na skaliste, boczne ramię Kruczej Kopy. Tu szlak zielony skręca w prawo i prowadzi pod górę skalnymi żebrami (uwaga na znaki – należy trzymać się wyraźnego skalistego grzebienia).

Panorama of Gory Krucze (Crow's Mountains) Szlak z Lubawki na Kruczą Skałę

Widok znad Lubawki na dolinę Raby / Skalny grzebień pod Kruczą Kopą

Szlak obchodzi z prawej skaliste spiętrzenie ramienia i wiedzie dalej, już bardziej płasko wąską grzędą wśród drzew.

Skalna grań nad Ulanowicami Las pod Kruczą Kopą

Szlak zielony na Kruczą Kopę

Wąskie ramię nagle znika i stajemy przed stromym zboczem Kruczej Kopy, które pokonujemy mozolnym podejściem. Pod szczytem ścieżka się wypłaszcza, las rzednie, po lewej odsłaniają się widoki na Lubawkę i oddzieloną Przełęczą Ulanowicką północną część Gór Kruczych.

Lubawka z Kruczej Skały Święta Góra i Świstak spod Kruczej Skały

Widok spod Kruczej Kopy na północ

Ścieżka zawija w prawo i wyprowadza na skalisty wierzchołek Kruczej Kopy (681 m n.p.m.).

Szczyt Kruczej Skały Na Kruczej Skale

Szczyt Kruczej Kopy

Ok. 10 metrów poniżej wierzchołka, nad urwiskiem na południowym zboczu znajduje się punkt widokowy z panoramą doliny Raby, masywu Szerokiej, Rychorów, Lasockiego Grzbietu i Karkonoszy.

Masyw Szerokiej z Kruczej Skały Punkt widokowy na Kruczej Skały

Masyw Szerokiej z Kruczej Skały / Punkt widokowy na Kruczej Kopie

Wracamy na szczyt i idziemy łagodnie grzbietem za znakami zielonymi. Wychodzimy na szeroki trakt prowadzący górnym skrajem doliny Raby. Po prawej, z przecinek otwierają się widoki na Szeroką.

Rezerwat Kruczy Kamień Szlak z Kruczej Skały na Krzyżówkę BHP

Na Kruczej Skale / Widoki ze szlaku zielonego nad doliną Raby

Na siodle z rozwidleniem duktów z prawej dołączają znaki niebieskie. Wędrujemy teraz nimi po ok. 1 kilometrze, dochodząc do kolejnego siodełka z rozdrożem i węzłem szlaków, zwanego Krzyżówką BHP. Stoją tu drewniana wiata oraz obelisk z 2009 roku poświęcony św. Hubertowi.

Wiata na Krzyżówce BHP Obelisk św. Huberta

Na Krzyżówce BHP

Na krzyżówce wybieramy szlak czerwony, który łagodnie obniża się w suchą dolinkę, dość typową dla Gór Kamiennych. Rozwidla się ona powyżej skrzyżowania dróg leśnych. Szlak czerwony wybiera odnogę w prawo i podchodzi przez rzednący las, coraz bardziej stromo wznosząc się na graniczny grzbiet Gór Kruczych, który osiągamy na tzw. Przełęczy Wiązowej, którą przecina szlak zielony z Okrzeszyna na Szeroką i dalej na Przełęcz Lubawską.

Okolice Przeł. Wiązowej Kralovecky Szpiczak spod Przeł. Wiązowej

Podejście na Przeł. Wiązową / Kralovecky Szpiczak spod Przeł. Wiązowej

Przekraczamy granicę i cały czas prosto idziemy w dół wygodną, drogą po czeskiej stronie, którą niedawno, jak wynika z czeskich map poprowadzono szlak żółty. Po prawej pomiędzy drzewami widać niedaleki już Kralovecky Szpiczak. Obniżamy się w kolejną suchą dolinkę i na rozdrożu przy drewnianej szopie maszerujemy w prawo w dół szczątkami asfaltu.

Droga na Kralovecky Szpiczak Zejście w dolinę Dlouhej Wody

Zejście z Przeł. Wiązowej

Po kilkuset metrach dochodzimy do rozdroża z drewnianym budyneczkiem w miejscu, gdzie z Kraloveckego Szpiczaka opada boczne ramię. Należy przeciąć krzyżówkę i rozpocząć wspinaczkę wspomnianym ramieniem, drogą która na początku jest niepozorna, ale wkrótce rozszerza się, biegnąc między wysokopiennym lasem a młodnikiem. Podejście jest miejscami dość strome, co wynagradzają otwierające się w miarę zyskiwania wysokości widoki.

Podejście na Kralovecky Szpiczak Widok na grzbiet graniczny Gór Kruczych

Podejście na Kralovecky Szpiczak / Widok na grzbiet graniczny spod Kraloveckego Szpiczaka

Głównym akcentem w tych widokach jest grzbiet Szerokiej ze zdartym wyrobiskiem kamieniołomów. Na kolejnych krzyżówkach ze stokówkami w połowie zbocza należy trzymać się kierunku prosto pod górę.

Widok spod Szpiczaka na Szeroką Kamieniołom na Szerokiej

Szeroka z podejścia na Kralovecky Szpiczak

Coraz węższa dróżka wyprowadza na spore wylesienie na spłaszczeniu terenu i biegnie kawałek w prawo, trawersem szczytowej kopuły Szpiczaka, po to jednak by po chwili oddechu odbić w lewo, ponownie pod górę co ciemnego świerkowego lasu. Na szczęście to ostatnie znaczące podejście, gdyż w lesie osiągamy poprzeczną drogę dojazdową do przekaźnika telekomunikacyjnego na Kraloveckym Szpiczaku (881 m n.p.m.).

Łom pod Szeroką Kamieniołomy w Górach Kruczych

Zbliżenie na kamieniołom na Szerokiej z wiatrołomu pod Kraloveckym Szpiczakiem

Na wierzchołek Kraloveckego Szpiczaka trzeba iść jeszcze ok. 300 metrów w prawo wspomnianą drogą z niebieskimi znakami czeskimi – dojściem do vyhlidki. I vyhlidka na szczycie rzeczywiście jest efektowna, zawieszona nad Bramą Lubawską z Rychorami, Lasockim Grzbietem i Karkonoszami w tle. Byle tylko widoczność dopisała.

Na Kraloveckym Szpiczaku Panorama z Kraloveckego Szpiczaka

Szczyt Kraloveckego Szpiczaka / Panorama z Kraloveckego Szpiczaka

Ze Szpiczaka schodzimy wspomnianą już kamienistą drogą ze znakami niebieskimi, która głównie lasem, z widokowymi przecinkami na Góry Krucze i Rychory obniża się do rozdroża na zboczu Szpiczaka.

Kozlik spod Kraloveckego Szpiczaka Ryhory spod Kraloveckego Szpiczaka

Widoki z zejścia z Kraloveckego Szpiczaka

Na rozdrożu napotykamy “regularny” szlak niebieski, którym kontynuujemy zejście w prawo, drogą okrążającą niemal cały masyw Kraloveckego Szpiczaka. Ponownie, przecinki przynoszą widoki na Rychory i Lasocki Grzbiet…

Uboci Szpiczaku Widok na dolinę Licznej

Rozdroże pod Szpiczakem / Widok spod Szpiczaka na Rychory

… a po przejściu na północne zbocza – ponownie na grzbiet Szerokiej.

Szeroka spod Szpiczaka Widoki z zejścia ze Szpiczaka

Widoki na grzbiet Szerokiej ze szlaku niebieskiego pod Szpiczakiem

Na rozdrożu u wylotu suchej dolinki, gdzie szlak niebieski odbija w lewo idziemy prosto, dochodząc wkrótce do poprzecznego duktu, gdzie ponownie pojawia się szlak niebieski przy kamiennym krzyżu.

Zbocza Kraloveckego Szpiczaka Krzyż nad łomami

Pod Kraloveckym Szpiczakiem / Krzyż przy kamieniołomach

Przy krzyżu znajduje się tablica informacyjna o sygnalizacji ostrzeżeń w kamieniołomach pod Szeroką, do których wkrótce docieramy. W niedzielę nie pracują, w sobotę – przynajmniej po południu też nie.

Kamieniołomy w dolinie Dlouhej Vody Kralovecky Szpiczak z kamieniołomów

U stóp kamieniołomów pod Szeroką / Kralovecky Szpiczak od kamieniołomów

Wychodzimy na drogę dojazdową do kamieniołomów i idziemy nią w lewo do najbliższego skrzyżowania ze znakiem “ustąp pierwszeństwa”. Tu skręcamy w prawo pod górę i u wylotu położonego tu łomu w lewo, w wyraźną stokówkę wiodącą południowymi i zachodnimi podnóżami Szerokiej. Szybko oddalamy się od kamieniołomów, w tyle zostawiając Kralovecky Szpiczak

Łom pod Szeroką Kralovecky Szpiczak z trawersu Szerokiej

Jeszcze jeden obrazek z łomów / Kralovecky Szpiczak z drogi do granicy polsko-czeskiej

Dukt wiedzie łagodnym trawersem pod niezwykle stromymi zboczami masywu Szerokiej, po lewej w bliskiej odległości mamy skraj lasu, oferujący rozległą panoramę otoczenia Bramy Lubawskiej – od Lubawki i Świętej Góry przez Zadzierną…

Brama Lubawska Lubawka spod Szerokiej

Widoki ze skraju lasu pod Szeroką – Lubawka i Wzgórza Bramy Lubawskiej

… po Lasocki Grzbiet i Rychory.

Widoki spod Polskiej Góry Widoki na Lasocki Grzbiet

Widok spod Szerokiej na zachód

Docieramy do miejsca, gdzie droga prosto się kończy – w prawo odbija odnoga na stromy stok szerokiej, w lewo zaś na wspomniane łąki. Wybieramy drugą opcję i wychodzimy na łąki przy ambonce, po prawej oddalony o ok. 200 metrów widać brzeziniak na granicy. Na horyzoncie widać zaporę w Bukówce pod stromą kopą Zadziernej.

Ambona przy granicy Widok na otoczenie zbiornika Bukówka

Skraj lasu przy granicy polsko-czeskiej / Granica polsko-czeska na Przeł. Lubawskiej

Wędrujemy w prawo skrajem lasu i przekraczamy nieco podmokłą granicę, którą spływają potoczki ze zboczy masywu Szerokiej. Po drugiej stronie brzeziniaka wychodzimy na łąkę, którą musimy przekroczyć – miedzą ok. 100 metrów od granicy biegnie szlak zielony.

Podmokła granica Szlak na Polską Górę

Granica państwa nad Przeł. Lubawską / Pod Polską Górą

Idziemy nim w prawo ku granicy lasu i tam wybieramy nieznakowaną drogę w lewo  wiodącą skrajem łąk.

Okolice Przeł. Lubawskiej Pod Polską Górą

Na szlaku zielonym nad Przeł. Lubawską

Na wprost mamy ładny widok na przybliżającą się Lubawkę. Na narożu lasu, przy rozpadającej się ambonce skręcamy w prawo pod górę i nad brzegiem lasu napotykamy kolejną poprzeczną drogę. Należy nią iść w lewo – alternatywą jest marsz samym skrajem łąk.

Panorama Lubawki Widok na Lubawkę spod Polskiej G.

Widoki na Lubawkę z drogi w dolinę Raby
Wspomniana droga, choć miejscami dość zarośnięta zaprowadzi nas prosto w dolinę Raby popod urwisko Kruczego Kamienia.

Rezerwat Kruczy Kamień

Pod Kruczym Kamieniem

Na drodze w dolinie napotykamy szlak niebieski, którym dochodzimy pod sam Kruczy Kamień. Wycięte ostatnio drzewa ułatwiają podziwianie potężnych skał. Wracamy na drogę i idziemy nią w stronę Lubawki, oddalając się od porfirowych skał.

Krucza Skala near Lubawka Krucza Skała

Na drodze w dolinie Raby

Droga prowadzi łukiem z widokami na Karkonosze i Wzgórza Bramy Lubawskiej na wprost, oraz Góry Krucze – za nami. Kierujemy się na budynki zakładu Lubatex, gdzie zaczynaliśmy trasę i gdzie po kilku minutach docieramy.

Pod Kruczą Skałą Droga w dolinę Raby

Droga do Lubawki

MAPA TRASY

Najdete nás na mapy.cz
niekompletna trasa (bez końcowego odcinka)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *