Na Średniak i Śnieżnik

Międzygórze (600) – znaki czerwone – Czarna Droga – bez znaków – Średniak (1215) – bez znaków – Hala pod Śnieżnikiem (1218) – bez znaków – Śnieżnik (1425) – znaki zielone – Hala pod Śnieżnikiem – znaki czerwone – Międzygórze. Długość: 14,5 km. Suma podejść: 1000 metrów.

Z placyku parkingowego “Pod Skocznią” na końcu Międzygórza idziemy za znakami czerwonymi w górę doliny Wilczki. W jej rozwidleniu zostawiamy szlak i wybieramy Czarną Drogę w prawo. Prowadzi ona lekko pod górę, wzdłuż potoku do kolejnego rozwidlenia.

 Kapliczka przy odejściu szlaku czerwonego

Wilczka nad Międzygórzem / Kapliczka na odejściu szlaku czerwonego

Tu kierujemy się prosto, prawym orograficznie brzegiem potoku, tworzącego głęboką dolinę między Średniakiem a Małym Śnieżnikiem, której kraniec zamyka Śnieżnik, mijając podnóża okazałej skały zwanej Kozim Mnichem z powodu przebywających tu czasem kozic.

Potok pod Średniakiem / Skalny “mnich”

W dolinie pod Średniakiem

Droga staje się trawiasta i przechodzi pod malowniczymi gołoborzami na stromym skłonie Średniaka.
Gołoborza nad doliną Czarnej Gołoborza nad doliną Czarnej
Gołoborza nad doliną Czarnej

Mijamy wyhaczony pas nagiej ziemi na stoku Średniaka. Droga wznosi się coraz wyraźniej, trzymając się prawego orograficznie brzegu strumienia, z kolejnego wylesienia okazale prezentuje się Średniak. Wreszcie dolina się kończy rozwidleniem pod skalistym stokiem, opadającym z oddalonej o kilkaset metrów Hali pod Śnieżnikiem.

Gołoborza na Średniaku

Rumowiska skalne pod Średniakiem / Widok na Średniak

Na Halę można dojść zarówno w prawo (nieco dłużej), jak i w lewo, zakosami na stokach Średniaka. Wybieramy ten drugi wariant i wznosimy się przyjemną ścieżką przez świerkowy bór. Kozic brak, bo biegnący wyżej szlak czerwony jest dość tłoczny w ostatni weekend wakacji. Po lewej, z przecinki widać Goworek (1314 m n.p.m.) ponad spłaszczoną Wysoczką (1185 m n.p.m.)

Kozia Ścieżka pod Średniakiem Widoki z Koziej Ścieżki
Podejście stokami Średniaka / Goworek z podejścia na Średniak

Przecinamy szlak czerwony (jeśli ktoś chce skrócić dojście na Śnieżnik można nim oczywiście iść w prawo, pomojając Średniak) i obchodzimy wierzchołek Średniaka dość malowniczą dróżką prowadzącą wygodnie pod kolejnymi rumowiskami opadającymi ze szczytu.

Na trawersie Średniaka Na trawersie Średniaka

Na trawersie Średniaka – gołoborze

Dróżka się rozszerza i przewija na północne ramię Średniaka, gdzie otwiera się przecinka z widokiem na dolinę Wilczki, Igliczną, Smrekowiec i Czarną Górę oraz majaczącymi w dali na zachodzie Górami Bystrzyckimi i Orlickimi.

Polanka pod Średniakiem Polanka pod Średniakiem

Przecinka na stoku Średniaka – widoki na rejon Jaworka Górnego i Igliczną / Smerekowiec i Czarna Góra
Igliczna spod Średniaka Polanka pod Średniakiem
Maria Śnieżna i Czarna Góra spod Średniaka

Osiągamy wspomniane pn.ramię Średniaka i skręcamy w prawo, w grzbietową ścieżkę dość stromo podchodzącą między wysokimi świerkami. Już w niskopiennym lesie świerkowym teren się spłaszcza, a w tyle otwierają się widoki na Czarną Górę.

Na Średniaku Na Średniaku

Widoki z podejścia na Średniak

Po prawej pojawiają się gdzieniegdzie kępy kosówki, a panorama jest coraz szersza.

Na Średniaku Na Średniaku
Pod szczytem Średniaka

Ścieżka zwęża się i niemal ginie w trawach. Na szczęście linia przecinki wśród smreków jest wyraźna i wyprowadza wprost na polanę na czubku Średniaka. Panorama stąd jest malownicza i obejmuje przede wszystkim Śnieżnik i Mały Śnieżnik.

Na Średniaku Na Średniaku
Na szczycie Średniaka

Na wierzchołku i stromym południowym zboczu Średniaka rozsiane są urokliwe skałki, na których można ponoć czasem wypatrzyć kozice.

Na Średniaku  Na Średniaku
Skalne wytwory pod Średniakiem
Na Średniaku  Na Średniaku
Widoki ze skałek na Mały Śnieżnik i Goworek
Na Śnieżnik i Halę pod Śnieżnikiem ze Średniaka mamy przysłowiowy “rzut beretem”.
Na Średniaku Na Średniaku
Hala pod Śnieżnikiem i Śnieżnik ze Średniaka
Po odpoczynku schodzimy ze szczytu drogą  w stronę Śnieżnika. Dukt wkrótce opuszcza grzbiet, zakręca lekko w lewo i znika wśród świerków.
Na Średniaku Na Średniaku
Zejście ze Średniaka

Na rozdrożu w środku lasu należy wybrać drogę w prawo, która lekko wznosi się przez niewielką przecinkę z amboną na skraj Hali pod Śnieżnikiem. Z lewej dołączają znaki czerwone i żółte, którymi w prawo dochodzimy do szalowanego na nowo budynku schroniska na Śnieżniku.

Hala pod Śnieżnikiem Hala pod Śnieżnikiem
Wyjście na Halę pod Śnieżnikiem / Schronisko “Na Śnieżniku”

Przy schronisku Na Śnieżniku wybieramy szlak zielony i niebieski i idziemy nimi prosto przez środek hali, mając przed sobą niewysoką stąd czapę Małego Śnieżnika.

Hala pod Śnieżnikiem Hala pod Śnieżnikiem
Na Hali pod Śnieżnikiem
W miarę oddalania się od schroniska panorama w tyle się poszerza m.in. o Czarną Górę.
Hala pod Śnieżnikiem Hala pod Śnieżnikiem
Szlak zielony przez Halę pod Śnieżnikiem

Wchodzimy w las i w momencie, w którym oba szlaki zakręcają w prawo i zaczynają się obniżać. Tu należy wybierać znakowaną żółtymi kropkami ścieżkę w lewo, wśród jagodzin, która po ok. 150 metrach doprowadza do polsko-czeskiej granicy oraz czeskiego szlaku czerwonego, którym kierujemy się w lewo, pod górę.

Pod Jaskółczymi Skałami Pod Jaskółczymi Skałami

Na granicznym szlaku czerwonym

Gdy w polu widzenia pojawia się polski szlak zielony na Śnieżnik w prawo, na stronę czeską odchodzi wąska, nieznakowana dróżka na skalny grzebień. Mijamy go z lewej i lekko obniżamy się wśród jagodzin, wychodząc na polankę z okazałymi Jaskółczymi Skałami o wysokości do 15 metrów i rozległym rumowiskiem u podnóża. Na skałach znajduje się tablica poświęcona Horskiej Służbie.

Jaskółcze Skały Jaskółcze Skały

Jaskółcze Skały Jaskółcze Skały
Jaskółcze Skały

Skałki są łatwo dostępne, a każda z nich stanowi dobry punkt widokowy na Śnieżnik i pasmo Suszyny oraz grzbiet graniczny. Plusem jest to, że mimo niewielkiego oddalenia od szlaku nawet w tłoczne dni mało kto tu zagląda, “kupą waląc” na oddalony o niecały kilometr szczyt Śnieżnika.

Jaskółcze Skały Jaskółcze Skały

Widoki z Jaskółczych Skał – skłon Śnieżnika Kłodzkiego / Pasmo Suszyny

Jaskółcze Skały Jaskółcze Skały

Panorama z Jaskółczych Skał – dolina Morawy oraz pasmo Suszyny

Od skałek musimy się wrócić do granicy – ok. 50 metrów od powrotu, na niewielkim siodle w prawo odchodzi ścieżka oznaczona białymi pasami, jeżeli nią się skierujemy po ok. 100 metrach wyjdziemy w dolnej części kolejnego gołoborza, które wygląda stąd dość efektownie.

Rumowiska pod Śnieżnikiem Rumowiska pod Śnieżnikiem

Gołoborze nad Jaskółczymi Skałami

Górą gołoborza prowadzi szlak czerwony, na który powinniśmy wrócić. Jeśli nie chcemy wspinać się po kruchych chybotliwych skałach – tą samą ścieżką co tu trafiliśmy.

Rumowiska pod Śnieżnikiem Rumowiska pod Śnieżnikiem

Gołoborze nad Jaskółczymi Skałami

Z górnej krawędzi gołoborza widać rejon dawnego czeskiego schroniska na Śnieżniku oraz grzbiet Suszyny.

Rumowiska pod Śnieżnikiem Rumowiska pod Śnieżnikiem

Na szczycie gołoborza

Otoczenie doliny Morawy zamyka widniejący za Małym Śnieżnikiem stożek Trójmorskiego Wierchu na drugim planie. Od gołoborza w górę po ok. 15 minutach zajdziemy na sam Śnieżnik.

Rumowiska pod Śnieżnikiem Rumowiska pod Śnieżnikiem
Panorama z gołoborza na granicy

Końcowy odcinek podejścia na Śnieżnik

Ze Śnieżnika schodzimy szlakiem zielonym przez świerkowy bór górnego regla na Halę pod Śnieżnikiem.

Hala pod Śnieżnikiem

Wieża widokowa na Śnieżniku / Na skraju Hali pod Śnieżnikiem

Schronisko pod Śnieżnikiem

Najkrótszy powrót stąd do Międzygórza prowadzi szlakiem czerwonym stokami Średniaka. Inne warianty opisano w konkurencyjnych trasach na Śnieżnik.

Hala pod Śnieżnikiem Hala pod Śnieżnikiem
Przy schronisku Na Śnieżniku
Pierwszy odcinek szlaku to strome zejście do granicy lasu z widokami na Mały Śnieżnik.
Hala pod Śnieżnikiem Hala pod Śnieżnikiem
Zejście z Hali pod Śnieżnikiem
Potem czeka nas dość płaski trawers Średniaka wąską, skalistą ścieżką – nad Dzikimi Skałami, a potem pod Kozimi Skałami. Kozic wciąż nie widać.

Nad Dzikimi Skałami

Po drodze mijamy punkty widokowe na głęboką dolinę Czarnej, którą pokonaliśmy na wstępnym etapie naszej wycieczki oraz Mały Śnieżnik. Na niższym odcinku, można ściąć zakole szlaku czerwonego tradycyjnym skrótem.

Szlak czerwony pod Śnieżnikiem Szlak czerwony pod Śnieżnikiem
Szlak czerwony do Międzygórza

 Szlak czerwony pod Śnieżnikiem
Widok ze szlaku czerwonego na Mały Śnieżnik

Alternatywą może być zejście z Hali pod Śnieżnikiem szlakiem narciarskim trawersującym zbocza Małego Śnieżnika. Wije się on nad doliną Czarnej, od czasu do czasu wychodząc na przecinki z widokami na Średniak, Czarną Górę i Śnieżnik z Halą.

Śnieżnik z trawersu Małego Śnieżnika / Czarna Góra, Smerekowiec i Średniak

Śnieżnik i Hala pod Śnieżnikiem / Czarna Góra

Wygodny dukt okrąża cypel Małego Śnieżnika i rozpoczyna łagodne zejście do Międzygórza. Z rozległego wylesienia mamy widok na Rów Górnej Nysy, Góry Bystrzyckie i Orlickie. W dolinie potoku droga zakręca w prawo i dalej się obniża.

Igliczna i Góry Bystrzyckie z zejścia do Międzygórza / Droga zejściowa, w tle Czarna Góra i Smerekowiec

Przecinka pod Czarną Kopą – widok na Smerekowiec, Żmijowiec i Średniak / Widok na Mały Śnieżnik

W miejscu, gdzie główny dukt skręca ostro w lewo, idziemy prosto, obniżając się trawiastą dróżką na przecinkę pod Czarną Kopą (890) z widokiem na Średniak, Mały Śnieżnik i Śnieżnik. Znajdują się tu niewielkie skałki.

Średniak z Czarnej Kopy / Skałki na Czarnej Kopie, w tle Śnieżnik

Dukt biegnie następnie grzbietem Czarnej Kopy nieznacznie się obniżając. Za rowerowym single-trackiem wychodzimy na poprzeczną szeroką stokówkę. Przecinamy nią i w prawo rozpoczynamy krótkie zejście do położonej poniżej drogi wzdłuż lewego brzegu Wilczki. Nią po około 500 metrach w lewo dochodzimy do parkingu, gdzie rozpoczynaliśmy wycieczkę.

Skałki na Czarnej Kopie

MAPA TRASY

MAPA TRASY (WARIANT 2)

List   

Information
Click following button or element on the map to see information about it.
Lf Hiker | E.Pointal contributor


Na Śnieżnik przez Średniak   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *