Na Spękane Skały i Czupel z Miszkowic

Miszkowice (550) – bez znaków – Spękane Skały (620) – bez znaków i znaki niebieskie – Jarkowice (580) – znaki żółte – Dolina Srebrnego Potoku (620) – znaki czerwone – Pod Kopiną (910) – znaki zielone – Pod Czuplem (860) – znaki żółte – Nad Niedamirowem (750) – szlak narciarski – Opawa (600) – bez znaków – Miszkowce. Długość: 16,5 km. Suma podejść:  500 metrów.

Samochód zostawiamy w Miszkowicach przy kościele Wszystkich Świętych, będącym świadectwem przeszłości wsi powstałej już w XIII wieku. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z XIV wieku, jednak obecna budowla to połączenie XVI-wiecznej wieży z XVIII-wiecznym barokowym korpusem.

Miszkowice – kościół / Widok na Miszkowice i Stróżę

Od kościoła idziemy ulicą wzdłuż Złotnej, jej lewym orograficznie brzegiem. W momencie gdy szosa zawija w lewo opuszczamy ją i wznosimy się krótko wraz ze szlakiem rowerowym do granicy przylasków. Tu skręcamy wzdłuż płotu w lewo, za znakami ścieżki skałkowiczów, dochodząc do podnóża Spękanych Skał.

Pod Spękanymi Skałami

Jarkowice, Pańska Góra i Lasocki Grzbiet z podnóża Spękanych Skał / Spękane Skały

Dróżka przewija się podnóżem okazałego zlepieńcowego muru, gdzieniegdzie z przecinek otwierają się widoki na Lasocki Grzbiet i Rychory.

Pod Spękanymi Skałami

Wreszcie dochodzimy do ostatniej z ciągu Małej, gdzie należy wydeptanymi ścieżkami w prawo, wspiąć się krótko na grzbiet.

Ścieżka u stóp Spękanych Skał / Widok na dolinę Złotnej i rejon Przeł Okraj

Widok na Jarkowice / Mała

Idziemy nim kawałek cofając się w stronę Miszkowic, dochodząc do ambony skalnej, na której urządzono dawno temu punkt widokowy (resztki barierek). Obserwujemy stąd dolinę Złotnej, Srebrnego Potoku i Białej Wody oraz wały Rychorów i Lasockiego Grzbietu we wschodnich Karkonoszach.

Punkt widokowy na Spękanych Skałach

Wracamy na siodełko między punktem widokowym a Małą i kierujemy się ścieżką w prawo, która krótko schodzi na skraj łąk pod Stróżą. Idziemy skrajem w lewo i drogą przez pastwisko z widokami na Lasocki Grzbiet obniżamy się w widoczną dolinkę. Przekraczamy strumień i wychodzimy na szlak niebieski Paczyn – Jarkowice.

Zejście ze Spękanych Skał – w tle Lasocki Grzbiet

Idziemy za znakami niebieskimi w lewo, skrajem rozległych łąk z panoramą Łysociny. Wkrótce też odsłania się nam Czoło w Kowarskim Grzbiecie.

Kluka, Borowa i Łysocina z zejścia do Jarkowic / Dzwonkówka i Czoło z zejścia do Jarkowic

Po lewej oglądamy raz jeszcze Spękane Skały i wchodzimy do Jarkowic tuż przy przydrożnym krzyżu. Odnajdujemy szlak żółty, którym czeka nas teraz ok. 1,5 km tuptania asfaltem w dolinie Białej Wody do ośrodka Srebrny Potok. Po drodze dołączają znaki czerwone, którymi teraz będziemy się kierować.

Spękane Skały od szlaku niebieskiego / Jarkowice

Za ośrodkiem, przy ruinach wapiennika asfalt się kończy i zaczyna droga leśna, która doprowadza nas wciąż za znakami czerwonymi do rozwidlenia dolin Białej Wody i Srebrnego Potoku, z zarastającymi łąkami, nad którymi prześwituje Lasocki Grzbiet.

Ruiny wapiennika w dolinie Białej Wody / Rozwidlenie dolin Białej Wody i Srebrnego Potoku

Napotykamy tu szlak niebieski – oba szlaki prowadzą kawałek prosto, po czym czerwony odbija w prawo, w leśny dukt rozpoczynając dość mozolne podejście.

Rozwidlenie dolin, w tle Lasocki Grzbiet / Podejście szlakiem czerwonym

Na wypłaszczeniu zbocza szlak czerwony odbija w prawo od narzucającego się traktu (uwaga na znaki, które ograniczył wyręb) i kieruje ku granicy rozległego wylesienia na zboczu masywu Kopiny. Wznosimy się przez jego środek – w tyle otwierają się widoki na Góry Wałbrzyskie i Krucze nad pasemkiem Pańskiej Góry.

Widok na G. Wałbrzyskie, otoczenie doliny Białej Wody oraz G. Krucze / Widok na Borową i Bielec

Wylesienie pod Kopiną.

Przecinka kończy się w gęstym, niskopiennym świerkowym lesie, którym wznosimy się mozolnie aż do szerokiej stokówki trawersującej graniczny grzbiet. Szlak prowadzi nią kawałek prosto, po czym zakręca w lewo i już płasko dość niespodzianie wyprowadza na granicę polsko-czeską, gdzie napotykamy szlak zielony z Przeł. Okraj.

Szlak czerwony nad przecinką / Skraj łąk nad Alberzycami

Znajdujemy tuż obok rozwidlenia drogi i szlaku czeskiego do Górnych Alberzyc. Skraj rozległych łąk nad wsią z widokami na Rychory i Svetlą oraz stanowiskiem krokusów otwiera się prosto za ok. 150 metrów.

Widok znad Alberzyc na Rychory / Svetlą

Tym razem postanowiliśmy pójść granicznym szlakiem zielonym, który przez pierwszy ponad kilometr dość łagodnego tuptania nie oferuje zbyt wiele poza zarastającym wylesieniem, z którego oglądamy w oddali masyw Czernej hory.

Na szlaku zielonym / Przecinka z widokiem na masyw Czernej hory

Mijamy spiętrzenie grzbietu i krótko schodzimy na siodło pod Kopiną (910), z którego ponownie krótko podchodzimy na płaski wierzchołek. Tu robi się ciekawiej, bo na prawo otwiera się widok na Śnieżkę, a na lewo ze skraju grzbietu – rozległa panorama Gór Kamiennych, Jastrzębich i Sowich oraz rejonu Bramy Lubawskiej.

Panorama z Kopiny: Góry Krucze, Brama Lubawska i Góry Jastrzębie

Panorama z Kopiny – zbocza Rychorów / Śnieżka

Stąd mamy wybór – szlak prowadzi wśród drzew w dół granicą, lecz na lewo, równolegle biegnie skrajem widokowego wylesienia równoległa droga. W tym drugim wariancie w miarę zejścia otwiera się nam widok na Zadzierną, zbiornik w Bukówce i Góry Wałbrzyskie.

Na Kopinie – Śnieżka / zbliżenie na Śnieżkę

Zejście z Kopiny: Zadzierna, Chełmiec, Chełmiec i Pasmo Lesistej / Brama Lubawska

W momencie gdy po prawej zauważymy otwierającą się łąkę wracamy na szlak, który osiąga rozległe siodło między Kopiną a Czuplem, na którym napotykamy szlaki z Niedamirowa oraz z Alberzyc prowadzące dalej w Rychory. Po lewej  znów oglądamy Góry Wałbrzyskie i Kamienne.

Siodło pod Czuplem, w tle Rychory / Góry Krucze z siodła pod Czuplem

Zadzierna, Bukówka i Chełmiec z rejonu siodła pod Czuplem / Droga przez siodło pod Czuplem

Warto podejść kawałek na stok Czupla czeskim szlakiem czerwonym aby obejrzeć znów ładną panoramę Śnieżki i Lasockiego Grzbietu.

Śnieżka z rejonu siodła pod Czuplem / Karkonosze z rejonu siodła pod Czuplem

Śnieżka z rejonu siodła pod Czuplem

Po obejrzeniu panoramy schodzimy z powrotem do wiaty przy polskiej granicy, skąd będzie nas prowadził szlak czerwony i żółty.

Siodło pod Czuplem – Długi Grzbiet, Śnieżka, Czarny Grzbiet i Czarna Kopa / Panorama poszerzona o Łysocinę i Kopinę

Widok z granicy polsko-czeskiej na dolinę Bobru z Zadzierną, Trójgarbem i Chełmcem / Zbliżenie na Zadzierną, Chełmiec i Bukówkę

Na pierwszym odcinku zejścia w stronę Opawy będą nam towarzyszyć przede wszystkim widoki na Góry Krucze i Jastrzębie.

Zejście do Niedamirowa

Góry Krucze i Brama Lubawska z zejścia do Niedamirowa

Na krzyżówce, na spłaszczeniu grzbietowym szlaki żółty i czerwony się rozchodzą w obie strony a my… idziemy prosto (biegnie tędy trasa narciarska niestety słabo oznakowana). Grzbietem z widokami dochodzimy do poprzecznej drogi – tu skręcamy w lewo i obchodzimy dolinkę potoczku po to by przed widoczną z prawej lesistą kopą zakręcić w prawo i rozpocząć zejście.

Na szlaku narciarskim – widoki na Góry Krucze i grzbiet Rychorów

W lesie przekraczamy potok i na kolejnym rozwidleniu skręcamy w lewo, cały czas się obniżając aż na skraj łąk na rozległym grzbiecie z widoczną przed nami kulminacją Kopczyka (664). Ponownie otwiera się nam stąd panorama Gór Kruczych.

Góry Krucze z łąk między Opawą a Niedamirowem

Na łąkach trzymamy się cały czas drogi prosto, nawet gdy po lewej zaczną nam się pojawiać zabudowania Opawy z górującą nad nimi Pańską Górą.

Kopczyk i Kralowecki Szpiczak w Górach Kruczych / Pańska Góra – z zejścia do Opawy

Dochodzimy wreszcie do poprzecznej drogi gruntowej z Niedamirowa do Opawy i idziemy nią w lewo, po prawej zostawiając opawski kościół i krótko obniżając się do głównej ulicy w Opawie.

Wiosna na łąkach / Kościół w Opawie

W Opawie możemy wydłużyć naszą wędrówkę o ok. 2 km – podchodząc do kapliczki na Pańskiej Górze (opis tutaj). Jeśli akurat nie chcemy kierujemy się w prawo ulicą kilkaset metrów do budynku OSP, gdzie skręcamy w lewo, w gruntową drogę, która prowadzi łukiem w prawo, nad opłotkami Opawy z widokami na Góry Krucze.

Przydrożny krzyż w Opawie / Nad Opawą – widok na Góry Krucze

Nad Opawą – w tle Szczepanowski Grzbiet i Góry Krucze / Przydrożny krzyż, w tle Pańska Góra

Szeroki trakt mija przydrożne krzyże i zawija w lewo, stokami Pańskiej Góry, oddalając się od zabudowań wsi.

Krzyż pod Pańską Górą / Opawskie gile

Po prawej pojawia się kopa Zagórza (623) – w tym momencie należy odbić od głównego traktu, który wiedzie do Jarkowic w prawo, w polną drogę trawersującą wzniesienie od zachodu.

Widoki z łąk pod Zagórzem – Kralowecki Szpiczak / Pańska Góra i otoczenie doliny Białej Wody

Widoki z łąk pod Zagórzem – grzbiet Rychorów / Lasocki Grzbiet

Mijamy kopę Zagórza, za którą droga wykonuje łuk w lewo i łagodnie schodzi w dolinę strumienia między Zagórzem a charakterystyczną Przednią (608). Cały czas towarzyszą nam widoki – na Lasocki Grzbiet oraz wzniesienia nad Miszkowicami (ze Spękanymi Skałami) z jednej strony oraz Zadzierną i rejonem Świętej Góry nad Lubawką, zza której wyłania się Pasmo Lesistej w Górach Kamiennych oraz Górami Kruczymi – z drugiej.

Masyw Koszuty, Spękane Skały i Stróża / Przednia, w tle Zadzierna

Pasmo Lesistej i Święta Góra nad Lubawką / Góry Krucze

Do pokonania mamy jeszcze jedno krótkie podejście – na grzbiet pod Przednią. Z grzbietu tego po raz ostatni oglądamy Rychory i Grzbiet Lasocki zanim krótko nie zejdziemy do Miszkowic, które osiągamy ok. 200 metrów na wschód od parkingu przy kościele, gdzie rozpoczynaliśmy wycieczkę.

Przedwiośnie nad Miszkowicami

Ostatnie spojrzenie na Rychory (z przodu Zagórze) i Lasocki Grzbiet

 

 

MAPA TRASY (BEZ SPĘKANYCH SKAŁ)

 

 

 

List   

Information
Click following button or element on the map to see information about it.
Lf Hiker | E.Pointal contributor
Z Miszkowic przez Spękane Skały na Czupel   

Profile

50 100 150 200 5 10 15 Distance (km) Elevation (m)
No data elevation
Name: No data
Distance: No data
Minimum elevation: No data
Maximum elevation: No data
Elevation gain: No data
Elevation loss: No data
Duration: No data

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *