Szvycarna (Szwajcarka)

Najstarsze schronisko w Wysokim Jesioniku położone (ok. 1310 m n.p.m.) przy szlaku czerwonym z Czervenohorskego sedla na Pradziad, tuż pod wierzchołkiem Malego Deda….

Posted On

Czervenohorske sedlo (1013 m n.p.m.)

Szeroka przełęcz Czerwonogórskie Siodło w Wysokim Jesioniku oddziela pasmo Keprnika od pasma Pradziada, przez które przebiega szosa Jesenik – Szumperk. Na przełęczy znajduje…

Posted On

Červena hora (1337 m n.p.m.)

Szczyt w południowej części pasma Keprnika w Wysokim Jesioniku o spłaszczonym, odsłoniętym wierzchołku porośniętym trawami i kosówką. Wśród kęp kosodrzewiny pojawiają się niewielkie…

Posted On

Dolina Białej Opawy

Głęboka dolina o stromych ścianach, wcięta między zbocza Pradziada oraz Vysokej Holi przyjmuje na środkowym odcinku formę wąwozu o długości ok. 2,5 km…

Posted On

Karlova Studanka

Wieś i uzdrowisko, położone w malowniczej dolinie Białej Opawy u stóp Pradziada, powstałe w miejscu dawnej osady górnictwa żelaza Hubertov. Miejscowe źródła lecznicze…

Posted On

Szerak (1351 m n.p.m.)

Szczyt w masywie Keprnika w Wysokim Jesioniku o stromych północnych i zachodnich zboczach oraz spłaszczonym, porośniętym świerkowym lasem i borówczyskami wierzchołku, wieńczący od…

Posted On

Vozka (1377 m n.p.m.)

Szczyt w bocznym ramieniu pasma Keprnika w Hrubym Jeseniku, o spłaszczonej wierzchowinie. Grzbiet pomiędzy Keprnikiem a Vozką zajmują torfowiska.  Na wierzchołku Vozki znajdują…

Posted On

Keprnik (1423 m n.p.m.)

Czwarte co do wysokości wzniesienie Hrubego Jesenika, najwyższe w jego północnej części. Na szczytowych skałach  powstałych wskutek silnego mrozowego wietrzenia, znajduje się naturalna…

Posted On

Vysoka hole (1464 m n.p.m.)

Druga co do wysokości kulminacja w Wysokim Jesioniku o rozległej, spłaszczonej wierzchowinie, porośniętej wysokogórskimi murawami. Południowo-wschodnie zbocza podcina kocioł polodowcowy Velka kotlina z…

Posted On

Pradziad (1492 m n.p.m.)

Praděd. Najwyższe wzniesienie Hrubego Jesenika oraz całych Sudetów Wschodnich, położone na granicy Moraw oraz czeskiego Śląska, doskonale widoczne nawet z kilkudziesięciu kilometrów (np….

Posted On