Wielka Deszczowa

Zieleniec – znaki czerwone – Graniczna Łąka – bez znaków – Trczkovska Łąka – znaki żółte – parking na Doupnatej – bez znaków i czerwone – Velka Destna (1114 m n.p.m.) – znaki czerwone – Masarykova chata – znaki niebieskie – Zieleniec. 14 km. 450 metrów sumy podejść.

Od razu wskażę, że zdjęć z całości trasy nie mam, a to z powodu czerwcowych deszczy, które w połączeniu z intensywną pracą czeskich pracowników leśnych wymusiły skrót trasy przez Doupnatą (928 m n.p.m.). Opiszę natomiast trasę “po Bożemu” to jest tak, jak przebiegać powinna. Samochód zostawiamy na dużym parkingu na południowym krańcu Zieleńca (tuż przy skraju lasu nad Bystrzycą Dusznicką) i tuptamy 1,5 km Autostradą Sudecką za znakami czerwonymi w stronę Lasówki. Za skrzyżowaniem z drogą do Dusznik- Zdroju, gdy nad szosą pojawi się linia energetyczna, a jezdnia ostro skręci w lewo należy iść prosto, przekraczając mostek na Czarnym Potoku – jednym ze źródliskowych cieków Orlicy. Za mostkiem pojawia się tablica informacyjna obszaru chronionego krajobrazu Orlicke hory, a następnie tablica rezerwatu “Hranicni louka”, na którego skraju się znajdujemy. Idziemy prosto, leśnym duktem, który nieznacznie się obniża, przecinając dolinkę kolejnego potoku.

Podejście na Doupnatą Góry Bystrzyckie z Doupnatej

Widoki ze zboczy Doupnatej nad rezerwatem Trczkov

To teren rezerwatu Trczkov obejmującego fragment starego drzewostanu sudeckiego z okazami ponad 100-letnich buków, jodeł i świerków. Droga przecina rezerwat i wychodzi na skraj rozległego pasa łąk w dolinie Dzikiej Orlicy. Po lewej znajduje się kolejny rezerwat przyrody – Trczkovska Łąka, do którego prowadzi ścieżka przyrodnicza Bedrichovka. Przedmiotem ochrony jest tu zachowany zespół roślinności łąkowej z cennymi okazami kwiatów i bylin, miejsce występowania licznych gatunków ptaków. Na granicy rezerwatu napotykamy szlak żółty z Bedrichovki i idziemy nim w prawo, pod górę skrajem rezerwatu Trczkov, lewym brzegiem potoku. Teren wznosi się dość stromo, aż wreszcie osiągamy szosę z Orlickego Zahori do Destnego.

Podejście na Destną Masyw Śnieżnika z Gór Orlickich

Masyw Śnieżnika z podejścia na Wlk. Destną

Szlak żółty wiedzie wspomnianą szosą w prawo, lekko się wznosząc. Idziemy nim kilkaset metrów by na łuku drogi w lewo, przy leśnym parkingu odbić w lewo, pod górę kamienistą drogą. Trakt ów wkrótce zawija w lewo i prowadzi łagodnie trawersem wschodnich zboczy Velkej Destnej. W miarę podejścia z przecinek po lewej otwierają się widoki.

Na trawersie Velkej Destnej Widoki z trawersu Wlk. Destnej

Na trawersie Wielkiej Destnej

Oglądamy zatem malowniczo rozsiane w dole zabudowania Lasówki, długi grzbiet Łomnickiej Równi, wreszcie wyniosły wał Gór Bialskich i Masywu Śnieżnika na horyzoncie. Kierujemy się cały czas prosto, ignorując odchodzące w prawo stokówki.

Łomnicka Równia spod Destnej Góry Bystrzyckie i Masyw Śnieżnika spod Destnej

Widok spod Velkej Destnej na Góry Bystrzyckie i Masyw Śnieżnika

Wkrótce dochodzimy do poprzecznej asfaltowej nitki. To Jiraszkova ścieżka główny szlak Orlickych hor, znakowany kolorem czerwonym. Wędrujemy nim w prawo, długą rampą, wznoszącą się wprost na Velką Destną.

Droga na Wielką Destną Jiraszkowa cesta na Wlk. Destnej

Jiraszkova cesta pod Velką Destną

Przy drewnianym budynku bufetu osiągamy spłaszczoną wierzchowinę Destnej i na rozdrożu kierujemy się prosto za znakami zielonymi. Przez kępy wyniosłej kosówki skrzyżowanej z sosną błotną, wyrosłą na grzbietowych torfowiskach, dochodzimy na bliski wierzchołek Wielkiej Destnej.

Destna - rozdroże Kosówka na Velkej Destnej

Rozdroże na Wlk. Destnej / Szczyt Vlk. Destnej

Zaraz za szczytem otwiera się przecinka z ładnym widokiem na Czechy oraz grzbiet Gór Orlickich z Vresznikiem i Orelem. Szlak zielony prowadzi prosto w dół, my jednak zakręcamy w lewo, w wygodną drogę okrążającą wierzchołek Destnej.

Na szczycie Wlk. Destnej Orel z Wlk. Destnej

Widoki ze szczytu Wlk. Destnej

Droga przewija się przez południowe zbocze Velkej Destnej – nad połaciami kosówki ładnie widać Masyw Śnieżnika.

Na szczytowej kopule Wlk. Destnej Masyw Śnieżnika z Wlk. Destnej

Panorama z Wlk. Destnej Na Wlk. Destnej, w tle Masyw Śnieżnika

Widoki z Velkej Destnej na pd. wsch.

Kolejny łuk drogi doprowadza nas z powrotem do rozdroża przy bufecie. Teraz kierujemy się prosto, szlakiem czerwony, obok samotnego krzyża w miejscu śmierci czeskiego turysty.

Widoki z Jiraszkowej czesty Szlak czerwony na Wlk. Destnej

Rejon Przeł.Spalonej z Wlk. Destnej / Szlak czerwony na Destnej

Panorama, choć ograniczona młodymi świerkami, poszerza się o Góry Bardzkie i Sowie na północy, poprzedzone płaskimi szczytami Gór Stołowych. Na pierwszym planie widać spłaszczony, zalesiony wierzchołek Malej Destnej (1090 m n.p.m.)

Droga ku Małej Destnej Na grzbiecie Destnej

Droga w stronę Malej Destnej / Góry Sowie i Bystrzyckie spod Wlk. Destnej

Panorama z trawersu Destnej Okolice Lasówki spod Wlk. Destnej

Góry Sowie, Bardzkie i Złote spod Wlk. Destnej

Droga omija wierzchołek Malej Destnej, okrąża go i rozpoczyna zejście zakosami do szosy z Destnego w Orlickych horach do Orlickego Zahori. Przed nami, nad szpalerem świerków widać budynek schroniska Masarykowa chata.

Szczeliniec Wielki spod Wlk. Destnej Nad szosą Destne - Orlicke Zahori

Szczeliniec Wielki i Góry Kamienne spod Malej Destnej / Szlak czerwony pod Malą Destną

Szlak czerwony przecina szosę na płytkiej przełęczy przy parkingu i rozpoczyna podejście na Serlich, pod którym widnieje schronisko Masarykowa chata. W tyle widać Malą Destną i ukrywającą się za nią Destną Wielką.

Wierzchowina Gór Orlickich Podejście do Masarykowej chaty

Masarykova chata

Masarykowa chata Mala Destna z Masarykowej chaty

Mala i Velka Destna spod Masarykowej chaty

Przy schronisku  osiągamy granicę polsko-czeską (ładne widoki) oraz szlak niebieski, który mniej więcej dwa lata temu z uwagi na budowę tras zjazdowych przeznakowano.

Graniczny szlak Góry Bystrzyckie spod Masarykowej chaty

Grzbiet Gór Orlickich przy Masarykovej chacie

Na grzbiecie Gór Orlickich Przy szlaku niebieskim z Masarykowej chaty

Wyjście na szlak niebieski przy Masarykowej chacie

Prowadzi on teraz z powrotem ku czeskiej szosie pod Masarykową chatą, po czym zakręca w lewo, w ciemny las obniżając się do poprzecznej drogi leśnej i stromo obniża się zjazdową trasą do rozdroża na stoku Serlicha. Następnie kieruje się nią w prawo i już łagodnie schodzi zakosami do Autostrady Sudeckiej przy parkingu na skraju Zieleńca, gdzie zaczynaliśmy wycieczkę.

Ścieżka z Masarykowej chaty Zejście do Zieleńca

Widoki z zejścia do Zieleńca

Ponieważ opisywana wycieczka jest niezbyt długa, warto poszerzyć ją o odwiedzenie Torfowisk pod Zieleńcem, zwłaszcza że większa część szosy w dolinie Bystrzycy Dusznickiej została wyremontowana i poszerzona. Samochód zostawiamy na parkingu przy szlaku zielonym i idziemy nim pod górę do pierwszej stacji ścieżki przyrodniczej. Ścieżką obchodzimy torfowisko i wracamy tą samą drogą do parkingu (ca. ok. 3 km) – zdjęcia poniżej.

Ścieżka do Torfowiska pod Zieleńcem Kosówka na Torfowisku pod Zieleńcem
Ścieżka na Torfowisko pod Zieleńcem / Przystanek nr 1 ścieżki przyrodniczej – Kosodrzewina
Kładka przez torfowiska Wieża na bagnie

Kładka i wieża widokowa na Topielisku

Widok z wieży na zarastające torfowisko Płaska wierzchowina Gór Bystrzyckich

Obszar Topieliska z wieży widokowej

Sosna błotna w rezerwacie W rezerwacie Torfowisko pod Zieleńcem
Sosna błotna / Na skraju Czarnego Bagna
Na grobli między torfowiskami Wełnianka na torfowisku pod Zieleńcem

Wełnianka pochwowata na Czarnym Bagnie

MAPA TRASY
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *