Wielka Deszczowa

Zieleniec – znaki czerwone – Graniczna Łąka – bez znaków – Trczkovska Łąka – znaki żółte – parking na Doupnatej – bez znaków i czerwone – Velka Destna (1114 m n.p.m.) – znaki czerwone – Masarykova chata – znaki niebieskie – Zieleniec. 14 km. 450 metrów sumy podejść.

Od razu wskażę, że zdjęć z całości trasy nie mam, a to z powodu czerwcowych deszczy, które w połączeniu z intensywną pracą czeskich pracowników leśnych wymusiły skrót trasy przez Doupnatą (928 m n.p.m.). Opiszę natomiast trasę “po Bożemu” to jest tak, jak przebiegać powinna. Samochód zostawiamy na dużym parkingu na południowym krańcu Zieleńca (tuż przy skraju lasu nad Bystrzycą Dusznicką) i tuptamy 1,5 km Autostradą Sudecką za znakami czerwonymi w stronę Lasówki. Za skrzyżowaniem z drogą do Dusznik- Zdroju, gdy nad szosą pojawi się linia energetyczna, a jezdnia ostro skręci w lewo należy iść prosto, przekraczając mostek na Czarnym Potoku – jednym ze źródliskowych cieków Orlicy. Za mostkiem pojawia się tablica informacyjna obszaru chronionego krajobrazu Orlicke hory, a następnie tablica rezerwatu “Hranicni louka”, na którego skraju się znajdujemy. Idziemy prosto, leśnym duktem, który nieznacznie się obniża, przecinając dolinkę kolejnego potoku.

Podejście na Doupnatą Góry Bystrzyckie z Doupnatej

Widoki ze zboczy Doupnatej nad rezerwatem Trczkov

To teren rezerwatu Trczkov obejmującego fragment starego drzewostanu sudeckiego z okazami ponad 100-letnich buków, jodeł i świerków. Droga przecina rezerwat i wychodzi na skraj rozległego pasa łąk w dolinie Dzikiej Orlicy. Po lewej znajduje się kolejny rezerwat przyrody – Trczkovska Łąka, do którego prowadzi ścieżka przyrodnicza Bedrichovka. Przedmiotem ochrony jest tu zachowany zespół roślinności łąkowej z cennymi okazami kwiatów i bylin, miejsce występowania licznych gatunków ptaków. Na granicy rezerwatu napotykamy szlak żółty z Bedrichovki i idziemy nim w prawo, pod górę skrajem rezerwatu Trczkov, lewym brzegiem potoku. Teren wznosi się dość stromo, aż wreszcie osiągamy szosę z Orlickego Zahori do Destnego.

Podejście na Destną Masyw Śnieżnika z Gór Orlickich

Masyw Śnieżnika z podejścia na Wlk. Destną

Szlak żółty wiedzie wspomnianą szosą w prawo, lekko się wznosząc. Idziemy nim kilkaset metrów by na łuku drogi w lewo, przy leśnym parkingu odbić w lewo, pod górę kamienistą drogą. Trakt ów wkrótce zawija w lewo i prowadzi łagodnie trawersem wschodnich zboczy Velkej Destnej. W miarę podejścia z przecinek po lewej otwierają się widoki.

Na trawersie Velkej Destnej Widoki z trawersu Wlk. Destnej

Na trawersie Wielkiej Destnej

Oglądamy zatem malowniczo rozsiane w dole zabudowania Lasówki, długi grzbiet Łomnickiej Równi, wreszcie wyniosły wał Gór Bialskich i Masywu Śnieżnika na horyzoncie. Kierujemy się cały czas prosto, ignorując odchodzące w prawo stokówki.

Łomnicka Równia spod Destnej Góry Bystrzyckie i Masyw Śnieżnika spod Destnej

Widok spod Velkej Destnej na Góry Bystrzyckie i Masyw Śnieżnika

Wkrótce dochodzimy do poprzecznej asfaltowej nitki. To Jiraszkova ścieżka główny szlak Orlickych hor, znakowany kolorem czerwonym. Wędrujemy nim w prawo, długą rampą, wznoszącą się wprost na Velką Destną.

Droga na Wielką Destną Jiraszkowa cesta na Wlk. Destnej

Jiraszkova cesta pod Velką Destną

Przy drewnianym budynku bufetu osiągamy spłaszczoną wierzchowinę Destnej i na rozdrożu kierujemy się prosto za znakami zielonymi. Przez kępy wyniosłej kosówki skrzyżowanej z sosną błotną, wyrosłą na grzbietowych torfowiskach, dochodzimy na bliski wierzchołek Wielkiej Destnej.

Destna - rozdroże Kosówka na Velkej Destnej

Rozdroże na Wlk. Destnej / Szczyt Vlk. Destnej

Zaraz za szczytem otwiera się przecinka z ładnym widokiem na Czechy oraz grzbiet Gór Orlickich z Vresznikiem i Orelem. Szlak zielony prowadzi prosto w dół, my jednak zakręcamy w lewo, w wygodną drogę okrążającą wierzchołek Destnej.

Na szczycie Wlk. Destnej Orel z Wlk. Destnej

Widoki ze szczytu Wlk. Destnej

Droga przewija się przez południowe zbocze Velkej Destnej – nad połaciami kosówki ładnie widać Masyw Śnieżnika.

Na szczytowej kopule Wlk. Destnej Masyw Śnieżnika z Wlk. Destnej

Panorama z Wlk. Destnej Na Wlk. Destnej, w tle Masyw Śnieżnika

Widoki z Velkej Destnej na pd. wsch.

Kolejny łuk drogi doprowadza nas z powrotem do rozdroża przy bufecie. Teraz kierujemy się prosto, szlakiem czerwony, obok samotnego krzyża w miejscu śmierci czeskiego turysty.

Widoki z Jiraszkowej czesty Szlak czerwony na Wlk. Destnej

Rejon Przeł.Spalonej z Wlk. Destnej / Szlak czerwony na Destnej

Panorama, choć ograniczona młodymi świerkami, poszerza się o Góry Bardzkie i Sowie na północy, poprzedzone płaskimi szczytami Gór Stołowych. Na pierwszym planie widać spłaszczony, zalesiony wierzchołek Malej Destnej (1090 m n.p.m.)

Droga ku Małej Destnej Na grzbiecie Destnej

Droga w stronę Malej Destnej / Góry Sowie i Bystrzyckie spod Wlk. Destnej

Panorama z trawersu Destnej Okolice Lasówki spod Wlk. Destnej

Góry Sowie, Bardzkie i Złote spod Wlk. Destnej

Droga omija wierzchołek Malej Destnej, okrąża go i rozpoczyna zejście zakosami do szosy z Destnego w Orlickych horach do Orlickego Zahori. Przed nami, nad szpalerem świerków widać budynek schroniska Masarykowa chata.

Szczeliniec Wielki spod Wlk. Destnej Nad szosą Destne - Orlicke Zahori

Szczeliniec Wielki i Góry Kamienne spod Malej Destnej / Szlak czerwony pod Malą Destną

Szlak czerwony przecina szosę na płytkiej przełęczy przy parkingu i rozpoczyna podejście na Serlich, pod którym widnieje schronisko Masarykowa chata. W tyle widać Malą Destną i ukrywającą się za nią Destną Wielką.

Wierzchowina Gór Orlickich Podejście do Masarykowej chaty

Masarykova chata

Masarykowa chata Mala Destna z Masarykowej chaty

Mala i Velka Destna spod Masarykowej chaty

Przy schronisku  osiągamy granicę polsko-czeską (ładne widoki) oraz szlak niebieski, który mniej więcej dwa lata temu z uwagi na budowę tras zjazdowych przeznakowano.

Graniczny szlak Góry Bystrzyckie spod Masarykowej chaty

Grzbiet Gór Orlickich przy Masarykovej chacie

Na grzbiecie Gór Orlickich Przy szlaku niebieskim z Masarykowej chaty

Wyjście na szlak niebieski przy Masarykowej chacie

Prowadzi on teraz z powrotem ku czeskiej szosie pod Masarykową chatą, po czym zakręca w lewo, w ciemny las obniżając się do poprzecznej drogi leśnej i stromo obniża się zjazdową trasą do rozdroża na stoku Serlicha. Następnie kieruje się nią w prawo i już łagodnie schodzi zakosami do Autostrady Sudeckiej przy parkingu na skraju Zieleńca, gdzie zaczynaliśmy wycieczkę.

Ścieżka z Masarykowej chaty Zejście do Zieleńca

Widoki z zejścia do Zieleńca

Ponieważ opisywana wycieczka jest niezbyt długa, warto poszerzyć ją o odwiedzenie Torfowisk pod Zieleńcem, zwłaszcza że większa część szosy w dolinie Bystrzycy Dusznickiej została wyremontowana i poszerzona. Samochód zostawiamy na parkingu przy szlaku zielonym i idziemy nim pod górę do pierwszej stacji ścieżki przyrodniczej. Ścieżką obchodzimy torfowisko i wracamy tą samą drogą do parkingu (ca. ok. 3 km) – zdjęcia poniżej.

Ścieżka do Torfowiska pod Zieleńcem Kosówka na Torfowisku pod Zieleńcem
Ścieżka na Torfowisko pod Zieleńcem / Przystanek nr 1 ścieżki przyrodniczej – Kosodrzewina
Kładka przez torfowiska Wieża na bagnie

Kładka i wieża widokowa na Topielisku

Widok z wieży na zarastające torfowisko Płaska wierzchowina Gór Bystrzyckich

Obszar Topieliska z wieży widokowej

Sosna błotna w rezerwacie W rezerwacie Torfowisko pod Zieleńcem
Sosna błotna / Na skraju Czarnego Bagna
Na grobli między torfowiskami Wełnianka na torfowisku pod Zieleńcem

Wełnianka pochwowata na Czarnym Bagnie

MAPA TRASY
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *