Jaszkowa Górna

Wieś łańcuchowa w dolinie Jaszkówki, pomiędzy Górami Złotymi i Wzgórzami Rogówki, ciągnąca się na długości ok. 6 km aż pod Przełęcz Droszkowską (550 m n.p.m.). Miejscowy rejon był zamieszkany już w neolicie, a w średniowieczu powstała tu wieś, leżąca w pobliżu ważnego traktu przez Przełęcz Kłodzką. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z roku 1324, w roku 1328 nastąpiła jej lokacja na prawie niemieckim. Wieś była w posiadaniu rodu Gluboszów, potem Sterczów i Sydelitzów. W 2 połowie XV wieku właścicielami miejscowych dóbr stał się znany ród Schaffgotschów. W roku 1521 powstała miejscowa rezydencja dworska.

Jaszkowa Grn. spod Brzanki

Widok na Jaszkową Górną ze zboczy Brzanki, w tle masyw Kłodzkiej Góry w G. Bardzkich i rejon Przeł. Kłodzkiej

Wojna trzydziestoletnia przyniosła zniszczenia bogatej wsi – w roku 1622 prowadzono tu działania wojenne przeciwko oddziałom miejscowej ludności wspierającej obóz protestancki. Wtedy też dotarli tu lisowczycy spieszący od strony Nysy na pomoc stronie cesarskiej. Od tej samej strony nadciągnęły przez Jaszkową pod Kłodzko w czerwcu 1807 r. wojska napoleońskie, wsparte przez polskich ułanów, zmuszając wkrótce do kapitulacji pruską załogę twierdzy Kłodzko. W XVIII i XIX wieku istniał podział Jaszkowej na kilku właścicieli, z czego największa część wsi należała do rodu von Magnisów. Magnisowie stali się właścicielem całości osady w 2 połowie XIX wieku. Obecnie Jaszkowa Górna z uwagi na korzystny klimat (duże nasłonecznienie) jest wsią rolniczą. W lipcu 1997 i lipcu 2009 ucierpiała wskutek powodzi. Malownicze położenie Jaszkowej niestety kontrastuje z pokaźnymi ilościami przydrożnych odpadów w okolicznych lasach.

Kościół w Jaszkowej Górnej

Kościół św. Mikołaja

Z zabytków wsi należy wymienić kościół św. Mikołaja wzniesiony w 2 połowie XV stulecia, w roku 1558 poddany renesansowej przebudowie, a w roku 1777 barokizacji. Zaniedbany niestety jest budynek XVI-wiecznego dworu położony w otoczeniu pozostałych zabudowań kompleksu z XVII-XIX w. – stajni, kuźni, spichlerza i owczarni. Oprócz tego we wsi znajdziemy parę kapliczek i starych XIX-wiecznych zabudowań. Z łąk i pól otaczających wieś rozpościera się malownicza panorama ziemi kłodzkiej, w tym Gór Bardzkich, Złotych, Stołowych, Bystrzyckich, Orlickich i Masywu Śnieżnika. Jeden z ładniejszych punktów widokowych znajduje się na pn. od wsi przy lokalnej drodze do Kolonii Gaj (szlak rowerowy na Przeł. Kłodzką).

Widoki z łąk pod Ptasznikiem

Panorama z łąk nad Jaszkową w kierunku pd. wsch., w tle Masyw Śnieżnika ze Śnieżnikiem, Czarną Górą i Suchoniem

 
MAPA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *