Lubiechowa

Do Lubiechowej, starej wsi na pograniczu Pogórza Kaczawskiego i Gór Kaczawskich, założonej w XIII stuleciu, na północno-wschodnich stokach pobliskiego masywu Okola warto się udać z powodu stojącego tu kościółka św. Piotra i Pawła. Kościół wzniesiono w 2 połowie XIII stulecia, w XV wieku otrzymał urządzenia obronne w postaci okalającego muru z bramą. Z zewnątrz prezentuje się skromnie, ale w środku czekają średniowieczne, XIV- i XV-wieczne malowidła ścienne, które zdobią prezbiterium i część nawy. Po wejściu do orientowanego kościoła uwagę na przeciwległej ścianie przykuwa postać popularnego w średniowieczu patrona – św. Krzysztofa (występuje on także m.in. w malowidłach w wieży w niedalekim Siedlęcinie). Lubiechowskie przedstawienie zajmuje niemal całą ścianę, na prawo z renesansowych płyt nagrobnych patrzą na nas Zedlitzowie.

Kościół św. Piotra i Pawła

Wzrok wędruje jednak w stronę prezbiterium z gotyckim sklepieniem (w nawie mamy malowany strop), gdzie na północnej ścianie rozgrywa się walka św. Jerzego ze smokiem. Powyżej, w strojach typowo średniowiecznych Trzej Królowie – Gaspar, Melchior i Baltazar kłaniają się dzierżącej Dzieciątko Jezus Maryi. Oprócz tej kompozycji, najstarszej w lubiechowskim kościółku na ścianach i stropie prezbiterium mamy inne, bardziej zbliżone do stylu ludowego przedstawienia – patrząc od lewej postacie świętych – apostołowie, św. Mikołaj i św. Jadwiga (poniżej Jerzego i smoka) oraz łakomczuch z pokaźnym brzuchem (na górze), dalej sceny z ogrodu Eden, wyżej przypuszczalnie dalszy ciąg przedstawienia grzechów i postać króla-lirnika Dawida, Sąd Ostateczny z symbolami Czterech Ewangelistów i Chrystusem tronującym na sklepieniu.

Brama w murze okalającym kościół
Ołtarz główny kościoła pochodzi z 1613 r., późniejszy – rokokowy jest ołtarz prawy z przedstawieniem Ostatniej Wieczerzy. W Lubiechowej znajdziemy ponadto dawny pałac z XVIII w., spichlerz przebudowany w XIX w. z XVII-wiecznego dworu oraz widoki z okolicznych pól na Pogórze Kaczawskie. Na północ od wsi, na wzgórzu Łomy (423  m n.p.m.) znajduje się dawny kamieniołom. Przez wieś przebiega turystyczny szlak żółty ze Świerzawy na Okole.
Kamienny mur obronny wokół kościoła
GALERIA DODATKOWA – WNĘTRZE
Św. Krzysztof na pn. ścianie nawy
Lubiechowskie ołtarze
Ściana pn. prezbiterium (1 segment): Łakomczuch, Pokłon Mędrców, Św. Jerzy ze smokiem, św. Jadwiga (za kwiatkiem), Apostołowie, św. Mikołaj
Sklepienie prezbiterium – Chrystus Tronujący, anioły i symbole Ewangelistów: lew (Marek), postać uskrzydlona (Mateusz), wół (Łukasz), orzeł (Jan)
Ściana pn. – segment ze scenami z Ogrodu Eden
Malowidła absydy i ściany pd. prezbiterium
Detale malowideł w Lubiechowej
Płyty nagrobne Zedlitzów
Strop nawy i organy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *