W dobrach zamku Śnielinek

Zamek Szczerba (520) – bez znaków – Jedlnik (745) – znaki żółte – Rozdroże nad doliną Gołodolnika (755) – znaki czarne – Dolina Gołodolnika (560) – znaki niebieskie – Zamek Szczerba. Długość: 13 km. Suma podejść: 400 metrów.

Od parkingu w dolinie Gołodolnika, obok zamku Szczerba idziemy ok. 400 metrów za znakami niebieskimi szosą RóżankaPrzełecz Spalona. Na początku Gniewoszowa, przy tablicy informacyjnej gospodarstwa agroturystycznego Wojtulanka w prawo odchodzi pod górę droga do położonych na grzbiecie zabudowań. Wychodzimy nią na grzbiet, okrążamy wspomniane gospodarstwo i obok świeżo postawionego domku po prawej skręcamy w drogę w prawo. Prowadzi ona dość płasko miedzy parcelami. Na krzyżówce na skraju polany kierujemy się w lewo, wzdłuż jej brzegu. Na przeciwnym skraju z lewej, z góry dochodzi kolejna wyraźna droga. Kierujemy się nią w prawo i potem łukiem w lewo, nieznacznie obniżając w dolinę potoku Świerz. Następnie podchodzimy nieznacznie przeciwnym zboczem doliny, wychodząc na skraj zarastającej przecinki. Tu dróżka wydaje się zanikać, lecz prowadzi dalej przewijając się na drugą stronę opadającego z Jedlnika ramienia i dochodząc do krzyżówki z prowadzącym w lewo, pod górę przez ciemnym szpilkowy las duktem. Idziemy nim, wychodząc na położony u góry ciąg łąk, przekraczamy “miedze” i kierujemy się w prawo wzdłuż pasemka lasu na jego końcu dochodząc do wyraźnej drogi gruntowej z Długopola Górnego na Jedlnik.

jdl Podejście na Jedlnik

Mapka dojścia na Jedlnik / Masyw Jagodnej z podejścia na Jedlnik

Wędrujemy wspomnianą drogą w lewo pod górę i przecinając niewielki pas lasu, wychodzimy na rozległe łąki pod samym wierzchołkiem Jedlnika.

Łąki pod Jedlnikiem
Roztacza się stąd ładna panorama Rowu Górnej Nysy oraz Masywu Śnieżnika – od Krowiarek po jego pd. zach. krańce.
Widoki spod Jedlnika na Masyw Śnieżnika
Droga podchodzi środkiem łąk, kierując się w stronę garbu, który zajmuje kępa drzew z karłowatą sosną.
Ostatni odcinek podejścia na Jedlnik
Ze spłaszczonego wierzchołka Jedlnika panorama jest jeszcze szersza i obok wspomnianej już Jagodnej, Kotliny Kłodzkiej i Masywu Śnieżnika…
Widoki z Jedlnika: Jagodna, fragment Kotliny Kłodzkiej i Masyw Śnieżnika
… także rejon Bramy Miedzyleskiej z Suchym Wierchem (995 m) oraz pobliski masyw Gniewosza (853).
Widoki z Jedlnika – rejon Przeł. Miedzyleskiej / Gniewosz w Górach Bystrzyckich
Dochodzimy do tzw. Autostrady Sudeckiej w rejonie parkingu na Jedlniku i kierujemy się wzdłuż niej w lewo, skrajem rozległych łąk, znad których, obok wspomnianego Gniewosza i masywu Jagodnej, wystaje oddzielony doliną Dzikiej Orlicy wał Gór Orlickich.
Widoki z grzbietu Jedlnika: Góry Orlickie i masyw Jagodnej
Dochodzimy do poprzecznego traktu, którym prowadzi szlak niebieski w stronę Poniatowa i wybieramy kolejną drogę wiodącą prosto przez łąki w stronę skraju lasu na stokach Gniewosza.
Widoki z grzbietu miedzy Jedlnikiem a Gniewoszem
Z lewej, od strony szosy dołączają znaki żółte, z którymi rozpoczynamy łagodne podejście na Gniewosz. W tyle wciąż towarzyszy nam panorama Masywu Śnieżnika.
Szlak żółty pod Gniewoszem
Wznosimy się stopniowo przez rozległe łąki, następnie zaś skrajem niskopiennego, świerkowego lasu.
Podejście łąkami na Gniewosz
W okolicy licznie występują charakterystyczne orzechówki z białymi kropkami na brązowawym upierzeniu. Wreszcie osiągamy brzeg czapki lasu pod szczytem Gniewosza, skąd mamy ostatnie spojrzenie na Masyw Śnieżnika. Potem szlak żółty skręca w lewo, w dukt leśny i okrąża spłaszczony wierzchołek Gniewosza.
Pod szczytem Gniewosza
Za wspomnianym wierzchołkiem krótko obniżamy się do leśnej “drewnostrady”, skąd widać najwyższy punkt naszej wycieczki – zalesiony szczyt Czerńca (891 m). Znaki żółte prowadzą w lewo szeroką drogą, niezbyt stromo wznosząc się na grzbiet pod samym Czerńcem, gdzie odbijają w prawo, w wąski, prowadzący na sam wierzchołek dukt.
Drewnostrada pod Gniewoszem, w tle Czerniec
Sam płaski wierzchołek Czerńca został wytypowany do budowy wieży widokowej, do której przygotowano sie, doprowadzając na sam szczyt urywającą się nagle szeroką drogę. Póki co panorama stąd jest ograniczona i obejmuje znajomy Masyw Śnieżnika.
Widoki z Czerńca w kierunku wschodnim
Znaki żółte sprowadzają krótko z Czerńca do znajomej już leśnej autostrady, skąd mamy ponownie ograniczone widoki na rejon Śnieżnika.
Zejście z Czerńca
Następnie szlak żółty rozpoczyna wyraźne zejście w prawo zakosami na spłaszczenie w grzbiecie opadającym na pd. wsch. ze szczytu Czerńca, gdzie znajduje się krzyżówka traktów i niewielki zbiornik wodny. Tu mała konsternacja, bo budowniczowie drewnostrady, niezależnie od pozostawienia złomu na rozdrożu, zostawili po sobie okazałe hałdy żwiru, które całkowicie zamaskowały wylot duktu, którym prowadzi szlak czarny w dolinę Gołodolnika.
Rozśpiewana zieba pod Czerńcem / Zbiornik ppoż. na rozdrożu pod Czerńcem
Dość łagodnie znaki czarne obniżają się do kolejnego skrzyżowania dróg, z którego już szerokim traktem, za to bardziej stromo będziemy kontynuować zejście wzdłuż potoku.
W dolinie Gołodolnika
Z tego odcinka nie możemy liczyć na żadne widoki, poza tym że okazjonalnie zamajaczy nam na horyzoncie Czarna Góra, toteż wędrówka jest nieco monotonna.
Na szlaku czarnym w dolinie Gołodolnika
Jednak po koło kilometrze zejścia od wspomnianego wyżej skrzyżowania dochodzimy do odejścia szlaku niebieskiego z Różanki, którym kierujemy się w lewo, przekraczając po kamieniach potok Gołodolnik w rejonie Solnej Jamy.
Solna Jama
Teraz czeka nas krótkie, wyraźne podejście na rozległe łąki na wschodnich zboczach Czerńca. Panorama zwyczajowo obejmuje Masyw Śnieżnika – od Suchonia w Krowiarkach po Trójmorski Wierch, Jasień i Opacz.
Widoki spod Czerńca: Masyw Śnieżnika / Czarna Góra i grzbiet Żmijowca
Widoki spod Czerńca: Śnieżnik, Mały Śnieżnik i Goworek / Goworek, Puchacz, Trójmorski Wierch i Jasień
Przed nami przybliżają się zabudowania Gniewoszowa z bielą kościółka św. Michała Archanioła.
Widoki w strone Gniewoszowa
Wśród łąk szlak niespodziewanie zakręca w prawo i kluczy, stopniowo się obniżając.
Na szlaku niebieskim w rejonie Gniewoszowa
Zanim znaki niebieskie znikają ostatecznie w kępie lasu w rejonie zamku Śnielinek oglądamy jeszcze rejon Międzylesia oraz otoczenie doliny Gołodolnika ze znajomą kopą Czerńca.
Widoki z zejścia do zamku Szczerba
Zagłębiamy się w drzewa i łagodnie, obniżając dochodzimy do skalistego cypla w widłach Gołodolnika i Głowni, na którym rozłożyły się ruiny zamku Szczerba.
W ruinach Szczerby
Szlak okrąża pozostałości warowni i rozpoczyna łagodne zejście w dolinę potoku Głownia.
Pod zamkiem Szczerba / Zejście w dolinę Głowni
Szlak przekracza mostkiem, tworzący niewielkie progi strumień, i wychodzi na szosę Gniewoszów – Różanka tuż pod placykiem parkingowym, na którym rozpoczynaliśmy wycieczkę.
Potok Głownia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *