Przez pasmo Włodarza

Jugowice cmentarz (410) – znaki zielone – Pod Strażową Górą (650) – szlak rowerowy – Pod Jedlińską Kopą (735) – szlak rowerowy – Nad Przeł. Marcową (730) – znaki czerwone – Grządki (710) – znaki czarne – Kasyno (680) – znaki żółte – Soboń (680) – bez znaków – Marcowa Przełęcz (735) – znaki zielone – Jugowice. Długość: 17,5 km. Suma podejść: 500 metrów.

Samochód parkujemy przy cmentarzu w Jugowicach. W pobliżu przebiega szlak zielony, który wznosi się przez lasek do obiektu Albertówka a potem podchodzi widokowymi łąkami.

Albertówka / Widok z  Albertówki na rejon Niedźwiedzicy i Klasztorzyska

Powyżej Albertówki należy uważać na szlak z powodu słabego oznakowania – prowadzi on najpierw drogą w lewo, potem stokiem w prawo i obok zagrody z widokiem na Babi Kamień znów skręca w prawo, przewijając się skrajem brzozowego lasku.

Nad Albertówką – widok na Góry Czarne / Widok na Jugowice i zamek Grodno

Szlak podchodzi następnie między dwoma szpalerami brzóz, w tyle ładnie prezentuje się zamek Grodno.

Babi Kamień ze szlaku zielonego / Widok na zamek Grodno

W tyle, w miarę podejścia odsłaniają się też lesiste wzniesienia Złotego Lasu.

Widok na Złoty Las / Zbliżenie na zamek Grodno

Teren nieco się wypłaszcza – po lewej pojawiają się Wielka Sowa z Małą Sową zanim zostaną przesłonięte przez grzbiet Strażowej Góry (670).

Wielka Sowa i Mała Sowa ze szlaku zielonego

Zielony pas łąki, którym prowadzi szlak się zwęża – dochodzimy do pasemka lasu po prawej, którym wiedzie droga. Szlak wchodzi na nią i osiąga grzbiet pasma Włodarza tuż pod szczytem Stróżowej (648), za którym napotykamy znaki czerwone z Jedliny-Zdrój. Idziemy krótko w lewo do kolejnego rozdroża, gdzie zostawiamy oba szlaki i kierujemy się szerokim traktem w prawo, który rozpoczyna podejście stokami Jedlińskiej Kopy (744). Wkrótce pojawia się brukowa nawierzchnia.

Podejście stokami Jedlińskiej Kopy, w tle Góry Czarne / Zbliżenie na Borową

Z podejścia ładnie prezentują się Góry Czarne z okazałą Borową, w tle wyłania się też Chełmiec.

Podejście na Jedlińską Kopę, w tle Niedźwiadki i Klasztorzysko / Buczyna pod Jedlińską Kopą

Wreszcie teren się wypłaszcza, osiągamy rozdroże w południowym ramieniu Jedlińskiej Kopy, z którego ładnie widać rejon Ruprechtickiego Szpiczaka w Górach Kamiennych. Skręcamy teraz w lewo i szerokim duktem dochodzimy w rejon Przeł. Marcowej.

Widok z rozdroża pod Jedlińską Kopą na Szpiczak

Szlaki niebieski i czerwony osiągamy nieco powyżej Przełęczy Marcowej i podchodzimy z nimi stokiem Włodarza (811). Pod szczytem, na zachodnim stoku znajduje się rozległy wyręb stanowiący najlepszy punkt widokowy na naszej trasie.

Karkonosze spod Włodarza / Waligóra, Jeleniec i Rogowiec w Górach Kamiennych spod Włodarza

Widać stąd niemal całe Góry Suche, perspektywę dolinę Rybnej wieńczą wyniosłe Karkonosze – od Źródlanej Góry przez Śnieżkę po Smogornię oraz z Czarną Kopą i Lasockim Grzbietem na bliższym planie.

 

Zbliżenie na Śnieżkę i Źródlaną Górę / Widok na Góry Suche

Na prawo rozciągają się Góry Czarne z Rybnickim Grzbietem i Borową a jeszcze dalej wyłaniają się Chełmiec i Trójgarb.

Panorama spod szczytu Włodarza: Góry Kamienne i Góry Wałbrzyskie

Zbliżenie na Borową, Wołowiec i Chełmiec / Głuszyca i dolina Rybnej, w dali grzbiet Dzikowca i Karkonosze

Szlaki omijają wierzchołek Włodarza i schodzą na płytkie siodło, po czym trawersują od północy niewybitną kulminację Jaworka (781), schodząc krótko na rozdroże pod Moszną (750).

Pod Włodarzem / Bukowiec i Karkonosze spod Włodarza

Teraz szlak czerwony łagodnie trawersuje zbocza Moszny, wychodząc na skraj łąk przy samotnym zabudowaniu osiedla Grządki. W tle okazale prezentuje się Mała Sowa.

Na trawersie Mosznej, w tle graniczny grzbiet Gór Kamiennych / Mała Sowa z osiedla Grządki

Stąd kierujemy się w prawo za znakami czarnymi, dochodząc do górnej części kompleksu podziemnego Osówka z obiektem zwanym Kasynem.

Kasyno nad kompleksem Osówka

Odtąd będzie prowadził nas szlak żółty, który wije się trawersem zboczy masywu Włodarza, niestety pozbawionym widoków, doprowadzając na skraj kompleksu podziemnego Soboń. Tu opuszczamy znaki żółte i kierujemy się trasą dydaktyczną w prawo, trawersem dochodząc do poprzecznego duktu. Przy tablicy informacyjnej odbijamy w prawo i zaraz potem znów w prawo, podchodząc stokami Jagodzińca (702).

Na szlaku żółtym / Na skraju kompleksu Soboń

Z przecinek na tym odcinku mamy widoki na Borową i rejon Jeleńca z usypiskami Rogowca. Osiągamy Przeł. Marcową z krzyżówką szlaków i wiatą. Kierujemy się teraz za znakami czerwonymi i zielonymi od północy trawersując szczyt Jedlińskiej Kopy i schodząc do znajomego rozwidlenia szlaków poniżej. Stąd czeka nas jeszcze 2 km zejścia zielonym szlakiem do cmentarza nad Jugowicami.

Zbliżenie na Borową / Zbliżenie na Rogowiec

 

MAPA TRASY

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *