Po szlakach Gór Kruczych

Ulanowice – znaki niebieskie – dolina Raby – bez znaków – rozdroże pod Polską Górą (580) – znaki zielone – Przeł. Mała (750) – znaki żółte – Krzyżówka BHP – znaki niebieskie – Rozdroże U Trzech Buków – znaki zielone – Przeł. Ulanowicka – bez znaków – Ulanowice. Długość: 15 km. Suma podejść: 1000 metrów.

Parkujemy przy skręcie szlaku zielonego i ścieżek rowerowych obok niewielkiego kościoła pod lasem albo dalej w Ulanowicach. Pierwszy odcinek trasy – od wyjścia na szlaki w Ulanowicach do szlaku zielonego nad tzw. Przeł. Lubawską pokrywa się z końcowym, opisywanym w przeciwną stronę odcinkiem trasy “Góry Krucze“.

Wyjście na szlaki na skraju Ulanowic

Idziemy drogą skrajem lasu, po kilkuset metrach szlak zielony odbija w lewo na znacznie wylesiony obecnie stok Kruczej Skały, z prawem dochodzi natomiast szlak niebieski z widocznej Lubawki.

Przy krzyżówce ze szlakiem niebieskim, w tle Śnieżka, Lasocki Grzbiet, Czoło, Zadzierna, Lubawka, Skalnik i Wołek

Z tego odcinka są ładne widoki na Świętą Górę, Lubawkę, Zadzierną i wieńczący horyzont wał Grzbietu Lasockiego z wystającą zza niego Śnieżką.

Lubawka na tle Skalnika / Święta Góra spod Kruczej Skały

Szlak niebieski prowadzi kawałek lasem, po czym ponownie zbliża się do krawędzi pól – widok rozszerza się o grzbiet Rychorów przechodzący w Lasocki Grzbiet, nad którym wciąż góruje Śnieżka.

Na skraju lasu pod Kruczą Skałą: Polska Góra, Rychory / Lasocki Grzbiet i Karkonosze
Zbliżenie na Rychory i Karkonosze
Po prawej, za Lubawką i Zadzierną widać fragmenty Rudaw Janowickich.
Czoło, Sulica, Zadzierna i Skalnik spod Kruczej Skały

Szlak lekko się obniża, osiągając  dolny skraj okazałych porfirowych urwisk Kruczego Kamienia. Wychodzimy na łąkę, częściowo zajętą po pole.

Pod Kruczym Kamieniem
Urwiska Kruczej Skały

Szlak niebieski wiedzie miedzą i wychodzi na gruntową drogę w dolinie Raby, zwanej tak od niemieckiej wersji słowa “kruk”.

W dolinie Raby pod Kruczym Kamieniem

Przecinamy wspomniany trakt, w który skręca szlak niebieski i już bez znaków węższą drogą dochodzimy do skraju lasu. Tu, przy niewielkich skałkach droga się rozwidla – wybieramy wariant w prawo.

Rozdroże pod Kruczym Kamieniem / Tu skręcamy w prawo
Droga owa prowadzi kawałek wzdłuż skraju lasu. Z jego granicy mamy ponownie ładną panoramę rejonu tzw. Bramy Lubawskiej z Karkonoszami w tle.
Na trawersie Polskiej Góry – Karkonosze
Na trawersie Polskiej Góry – Zadzierna, Lubawka i Rudawy Janowickie

Dukt oddala się na jakiś czas od skraju pól i pastwisk, podchodząc lekko, ale następnie schodzi, doprowadzając do narożnika łąki. Tu należy go opuścić i zarastającą ścieżką w prawo (alternatywnie, choć dłużej – skrajem lasu)zejść do granicy łąk położonych nieco niżej, którą biegnie kolejna droga.

Pod Polską Górą – Święta Góra i Pustelnia / Rychory – Dworski Las i Mravenecznik

Ową drogą w lewo idziemy, oglądając ponownie widoki. W tyle zostaje Lubawka.

Widoki z rejonu Bramy Lubawskiej – Koszuta, zapora Bukówka, Łysa Góra, Zadzierna / Lubawka i Pustelnia
Po prawej nad Szczepanowskim Grzbietem widnieją wciąż Karkonosze.
Widoki z rejonu Bramy Lubawskiej – Karkonosze

Teren lekko się wznosi , docieramy do poprzecznego traktu, którym prowadzi szlak zielony od granicy państwa przy szosie Lubawka – Trutnov. Po prawej opada rozległa łąka z ostatnim, jak na razie, widokiem na Śnieżkę i Lasocki Grzbiet.

Wyjście na szlak zielony pod Polską Górą

Kierujemy się teraz pod górę gruntową drogą, którą prowadzi szlak zielony, dość mozolnie podchodząc dolinką wciętą w zbocza Polskiej Góry, którą okresowo spływa niewielki ciek (niestety po drodze i szlaku). Gdy potok się kończy, a podejście robi jeszcze bardziej strome po lewej pojawia się największa z baszt tzw. Czerwonych Skał. Droga się zwęża, a w końcowej części jest zawalona powalonymi drzewami – trzeba kombinować ścieżką na stoku po prawej, wychodząc wreszcie na płaski poprzeczny dukt, trawersujący zbocza Polskiej Góry (792 m).

Czerwone Skały na Polskiej Górze

Idziemy wspomnianą drogą w prawo, po ok. 300 metrach dochodząc do granicy polsko-czeskiej i prowadzącej nią ścieżki. Teraz kierujemy się już mniej stromo do góry, wychodząc wkrótce nad niewielkie, zarastające wylesienie Wysokiej Polany z ładnym widokiem na Lubawkę i Rudawy Janowickie w tle.

Na Wysokiej Polanie

Za wspomnianą przecinką wznosimy się dalej, skrajem buczyn na pierwszy z wierzchołków Szerokiej, zwany przez Czechów Mrówczym Wierchem. Niestety jest on pozbawiony widoków. Czeka nas teraz dość monotonna wędrówka lasem przez grzbiet Szerokiej, mijając kolejne kulminacje, z których najwyższa, środkowa ma wg najnowszych map czeskich 848 m n. p.m. (polskie podają 842 m n.p.m.).

Szlak zielony na grzbiecie Szerokiej

Granica zakręca w prawo i za ostatnim z wierzchołków, gdy szlak rozpoczyna już wyraźne zejście zbliża się do granicy lasu po prawej. Tu odbiliśmy, zachowując należytą ostrożność, na rozciągające się tam wylesienie nad czeskimi kamieniołomami porfiru, albowiem oferuje bardzo ładne widoki.

Wyrobiska na Szerokiej
Nad kamieniołami porfiru na Szerokiej – widok na Góry Krucze

Znad kamieniołomów przede wszystkim bliski Kralovecky Szpiczak, ale również Żaclerz na tle Rychor oraz Karkonosze – od Czarnej Góry przez Lisią Górę, Łączną i Źródlaną Górę po Śnieżkę, Czarny i Kowarski Grzbiet.

Panorama z Szerokiej

Rychory, Żaclerz i Czerna hora
Karkonosze od Rychor po Śnieżkę / Zbliżenie – Liszci hora, Zadnia Płanina, Luczni, Studniczni h., Śnieżka
Zbliżenie – Żaclerz, Czerna hora / Liszci hora, Vyrovka i Zadnia Płanina
Zbliżenie: Luczni, Studniczni i Rużova h., Śnieżka / Kralovecky Szpiczak
Wracamy na szlak, który stopniowo obniża się- w lewo odchodzi droga leśna na trawers północnych zboczy Szerokiej z widokami na pn. część Gór Kruczych, Góry Wałbrzyskie i Suche.
Stokówka na Szerokiej, w tle Góry Suche
Osiągamy płytko wciętą Przeł. Wiązową, na którą dochodzi z Krzyżówki BHP szlak czerwony (wędrówkę można kontynuować po czeskiej stronie – drogą leśną, która zaprowadzi nas aż na Kralovecky Szpiczak – opis tutaj). Znaki zielone przekraczają siodło i krótko podchodzą na Jaworową.
Na Przeł. Wiązowej / Kralovecky Szpiczak znad Przeł. Wiązowej

Za spłaszczonym grzbietem tej ostatniej, a przed kopą Końskiej Góry (814 m) dochodzimy do krzyżówki z polskim i czeskim szlakiem żółtym. Kierujemy się w lewo, wychodząc wkrótce na szeroki leśny dukt. Nim w prawo na zarastające wylesienie pod szczytem Końskiej Góry z ciekawą perspektywą.

Na trawersie Końskiej Góry

Widać stąd najwyższą część doliny Rady – po lewej mamy Kralovecky Szpiczak (zza którego wyłania się fragment Karkonoszy) i Szeroką, po prawej grzbiet Gołoty (762 m), którym będziemy teraz iść, w tle widać Porębę z radarem meteo we Wschodnim Grzbiecie Gór Kaczawskich oraz Krąglak i Trójgarb w Górach Wałbrzyskich.

Widoki spod Końskiej Góry: Luczni i Studniczni hora, Kralovecky Szpiczak i Szeroka
Widoki spod Końskiej Góry – dolina Raby, na horyzoncie Trójgarb

Szlak żółty wspomnianą drogą leśną stopniowo, już bez widoków obniża się do tzw. Krzyżówki BHP (689 m), gdzie wybieramy szlak niebieski w stronę oddalonego stąd o około kilometr Rozdroża Trzech Buków (689 m).

Krzyżówka BHP / Droga do Rozdroża Trzech Buków
Z rejonu Rozdroża Trzech Buków mamy ograniczony widok na grzbiet Rogu w Zaworach.
Skowronia nad Rozdrożem Trzech Buków / Widok na Róg

Z rozdroża mamy dwie możliwości – jeżeli chcemy zwiedzić Kruczą Skałę idziemy prosto szlakiem zielonym (opis odcinka w przeciwną stronę przy trasie “Góry Krucze“), my tym razem wybraliśmy wariant szlaku zielonego w prawo.

Rozdroże Trzech Buków / Na szlaku zielonym

Nie jest on szczególnie interesujący, bo cały czas prowadzi drogami leśnymi trawersującymi jedno z ramion Gór Kruczych, ale w pewnym miejscu otwiera się przecinka z ograniczonymi widokami na Lesistą Wielką i Góry Suche.

Lesista Wlk., Bukowiec, rejon Przeł. Trzech Dolin i Suchawa ze szlaku zielonego

Widać stąd jednak przede wszystkim Chełmiec, Trójgarb i rejon Krzeszówka.

Trójgarb, Chełmiec i rejon Krzeszowa – widok ze szlaku zielonego
Zbliżenie na Chełmiec / Kard z Chełmcem w tle
Szlak wije się już niemal bez widoków leśnymi duktami.
Szlak zielony do Ulanowic / Widok na Jański Wierch nad Okrzeszynem

Wreszcie, po niecałej godzinie od Rozdroża Trzech Buków znaki zielone rozpoczynają zejście szczytem skalnej grzędy, wyprowadzając na lokalną szosę Lubawka – Chełmsko Śląskie na Przełęczy Ulanowickiej (535 m). Po prawej widać lesistą kopę Sołtysiej (640 m).

Na Przeł. Ulanowckiej – Sołtysia / Kościół św. Krzysztofa

Szlak zielony skręca w lewo i zaraz, między zabudowaniami Ulanowic – w prawo, dochodząc do dawnego kompleksu rezydencji opatów krzeszowskich (obecnie zaniedbany dom mieszkalny) oraz barokowego kościoła św. Krzysztofa z ciekawym malowanym stropem, który niestety możemy zobaczyć tylko na tablicy wirtualnego szlaku cystersów, bo kościół jest na cztery spusty zamknięty.

Przy kościele św. Krzysztofa w Ulanowicach

Kościół wzniesiono w 2 poł. XVII wieku z inicjatywy jednego z najbardziej znanych opatów cysterskich z Krzeszowa – Bernarda Rosy jako pielgrzymkowe sanktuarium z relikwiami czternastu wspomożycieli. Przy kościele rozwinęła się wieś Ulanowice. Z Krzeszowem łączyła sanktuarium ścieżka pątnicza z figurami. Pierwotnie drewniany, w latach 20-tych XVIII wieku został zastąpiony murowanym. Otrzymał dawny ołtarz z przebudowywanej wówczas bazyliki krzeszowskiej. Przed kościołem na tarasie znajdują się XVIII-wieczne figury św. Barbary i Katarzyny, w niszy poniżej – figura św. Aleksego.

Na krzyżówce przed kościołem św. Krzysztofa

Na krzyżówce dróg przed kościołem skręcamy w lewo, w polną drogę, która wyprowadza nas zakosami z obrębu zabudowań. Dochodzimy do poprzecznej gruntowej drogi i kierujemy się w lewo.

W Ulanowicach – Krucza Skała / Śnieżka i Święta Góra

Po lewej przesuwa nam się boczne ramię Gór Kruczych ze Starcem (716 m) i Kruczą Skałą, po prawej grzbiet Świętej Góry, w tyle zostaje kościółek w Ulanowicach z Sołtysią.

Pod Świętą Górą / Widok na Sołtysią

Dochodzimy do szosy do Lubawki. Tu jeżeli chcemy sobie dołożyć trochę kilometrów polecam pętelkę przez Świętą Górę (ok. 3,5 – 4 km), jeśli nie kierujemy się w lewo w stronę punktu początkowego wycieczki). Pętelkę opiszę tu pokrótce – zdjęcia zamieszczono pod hasłem Święta Góra. Od krzyżówki z szosą kierujemy się w prawo, do lasu, mijając zabudowania. Na krzyżówce w lesie (K1) – w lewo, na kolejnej lekko w prawo, pod górę z widokami na Bramę Lubawską i Rychory. Droga przewija się na ramię zachodnie Świętej Góry, skąd między drzewami widać Lubawkę i Karkonosze – na rozwidleniu przy ruinach kapliczek należy skręcić w prawo ścieżką na szczyt z panoramą w stronę północną. Ze szczytu schodzimy prosto do ścieżki rowerowej i idziemy nią kawałek. Na rozdrożu na spłaszczeniu terenu kierujemy się duktem w prawo, schodząc w niewielką dolinkę, na kolejnej krzyżówce znów w prawo, wracając do rozdroża K1, skąd w lewo wracamy do Ulanowic.

Góry Krucze w rejonie Ulanowic

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *