Przedsmak jesieni w dolinie Myi

Cmentarzyk na Mostowej (710) – bez znaków – Szwedzkie Skały (880) – bez znaków – Pod Białymi Skałami (1120) – bez znaków – Ptasie Skały (1040) – bez znaków – Cmentarzyk na Mostowej. Długość: 8,5 km. Suma podejść: 500 metrów.

Uwaga! odcinek między skrajem przecinki pod Białymi Skałami a ścieżką od Smogorniaka do Ptasich Skał jest obecnie (2023) niemal kompletnie zarośnięty a teren trudny

Spacer będący nieco innym wariantem przejścia niż opisywane tutaj, rozpoczynamy przy cmentarzu jeńców, którzy zginęli podczas pracy przymusowej na rzecz Niemców – budowy nie ukończonej nigdy Drogi Sudeckiej pod spłaszczonym wierzchołkiem Mostowej. Znajduje się tu placyk parkingowy i ławeczki, od których idziemy gruntową drogą w lewo. Gdy dukt zakręca prosto w prawo kierujemy się prosto, wychodząc wkrótce na Drogę Sudecką i dochodząc nią w prawo, po ok. 500 metrach do mostku na Myi.

Cmentarzyk na Mostowej / Potok Myja przy Drodze Sudeckiej
Za mostem w prawo, ostro pod górę, odchodzi szczęśliwie nie wyasfaltowana Droga Chomontowa do Karpacza Górnego, którą wznosimy się jednostajnie lasem. W miejscu, gdzie przed nami otwiera się szersze, choć zarastające wylesienie, a z lewej dochodzi rozjeżdżona przez leśników droga gruntowa z Borowic odbijamy w prawo.
Na Drodze Chomontowej
Dukt, którym idziemy prowadzi lekko pod górę, zataczając łuk w lewo i wkrótce się zwęża oraz robi kamienisty. Marsz utrudniają suche gałęzie niedbale porozrzucane przez leśników. Wreszcie dochodzimy do krzyżówki z prostopadłą dróżką przy kamiennym słupku z liczbą 1899. Idziemy jeszcze kawałek prosto do miejsca, gdzie dukt zaczyna się rozszerzać i robi trawiasty, a w prawo, przed szpalerem gęstych świerków, odchodzi niewielka ścieżka.
Krzyżówka pod Szwedzkimi Skałami / Przy Szwedzkich Skałach
Kierując się nią prawo, po ok. 60 metrach dojdziemy pod szczyty turni Szwedzkich Skał.
Na Szwedzkich Skałach
Platforma widokowa na szczycie skały po prawej jest łatwo dostępna. Roztacza się z niej widok na otoczenie doliny Myi, która płynie ok. 100 metrów poniżej. Widok sięga Słonecznika, który, jak sama nazwa wskazuje, zwykle ogląda się “pod słońce”.
Na szczycie Wielkiej Turni
Widać także rozległe lasy otoczenia doliny Myi i Podgórnej oraz Suchą Górę. Poniżej, oddalona o ok. 100 metrów, znajduje się niższa formacja Szwedzkich Skał.
Na Szwedzkich Skał
Gdy zejdziemy z platformy warto ścieżką, okrążającą urwisko, zarastającą bujnymi tu jagodzinami, dojść na szczyt niższej baszty Szwedzkich Skał, zwanej przez wspinaczy Małą Turnią, która również, przy odrobinie ostrożności, jest łatwo dostępna.
Szczyt Małej Turni
Z Małej Turni mamy piękny widok na sąsiednią Wielką Turnię, z której właśnie zeszliśmy. Po obejrzeniu panoramy musimy wrócić do duktu nad Szwedzkimi Skałami, którym cofamy się do krzyżówki ze wspomnianym wyżej kamiennym słupkiem.
Wielka Turnia z Małej Turni
Od krzyżówki kierujemy się w prawo, pod górę, przecinając wkrótce asfaltową drogę z Mostowej do Zamkowych Skał. Idziemy dalej prosto, obchodząc miejsca, w których dróżka zawalona jest drzewami (należy uważać żeby nie zboczyć jedną z odnóg w prawo). Dróżka wkrótce się zwęża w ścieżkę i wychodzi z ciemnego boru świerkowego na porośnięte borówczyskami niewielkie wylesienie, z którego sterczy skałka Słup.
Słup
Łagodnie się wznosząc, za Słupem mijamy stojącą przy ścieżce niewielką, choć interesującą płytę skalną stanowiącą chybotek.
Chybotek między Słupem a Zamczyskiem
Powyżej opisanego kamienia na prawo od ścieżki wyrasta niepozornie stąd wyglądające Zamczysko. Na jego płaski wierzchołek przy pewnym nakładzie wysiłku można się wgramolić, oglądając ze szczytowej platformy ładną panoramę rejonu Przełęczy Karkonoskiej.
Zamczysko / Na szczycie Zamczyska
Zostawiamy Zamczysko i wędrujemy dalej wąską ścieżką, mijając porozrzucane wśród borówczysk głazy.
Pod Zamczyskiem
Wreszcie osiągamy skraj polanki z ładnym widokiem na Suchą Górę i Śląskie Kamienie, pod którymi widnieje odbudowywane właśnie przez Czechów schronisko Petrovka.
Widoki z podejścia: Śląskie Kamienie
Bliżej, na płaskim ramieniu Ptasiaka (1046 m) dojrzymy cel naszej wycieczki – Ptasie Skały.
Ptasie Skały znad Zamczyska / Polanka pod drogą do Zapomnianego Mostu
Wychodzimy na wygodny trakt wiodący od Karpacza Górnego przez Zamkowe Skały i idziemy nim w prawo (na lewo – ok. 150 metrów od wyjścia na drogę z zarastającego wylesienia ładnie widać zbiornik Sosnówka i Jelenią Górę na tle Gór Kaczawskich).
Droga do chatki Smogorniak
Dukt jednostajnie się wznosi, wchodzi w ciemny las, mija Zapomniany Most na wąskiej tu Myi i… nagle kończy się przed rozległym wylesieniem. Stąd możliwe są dwa warianty – albo ścieżką w lewo, górnym skrajem przesieki, poniżej Białych Skał albo prosto, przez przesiekę zarastającą dróżką z ładnymi widokami na otoczenie Kotliny Jeleniogórskiej, następnie w lewo pod górę do krzyżówki z wariantem I.
Przecinka pod Białymi Skałami
Same Białe Skały znajdują się w lesie, ok. 200 metrów na lewo od górnego wariantu, na granicy Karkonoskiego Parku Narodowego. Z opisanego wyżej połączenia obu wariantów idziemy prosto, przekraczając boczne ramię Smogorni wybiegające ku dolinie Podgórnej.
Krzyżówka pod Białymi Skałami, w tle Tępy Szczyt i Mały Szyszak / Śląskie Kamienie z rejonu wspomnianej krzyżówki
Lekko się obniżając, dochodzimy do poprzecznej dróżki wiodącej wzdłuż jednego ze źródliskowych cieków Podgórnej – Srebrnego Potoku.
Mały Szyszak z zejścia w dolinę Srebrnego Potoku / Przy chatce Smogorniak
My kierujemy się jednak ze wspomnianego rozwidlenia w prawo, nieznacznie schodząc do kolejnego rozwidlenia tuż nad Srebrnym Potokiem. Ścieżką w lewo, jeśli pokonamy rozlany szeroko potok, można zejść do doliny Podgórnej, w rejon Srebrnych Kaskad.
Śląskie Kamienie z doliny Srebrnego Potoku / Srebrny Potok
Kierujemy się prosto, cały czas schodząc ku opisanemu wyżej ramieniu Smogorni z Białymi Skałami i Ptasimi Skałami. Na grzbiecie w lewo odchodzi wąska, zawalona gdzieniegdzie niskimi świerkami ścieżka, która pośród jagodzin prowadzi ku widocznym na niewielkim wzniesieniu Ptasim Skałom.
Samotnik przed Ptasimi Skałami
Należy zachować ostrożność z uwagi na wspomniane drzewa i gałęzie. Mijamy leżącą po prawej oddzieloną od głównej grupy skałkę i dochodzimy do podnóża południowej formacji Ptasich Skał. Można próbować iść w lewo do jej podnóża, jednak dróżka kończy się w gałęziach, jagodzinach i rozpadlinach.
Pod Ptasimi Skałami
U podnóży Ptasich Skał
Coraz bardziej zarośnięta wszędobylskimi świerkami jest również ścieżka wiodąca w prawo, na stosunkowo łatwo dostępny szczyt południowej turni Ptasich Skał. Panorama z niego jest ograniczona i w stronę wschodnią obejmuje fragment Rudaw Janowickich oraz rozłożyste zbocza Smogorni po Słonecznik.
Na Ptasich Skałach
W przeciwną stronę widok jest bardziej efektowny i obejmuje sąsiednią wieżycę Ptasich Skał oraz Śląskie Kamienie, wystające zza płaskiego grzbietu Suchej Góry.
Północna formacja Ptasich Skał / Widok z Ptasich Skał na zachód
Zachowując ostrożność schodzimy ze skał i wracamy na krzyżówkę z głównym duktem na ramieniu Smogorni. Skręcamy weń, w lewo i rozpoczynamy z początku łagodne zejście.
Ptasie Skały
Dukt robi się jednak coraz bardziej kamienisty i stromy, sprowadzając do wysokopiennego lasu, w którym wydeptano z lewej strony obejścia. Dochodzimy do stromej poprzecznej dróżki, która dochodzi tu z przecinki pod Białym Skałami i skręcamy w nią, w lewo, między smreki. Schodząc dość stromo świerkowym, ciemnym lasem dochodzimy do drogi asfaltowej z Doliny Myi. Na skłonie doliny, po prawej widać znajome Zamczysko.
Zejście z Ptasich Skał / Droga z Doliny Myi, w tle Zamczysko
Czeka nas teraz dość jednostajne, lecz wygodne zejście w lewo, wyasfaltowanym gościńcem aż do cmentarzyka na Mostową. Po drodze mijamy skrzyżowanie duktów z widokami na Suchą Górę oraz czubki Smogorni i Małego Szyszaka.
Krzyżówka duktów – widoki: Sucha Góra / Smogornia i Mały Szyszak
W dalszym ciągu schodząc, mijamy samotne skałki i docieramy do cmentarzyka przy Drodze Sudeckiej, gdzie rozpoczynaliśmy nasz spacer.
Nad doliną Podgórnej
Możliwe jest przedłużenie opisywanej tu wędrówki do Przesieki lub Borowic z wykorzystaniem szlaku niebieskiego i żółtego lub  dróg leśnych łączących wspomniane szlaki z Drogą Sudecką.
Sucha Góra znad Mostowej / Skałki nad Mostową

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *