Karpno

Opowieść o Karpnie powinniśmy rozpocząć od zmiany najczęstszej orientacji przeciętnego turysty. Otóż turysta ów, stając na ruinach zamku Karpień, którego osadą służebną było Karpno i patrząc w stronę Lądka-Zdroju, rozróżnia zwykle po lewej Dolny Śląsk, po prawej, za Kobylą Kopą, – Czechy. Historycznie rzecz przedstawia się zgoła odmiennie – otóż Lądek-Zdrój i Karpień położone były w należącej do Czech Ziemi Kłodzkiej, stanowiącej od XV w. hrabstwo kłodzkie, zaś za Górami Złotymi, za Przełęczą Karpowską rozciągał się Śląsk, stanowiący od XIII w. w rejonie Jawornika biskupie księstwo nyskie. Na ów Śląsk i dalej – do ziemi krakowskie lub na Morawy, biegł z Czech przez Kłodzko, podnóża Karpienia, Przełęcz Karpowską i Raczy Wąwóz trakt zwany, od przewożonego tędy towaru, Solną Drogą.

Dawny wygląd wsi Karpno, w tle grzbiet Trojaka

Pod zamkiem Karpień, opodal owego gościńca, na spłaszczeniu terenu pomiędzy Trojakiem, Karpiakiem i Kobylą Kopą, na wysokości ok. 650-680 m n.p.m. powstała osada o nazwie takiej jak zamek tj. Karpenstein, po II wojnie światowej przemianowana na Karpno. Nie była to duża wieś – w XIX wieku znajdowało tu zaledwie ok. 20 domostw, istniała tu także komora celna. W latach 40-tych XVIII wieku Fryderyk II odwrócił sytuację – zajął większą część Śląska i ziemię kłodzką, po stronie “czeskiej” – wówczas habsburskiej Austrii pozostał południowy skrawek Śląska z Jawornikiem i Jesenikiem. Przełęcz Karpowską przecięła austriacko-pruska granica, potem austrowęgiersko-niemiecka, czechosłowacko-niemiecka, czechosłowacko-polska, wreszcie: czesko-polska.

Kościółek w Karpnie na dawnej fotografii

W roku 1872 we wsi wzniesiono niewielki kościółek z sygnaturką. Popadł on, podobnie jak reszta osady, w ruinę po II wojnie światowej, kiedy to Karpno uległo wyludnieniu. Dawne pastwiska pochłonął las. Na przełomie lat 80-tych i 90-tych odnowiono kościółek – Matki Bożej Zagubionych, który stanowi dziś, wśród szumiącego boru, oprócz nikłych resztek – rumowisk dawnych domów i murów, jedyny ślad dawnej górskiej wsi. Przebiega tędy zielony szlak turystyczny z Przełęczy Lądeckiej do Bielic oraz niebiesko znakowana ścieżka spacerowa na pobliską Kobylą Kopę.

Kościółek w Karpnie – stan obecny

 

MAPA

PROPOZYCJE WYCIECZKI

Z LĄDKA-ZDROJU

 

Wnętrze kościółka w Karpnie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *