Stawy Podgórzyńskie

Rozległy zespół kilkudziesięciu stawów rybnych rozłożonych na skraju Kotliny Jeleniogórskiej pomiędzy Sobieszowem a Marczycami założony przez cieplickich cystersów, którzy gospodarowali miejscowymi dobrami od początku XV stulecia aż do roku 1810. Rozbudowane w XVIII wieku stawy zasilane są wodami Wrzosówki, Podgórnej i Czerwonki. Obecnie stanowią własność prywatną – smażalnia ryb znajduje się przy szosie Podgórzyn – Cieplice Śląskie Zdrój. Stawy z uwagi na swoje położenie – pod równoleżnikowym, zagradzającym drogę ptasim migracjom, pasmem Karkonoszy są chętnie odwiedzane przez przelatujące ptaki.


Dawna panorama z rejonu Stawów Podgórzyńskich – cz. wschodnia

Ponadto gniazduje tu ptactwo wodne – m.in. perkoz dwuczuby, czapla siwa, czajka, kurka wodna, bąk, bekasy kszyk i dubelt, kulon, różne gatunki kaczek – krzyżówka, cyranka, łyska, cyraneczka, głowienka kasztanowata, czernica, płaskonos, podgorzałka, dzika gęś, a także tracz nurogęś, jak również bocian biały. Z ptaków drapieżnych występują tu np. myszołów,  błotniak stawowy, jastrząb, kania ruda, krogulec, niekiedy sokół wędrowny czy rybołów. Oprócz tego także kosy, gile, drozdy, gołębie, turkawki, sójka, słowik i zimorodek Smogornia over the pond

Stawy Podgórzyńskie, w tle Smogornia i rejon Przeł. Karkonoskiej

Nie należy zapominać także o walorach krajobrazowych stawów, w których tafli przegląda się wyniosły wał Karkonoszy. Widać stąd Karkonosze od Czarnego Grzbietu przez Śnieżkę po zachodnią część pasma, na pierwszym planie ciemnieją wzniesienia Karkonoskiego Pogórza z Grabowcem i Chojnikiem. Widać również Wysoki Kamień w G. Izerskich.


Dawna panorama z rejonu Stawów Podgórzyńskich – cz. zachodnia

W roku 1911 przez groblę między stawami przeprowadzono linię tramwajową z Cieplic do Podgórzyna,  przedłużoną w roku 1914 do Podgórzyna Górnego pod tzw. Skałkę. Projekty, które pozostały jednak w sferze zamierzeń, obejmowały poprowadzenie linii dalej przez grzbiet Karkonoszy do Szpindlerowego Młyna. Linia tramwajowa do Podgórzyna działała także po II wojnie światowej do roku 1964, kiedy zastąpiono ją komunikacją autobusową.

Sky over the pond

Jeden z Podgórzyńskich Stawów, w tle Śląskie Kamienie i Wielki Szyszak

 
MAPA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *